Setup Menus in Admin Panel

Jauno psiholoģiju centrs

Personāla atlase / Karjeras izaugsmes kurss / Jauna pieeja – NLP metaprogrammas / no 23. janvāra / 4 mēneši / latviešu valodā

3 STUDENTS ENROLLED

  Karjeras izaugsmes kurss

  Personāla atlase

  Jauna pieeja – NLP metaprogrammas

  Nodarbības otrdienu rītos no 23. janvāra pl.10:00-13:00. 4 mēneši.

  Bezmaksas ievadnodarbība otrdien, 16. janvārī pl.10:00-12:00. Plašāka informācija un pieteikšanās spiežot šeit!

  Mērķauditorija: Vidējā un mazā biznesa vadītāji, personāla vadības struktūrvienību darbinieki, vidējā līmeņa un struktūrvienību vadītāji, interesenti, kuri vēlas iegūt zināšanas un prasmes, kas vajadzīgs personāla atlasē un vadībā.

  Programmā paredzēti praktiski jauni instrumenti personāla atlasei un vadībai. Jums būs iespēja apgūt  tādus efektīvus NLP (neirolingvistiskās programmēšanas) instrumentus, kā metaprogrammas un reprezentatīvo sistēmu tipoloģija (psiholoģisko tipu noteikšana).

  Kursā iegūsiet labas praktiskās zināšanas personāla atlasei, kā arī esošo darbinieku diagnostikai. Dažreiz pietiek pamainīt tikai pāris darba pienākumus, un efektivitāte ir uzreiz manāma.

  Programmas mērķis: sniegt jaunas zināšanas esošo darbinieku darba efektivitātes uzlabošanai. Apgūt ātru, inovatīvu un precīzu metodi jaunu darbinieku atlasei un esošo darbinieku diagnostikai.

  Programmas īss apraksts: esošā personāla novērtēšanas un diagnostikas sistēma. Darba uzdevumu sadale atbilstoši darbinieka spējām un talantam. Atlases process kā priekšnoteikums efektīvai personāla vadībai. Cilvēkresursu pārvaldības tehnoloģijas. Darbinieka pašvadības un mērķtiecīgas motivācijas paaugstināšana.

  Jūsu ieguvums:

  • uzlaboti jūsu uzņēmuma rezultāti jau šodien;
  • iemācoties NLP metaprogrammu pielietošanu personāla atlasē, tās process kļūs efektīvs, paredzams un piemeklētie darbinieki būs orientēti uz ilgstošu sadarbību.
  • radīsiet vienkāršu un efektīvu menedžmenta pieeju ar specifiskām rīcības iespējām;
  • produktivitātes uzlabojums pateicoties darbinieku motivācijai.

  Kursā pārliecināsieties, ka:

  • ievērojama organizācijas vērtības daļa ir darbinieku emocionālā piesaiste;
  • organizācijas izaugsmes un veiksmes atslēga slēpjas spējā ieklausīties un saprast savus darbiniekus, izprast katra darbinieka talantus un tos likt lietā.

  Programma:

  NLP un citu praktisko psiholoģiju metožu skatījums;

  Vienkārši instrumenti, metodes, kā organizācijām veidot personāla atlasi;

  • Reprezentatīvās sistēmas, informācijas uztveres kanāli

  cilvēka uztveres bāzes elementi;

  reprezentatīvās sistēmas, kā tipoloģija, izmantošana personāla atlasē.

  • Metaprogrammas ir daļējas informācijas atsijāšanas programmas. Tās virza mūsu uzmanību, atsijājot kādu informāciju un veidojot ierastus, sistemātiskus domāšanas un uzvedības šablonus. Nodarbībā viss par motivācijas virzīšanu un metaprogrammām, kas:

  norāda, kur cilvēks smeļas savus standartus;
  nosaka izvēli darba organizācijā;
  nosaka domāšanas mērogus;
  nosaka salīdzināšanas procedūru;
  nosaka cilvēka darbības sfēras;
  attiecas uz motivācijas zonu.

  Praktiskajā daļā varēsiet izmantot sava uzņēmuma darbiniekus;

  Izprotami nosacījumi produktīvu darbavietu veidošanai;

  Padomi, kā panākt jebkura darbinieka izcilību;

  Motivācijas loma personāla vadībā;

  Darba rezultātu uzlabošana: motivācijas radīšana, veidojot saliedētu komandu.

  Pārrunas, atgriezeniskā saite.

  Apliecību izsniegšana!

  Twitter

  Instagram

  pirmdien, Decembris 11th, 2017 at 4:54pm
  • 10
  • 0
  ceturtdien, Novembris 23rd, 2017 at 2:25pm
  • 4
  • 0
  piektdien, Novembris 17th, 2017 at 12:07pm
  • 22
  • 1
  piektdien, Oktobris 13th, 2017 at 12:04pm
  • 6
  • 0
  trešdien, Oktobris 4th, 2017 at 4:27pm
  • 7
  • 0
  otrdien, Oktobris 3rd, 2017 at 5:12pm
  • 9
  • 0
  © Jauno psiholoģiju centrs | Izstrādāja gudramajaslapa.lv
  Jauno psiholoģiju centrs