Setup Menus in Admin Panel

Eseja par NLP. Autors – Dace. NLP Praktiķis 2015./2016.m.g.

Man šodien, rakstot šo atgriezenisko saiti, ir patiess prieks apzināties, ka viss ir mainījies. Un ne jau pasaule, vide ap mani, bet gan mana personība. Atskatoties uz šiem mēnešiem, varu teikt, ka viss, kas ir noticis ar mani, ir tikai ieguvums. Tagad ar sapratni varu uztvert apkārtējos cilvēkus, jo zinu, ka katram no mums ir sava mentālā karte. Apzinos, ka ne jau viņi mani nesaprata, bet gan es viņus nedzirdēju, neredzēju un nesajutu.

Atnākot uz kursiem “NLP Praktiķis”, man nebija iepriekšējas pieredzes šajā jomā. Bet vienmēr ar interesi lasīju šāda veida materiālus. Man interesēja, kas tad tieši ir tas NLP? Un ko viņš tādu dara? Stereotipi bija skāruši arī mani. Kā nu tas tagad būs? Ņems un ielīdīs cilvēka prātā un ar hipnozes palīdzību liks viņam ko darīt? Nu tā gluži viss nenotiek! Gan NLP, gan terapeits ir tikai instruments! Mēs paši strādājam ar sevi. Tikai un vienīgi darbs ar sevi! Jo visas atbildes ir tikai pašā cilvēkā, tās nevar sniegt ne terapeits, ne kāds cits.

Protams, man nācās pārvarēt sevi, lai vispār atnāktu uz pirmo nodarbību, jo biju šausmās. Varētu teikt nobijusies. Vai būšu pietiekami laba, zinoša, lai iekļautos grupā? Vai vispār sapratīšu, par ko ir runa? Jau pēc pirmās nodarbības es sapratu. Jā! Es šeit vēlos mācīties! Mana interese par NLP bija spēcīgāka par šīm bailēm. Jo bija pienācis laiks atrast sevi un mainīties. Protams, neslēpšu, arī Daces harizma mani pievilka kā magnēts. Sapratu, ka šis ir mans jaunais skolotājs, dzīves ceļa rādītājs. Tīri sajūtu līmenī. Nesen biju zaudējusi dvēselei tuvu skolotāju.

Jau pēc pirmās nodarbības ķēros pie tuvinieku testēšanas ar informācijas uztveres testu. Ļoti noderīgs bija predikātu paraugu saraksts. Ar tā palīdzību sāku mācīties veidot pozitīvu komunikāciju, uzrunājot visas reprezentatīvo sistēmu grupas. Atklājums man bija mans reprezentatīvās sistēmas tips. Konstatējot šī tipa īpatnības, spēju izskaidrot visas sajūtas, darbības un domas. Sāku pareizi uztvert cilvēkus ar vizuāla tipa iezīmēm, zinot to, ka viņu galvenais uztveres kanāls ir redze. Tātad šāda tipa cilvēkiem parasti svarīga būs krāsa, forma un to saskaņa. Kā arī interesēs kārtība, tīrība. Viņi vispirms domās par sevi, un tikai tad skatīsies realitātē. Sāku nojaust, kādā veidā ir iespējams kontaktēties ar audiāla tipa cilvēkiem, kuriem svarīgs ir dialogs. Viņiem ir vajadzība socializēties, iekļauties sarunās, runāt. Šāda tipa cilvēkiem iekšējā programma dāvā labu atmiņu, un viņi spēj atcerēties smalkas lietas par cilvēku. Parasti ir ekstraverti, un viņiem ir vajadzība pēc informācijas nodošanas. Audiāla tipa cilvēkiem galvenais uztveres kanāls ir dzirde. Sāku arī apzināties kinestētiska tipa cilvēka saistību ar sajūtām. Jo šāda tipa cilvēks saņem informāciju pa trīs kanāliem – sajūtas, oža un garša. Un vienmēr vizuāla un audiāla tipa cilvēka izpratnē šī tipa cilvēks būs nekārtīgs. Šī tipa cilvēkam ir svarīgs ērtums, komforts tieši sajūtu līmenī. Viņi noteikti būs lēnāki, un, ar viņiem kontaktējoties, būs jāpauzē. Kā arī kinestētiska tipa cilvēki izmanto iekšējo dialogu, un viņiem ir ļoti attīstīta taktilā sajūta. Bieži viņi nespēs pabeigt iesākto, jo pietrūks enerģijas. Ceturtā tipa cilvēki ir diskrētie. Jauktais tips. Šie cilvēki būs ar matemātisko domāšanu, konkrēti. Un pārsteigs ar savu precizitāti uzvedībā un runā. Diskrēto cilvēkā var attīstīt.

Vēlāk pievērsu uzmanību arī pārējām darbībām, kalibrējot apkārtējos cilvēkus. Vēroju viņu sejas izteiksmes, acu kustības un pozas. Kādu laiku iepriekš biju lasījusi

grāmatu pa žestu valodu. Jau tad biju uzsākusi vērot cilvēku kustības, žestus un mīmiku. Ikdienā jau esmu iemācījusies zemapziņas līmenī kalibrēt tuvākos cilvēkus. Apzināti pēc vajadzības izmantoju arī raportu, lai mans sarunu biedrs pēc iespējas ātrāk sajustos komfortabli. Un viņa zemapziņa pavēstītu, ka esmu labs cilvēks.

Darbā ar submodalitātēm noderīgi bija uzzināt, ka zemapziņa dzīvi sakārto slaidos vai bildītēs. Noskaidrojot, ka visi šī mirkļa notikumi, savienojoties ar emocijām, pārtop šajās bildītēs. Tas izskaidroja arī faktu, ka jebkura no submodalitātēm spēj izsaukt visu piedzīvoto, ja kritiskā masa ir pilna. Un tieši tāpēc notiek šie emociju sprādzieni, kad visniecīgākās detaļas dēļ mēs bieži zaudējam kontroli, jo mūsu mērs ir pilns. Un te nāk palīgā NLP tehnikas, ar kurām mēs spējam attīrīt kritiskās masas trauciņu mūsu zemapziņā.

Pārdomājot par to, kā ir iekārtots cilvēka organisms un psihe, sapratu, ka viss ir saistīts. Par to pārliecinājos somatopsiholoģijas nodarbībās, iegūstot brīnišķīgu atziņu, ka zemapziņai vienmēr būs pozitīvs nolūks. Lai arī, iespējams, mūsu apziņai to ir grūti pieņemt, ka sāpes ir mūsu zemapziņas pozitīvais nolūks. Izpētot savas iekšējās sajūtas attiecībā uz savām vērtībām, sapratu, ka ir jāmaina man pārliecība par šīm vērtībām, nevis pašas vērtības. Izpildot testu, noteicu, kurā ķermeņa daļā atrodas manas vērtības. Un kuras vēl ir jāizceļ ārā. Galvas sakārtošanai palīdzēja elpošanas prakse.

Kad grupā bijām gatavi doties soli uz priekšu un sākt darboties praktiski, sākās tēma par enkuriem. Tajā brīdī sapratu, ka visa mūsu dzīve praktiski sastāv no enkuriem. Mēs paši uzliekam enkurus un arī citi nemitīgi uzliek mums enkurus. Sākās lielais darbs ar emocijām. Dzīvē pielietojot, praktiski noderēja trigeris „STOP” un attālināšanās jeb disociēšanās. Ar pirmo tehniku palīdzību spēju palīdzēt ne tikai sev, bet arī saviem tuviniekiem. Un, saņemot pozitīvu atgriezenisko saiti no viņiem, jutos gandarīta par iegūtajām jaunajām zināšanām. Ar katru nodarbību skats uz dzīvi kļuva skaidrāks, strukturētāks. Kad atgriezos mājās pēc nodarbības, nolēmu pielietot zināšanas praksē. Izspēlēju nelielu lomu spēli ar saviem bērniem, liekot viņiem iejusties klienta lomā. Seansa laikā atklāju, ka dēlam ir palicis atmiņā nesens nepatīkams notikums. Viņš bija pārsitis galvu pret galda malu, bija pat  asiņošana. Kopš šī notikuma, viņš, ieraugot šo galdu vai dzirdot līdzīgu skaņu, kad atsitas kaut kas pret galdu, vai arī ieraugot asinis uz rokām, izjūt lielu satraukumu, bailes. Par to viņš man iepriekš nebija teicis, kaut arī mums ir diezgan atklātas attiecības. Te nu bija mana iespēja ar NLP tehniku palīdzēt arī savam bērnam. Izstrādāju dēlam „Televizora tehniku”, un pēc pārmaiņu metaforas viņš jutās lieliski. Kopš vakara, kad mēs strādājām, nekas nav mainījies. Klients ir apmierināts!

Mani ļoti saistīja „Resursu aplis”. Šo tehniku izmantoju, lai iegūtu pārliecību, pašapmierinātību un mieru savā problēmā, kura man sekoja jau no skolas laikiem. Tā bija – publiskā runa, uzstāšanās. Tagad jau daudz strukturētāk, mierīgāk spēju paust savu viedokli pārrunās, monologā vai uzstāšanās brīdī.

Lielāku pārliecību par sevi ieguvu pēc meta programmu testiem. Sāku apzināties savu iekšējo spēku. Un sapratu: ja pēc manis uzrakstītā darba var pateikt tik daudz, norādot gan manus talantus, gan trūkumus, tad tās nav tikai manas iedomas, ka es spēju to, uz ko norāda mani talanti. Tā ir realitāte! Saistīja arī tas, ka informācija bija tik netverama, bet tajā pašā laikā zinātniski pierādīta.

 Esmu iemācījusies skaidri noformulēt savas vēlmes un mērķus. Kaut gan intuitīvi šim plānam esmu sekojusi visu savu apzināto mūžu. Un, domājot par to, saprotu, ka esmu nezinājusi to, ka zinu. Bet tagad es iemācījos to darīt pareizā veidā. Kā izrādījās, lai sasniegtu mērķi, ir par maz pateikt „Es vēlos …”. Ir nepieciešams visu sīki un smalki izanalizēt un, ņemot talkā kalendāru, ķerties pie darba. Var jau sapņot un gaidīt, ka kaut kad notiks iecerētais. Bet noteikti efektīvāk būs, ja tūlīt ķersimies pie savu mērķu īstenošanas. Sākot ar mazumiņu, nonāksim pie piepildījuma un iespējas sasniegt to, kā katram pietrūkst. Trāpīga ir atziņa: „Kas nezina, ko vēlas, tas dabū to, kas paliek pāri!”

Pašlaik vēl neesmu atradusi pielietojumu „Volta Disneja jaunrades stratēģijai”. Bet pieļauju iespēju, ka tā būs noderīga, ja tomēr izlemšu realizēt ideju „Bērnu pieskatīšanas centrs 24 h diennaktī”.

Ar interesi pievērsos tematam par laiku. Pirms tam nebiju aizdomājusies par to, ka smadzenes spēj strādāt hologrāfiski. Jo būtībā matērija un laiks neeksistē – tās ir fikcijas. Vēl joprojām nav izskaidrots fenomens, kā mēs spējam vienlaicīgi atrasties tagadnē – domāt; iedomāties sevi nākotnē; atcerēties pagātni un vēl joprojām atrasties tajā pašā vietā. Brīnišķīgu iespēju mums dod „Laika līnija”, kas ļauj šodienas neizprotamās sajūtas atrast pagātnē. Tās koriģēt, dzēst un jau nākotnē justies labāk. Ar šīs tehnikas palīdzību radu iespēju atbrīvoties no sāpju sajūtas vēderā, kad piedzīvoju stresa situācijas, kā arī domas nozaudēšanu „lampu drudža” reizēs, kad bija vajadzība paust savu viedokli publiski.

Kā lielisks veids pozitīvās domāšanas veicināšanai bija „Mazās grāmatiņas metode”. Kad sāku rakstīt šo mazo grāmatiņu, bija patīkami katru dienu izjūtu līmenī piedzīvot vakardienu, aizvakardienu utt. Tas bija, it kā atsākt rakstīt dienasgrāmatu, ko biju piemirsusi darīt. Jauki ir saprast, ka katru dienu ar mums notiek mazas vai lielas lietas, ko pamanām tikai apzinoties. Iemīlēt sevi, savu dienu, savu laiku un būt laimīgam, piepildītam.

Lai iemācītos strukturēt savas domas, ideāls palīgs ir „Loģiskie līmeņi”. Atklāju, ka ar šo līmeņu palīdzību var sakārtot runu vai prezentāciju. Protams, var arī „Loģiskos līmeņus” izmantot kā psihoterapijas tehniku, kuras laikā klients var izzināt savas vājās puses, kādas nepieciešams pilnveidot. Bet šobrīd šo tehniku praksē esmu pielietojusi tikai kā savas runas strukturēšanu, pievienojot arī zināšanas par reklāmas noformēšanu. Palīdzēju sagatavot kursa darbu „Dizaina kursos” savai draudzenei. Prezentācijas krāsu katalogā ieteicu ievietot svaigus augļus, kas ideāli sabalsojās ar viņas izvēlētajām krāsām no krāsu paletes. Izveidojās burvīga kopaina un sulīgs konteksts.

Sākoties darbam ar daļām pie „Refreiminga” tehnikas, apstiprinājās manas domas par to, ka visi resursi ir mūsos pašos. Jo principā mēs esam šis daļiņu kopums un spējam izdziedināt sevī gan fiziski, gan mentāli bojātas daļiņas. Vienīgais darbs, kas mums ir jāveic, jāvēršas pie savas zemapziņas. Un zemapziņa vienmēr mums atbildēs. Ātrāk vai vēlāk, bet noteikti sūtīs kādu signālu. Kā, piemēram, šodien pēkšņi vienā brīdī pār mani atnāca apskaidrība. Iespējams, šī atbilde man bija vajadzīga tieši šajā mirklī. Pat varētu teikt, ka apskaidrība eksistenciālā jautājumā. No pārsteiguma mani pārņēma satraukuma izjūta un trīsas. Tik patīkami bija apzināties savu pasauli – sevi. Mans iekšējais konflikts bija pabeidzis savu radošo procesu. Un zemapziņa jau apziņas līmenī nosūtīja man vizuālos tēlus un sajūtas. Atbildes, kuras meklējam ārpusē, vienmēr izrādās ir pašā cilvēkā. Mēs varam izdomāt tika to, kas ir mūsos.

Turpinot darbu ar daļiņām, nonācām pie interesantas tehnikas „Vēziena tehnika”. Jau teorijas daļā sapratu šīs tehnikas nozīmīgumu darbā ar atkarībām. Manuprāt, brīnišķīga tehnika, lai mainītu kādu savu uzvedības modeli, kas sociāli traucē. Praksē pierādījās, ka ir nepieciešams vairāk nekā viens seanss ar klientu. Jo iespējams, ka šī jaunā daļiņa tiks „apēsta” un vecais uzvedības modelis atgriezīsies. Būtu nepieciešams pēc noteikta laika klientam ierasties un nostiprināt jauno uzvedības modeli. Kā arī ir jāliek klāt fiziskās aktivitātes, lai šī jaunā daļiņa neaizietu bojā. Brīnišķīgs veids ir dejošana, kas ir kā fiziska aktivitāte un vienlaikus arī izklaide, atpūta. Frāze „Iemāci man to” no šī tehnikas man noderēja pavisam nesaistītā gadījumā. Vēlējos nofotografēt kādu meitenīti, bet viņa bija ļoti nopietna, izvairīga. Tad man prātā ienāca šī frāze. Palūdzu, vai viņa var man iemācīt smaidīt! Pēc uzaicinājuma viņa ar prieku sāka smaidīt. Meitenīte bija tik laimīga, ka tantei var iemācīt ko jaunu. Man izdevās lieliskas bildes. Ideāls radošā procesa savienojums!

Bija pagājusi lielākā daļa no nodarbībām. Šķita, ka nu jau esmu sakārtojusi sevi, savu dzīvi. Varu lūkoties nākotnē ar skaidrāku skatu. Vienā brīdī es „salūzu”. Es apjuku! Vai tam visam ir jēga? Vai tiešām ir noticis progress? Varbūt tās ir tikai iedomas? Jutos pilnīgi iztukšota. Bet tad, neņemot vērā slikto pašsajūtu, devos uz nākamo nodarbību. Tā bija ļoti noderīga! Par bailēm. Protams, visu pārdomājot, izanalizējot, sapratu: iespējams – kāda daļa no manis nevēlējās tikt atklāta, jo baidījās… Tās bija bailes, kas slēpās! Viennozīmīgi progress bija noticis! Apdomājot un savam Es pajautājot, sapratu, ka esmu spējusi virzīties uz priekšu. Neilgi pēc tam mani dēli man piedāvāja iespēju „Vecāku dienas” ietvaros vadīt stundu viņu klasēs. Es piekritu. Apjautu, ka bailes ir aktuāla tēma gan bērniem, gan pieaugušajiem. Jo bailes ir visu negatīvo emociju pamatā. Rūpīgi sagatavoju materiālu – gan teoriju, gan praktisko tehniku. Uzrunu izveidoju, balstoties uz „Loģiskajiem līmeņiem”. Ierodoties nodarbībā, biju uztraukusies. Bet lieliski palīdzēja „Resursa aplis”, ar kura palīdzību spēju noturēt uzmanību. Nodarbībās piedalījos divās klasēs – 2. klases un 3. klases skolēni. Sākumā, iesaistot skolēnus, noskaidrojām, kas ir bailes, kas ir fobijas. Katrs skolēns nosauca savas. Bērni bija ļoti atsaucīgi. Katrs vēlējās pastāstīt sīkāk par savām bailēm. Uz tāfeles apkopoju izplatītākās bailes tieši viņu klasē. Tad izstrādāju tehniku. Katrs skolēns savas bailes uzzīmēja uz baltas lapas. Un ar aizvērtām acīm kādu laiku šīs bailes svītroja. Domājot par to, ka viņiem ir „burvju” zīmulis, kurš dzēš bailes. Tad, bērniem paliekot ar aizvērtām acīm, izstāstīju pārmaiņu metaforu par pavasari. Atverot acis, skolēnos bija vērojams prieks, atvieglojums. Stundas beigās izdalīju visiem pa konfektei. Lielākais gandarījums bija dzirdēt jautājumu, vai es vēl kādreiz atnākšu. Aizejot paņemu viņu zīmējumus, it kā aiznesot bailes. Iespējams, manas pieredzes trūkuma dēļ viss nenoritēja perfekti, bet esmu pārliecināta, ka kādam noteikti tas noderēja. Mājās izpētīju zīmējumus. Bija ļoti interesanti pavērot, kā bērni bija attēlojuši savas bailes. Pieļauju iespēju, ka daudzi no viņu vecākiem nezina par viņu bailēm. Tāpēc esmu izlēmusi: tuvākajā no vecāku sapulcēm dalīties savā pieredzē no šīs stundas, lai mudinātu vecākus izrunāt ar bērniem šīs bailes vai arī izstrādāt šo tehniku individuāli. Šī bija brīnišķīga pieredze. Saņēmu tik daudz pozitīvu emociju. Pēc šīs nodarbības ir radusies vēlēšanās palīdzēt bērniem – gan saviem, gan citiem – jau profesionāli.

Ļoti labi strādā arī fobiju dzēšanas tehnika „Kinoteātris” , kuru var izmantot jau individuālā sesijā.

Noderīgs būs paraugs motivācijas vēstulei, ja izlemšu meklēt jaunas darba iespējas. Zinu, ka vairāki kolēģi no kursiem ir ķērušies pie vēstuļu sūtīšanas, izmantojot šo brīnišķīgo materiālu. Bet manas motivācijas vēstules laiks vēl nav pienācis.

Ja dzīvē ir situācijas, kurās nonāk izvēles priekšā vai arī konfliktā ar sevi, iespējams izmantot lielisku tehniku „Konflikta daļu integrācija”, kas atkal ir darbs ar daļām. Mēs savai zemapziņai uzdodam jautājumu un, mūsu daļiņām savienojoties, iepazīstot vienai otru, saņemam signālu vai atbildi. Tā ir transa tehnika un darbojas kā ideomotorais fenomens. Ar interesi terapijas laikā vēroju, kā darbojas zemapziņa un strādā šis fenomens. Sapratu arī to, ka laika posms, kurā klients ieiet transa stāvoklī, ir ļoti individuāls. Tas atkarīgs no reprezentatīvo sistēmu grupas.

Saistoša bija „Meta modeļi” nodarbība pie Oskara Grīšļa. Lieliski izstrādāta, strukturēta prezentācija. Pēc šīs nodarbības ieguvu vairākas atziņas, kas palīdzēja sakārtot domas, saliekot visus punktiņus uz „i”. Diemžēl izpalika otrā prezentācijas daļa lielā informācijas apjoma dēļ. Ieguvu izpratni par modeļu atšķirību: „vadība” – „kontrole”, kā arī „atbildība” – „pienākums”. Doma ir instruments, lai mainītu sevi, savu runu un uzvedību. Tieši tāpēc varu apgalvot: ar savu domu esmu uz pareizā ceļa. Ir sākusies manas uzvedības, runas transformēšanās. Kur mani šis process aizvedīs, vēl nezinu!

Mācoties „NLP Praktiķis” kursos esmu noticējusi sev un arī palīdzējusi savai ģimenei, tuviniekiem, kas dara mani vēl laimīgāku. Jo ieguvēji esam mēs visi. Mācību laikā apgūstot šīs vienkāršās un reizē arī sarežģītās tehnikas, ar kuru palīdzību tagad spēju ātri un efektīvi pārvarēt šķēršļus, varu arī palīdzēt saviem bērniem. Spēju veidot labāku, brīvāku komunikāciju ar apkārtējiem cilvēkiem. Tikai, piespiežot sevi darīt arī to, ko nevēlos, spēju panākt virzību uz priekšu. Piecelties! Izkāpt no savas komforta zonas. Un sasniegt vēlamo rezultātu!

Atnākot uz „NLP Praktiķa” kursiem, es biju kā sarakstītu lapu kopums. Katrā lapā kāds zīmējums un burtu virums. Bet tagad ar pārliecību varu teikt, ka esmu glītos vākos iesieta grāmata. Iespējams: kādā lapā ir palicis kāds neizkrāsots zīmējums un arī kāda tukša lapa. Un tieši tāds bija mērķis! Vienmēr tiekties uz pilnību, lai ideālais būtu soli priekšā.

Esmu pateicīga liktenim par iespēju satikt visus jaukos cilvēkus šajos kursos. Un iegūt dzīves gudrības, ko Dace ir sniegusi šo kursu laikā. Tas tik ļoti mani iedvesmoja, ka apdomāju iespējas pilnveidoties arī turpmāk. Dacei ir talants, spēja aizraut citus ar teoriju, stāstot piemērus no dzīves. Iemācot dzīves gudrības, likt ikvienam piedzīvot pārmaiņas. Jo katram tiks pēc viņu ticības!

Saku paldies SEV par padarīto darbu. Paldies ģimenei par atvēlēto laiku. Paldies apkārtējiem un maniem dārgajiem kolēģiem par praktizēšanas iespējām. Kā arī liels PALDIES Dacei Rolovai par iespēju iepazīt šo pasauli, kur NLP ir pozitīvs instruments. Paldies!

23 Novembris, 2016

Twitter

trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 6:46pm
Tā ir mācība par sevis un citu cilvēku izzināšanu. Mācība par to, kā šīs zināšanas pielietot ikdienā, lai uzlabotu savu un arī sabiedrības dzīves kvalitāti. Kurss no 11. vai 21. septembra! INFO - https://t.co/LMPOvssZv0 https://t.co/qM61JZBqog jpc_nlp photo
svētdien, Jūnijs 16th, 2019 at 7:48pm
Kas ir tas noslēpumainais spēks, kurš palīdz stiprajiem cilvēkiem nepadoties dzīves grūtībām un likteņa triecieniem - DZĪVESSPĒKS! Ceturtdienu vakaros no 12. septembra pl.18:00-21:00. 3 mēneši. INFO - https://t.co/KgrXfwzbCb https://t.co/9w9dVXaLdg jpc_nlp photo
svētdien, Jūnijs 16th, 2019 at 6:55am
Biznesa hipnoze vadītājiem. Tavas superspējas. Tu to vari! Kurss, lai pēc vasaras atpūtas saglabātu savas darbaspējas. Otrdienu rītos no 6. augusta pl.10:00-13:00. INFO - https://t.co/jHVmNV84Or https://t.co/BmSJp5DVf4 jpc_nlp photo

Instagram

trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 10:51pm
 • 12
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 10:47pm
 • 7
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 12:01am
 • 9
 • 2
otrdien, Jūnijs 18th, 2019 at 6:34pm
 • 6
 • 0
otrdien, Jūnijs 18th, 2019 at 6:28pm
 • 17
 • 0
svētdien, Jūnijs 16th, 2019 at 10:08am
 • 10
 • 0
pirmdien, Jūnijs 10th, 2019 at 10:33pm
 • 7
 • 0
piektdien, Jūnijs 7th, 2019 at 8:56am
 • 9
 • 0
otrdien, Jūnijs 4th, 2019 at 9:59pm
 • 7
 • 0
otrdien, Jūnijs 4th, 2019 at 8:10am
 • 5
 • 0
trešdien, Maijs 29th, 2019 at 8:39am
 • 10
 • 1
otrdien, Maijs 28th, 2019 at 11:06pm
 • 15
 • 0
pirmdien, Maijs 27th, 2019 at 10:53pm
 • 9
 • 0
ceturtdien, Maijs 23rd, 2019 at 11:11pm
 • 19
 • 0
trešdien, Maijs 22nd, 2019 at 10:35pm
 • 10
 • 0
sestdien, Maijs 18th, 2019 at 9:14am
 • 14
 • 0
trešdien, Maijs 8th, 2019 at 11:53pm
 • 12
 • 1
trešdien, Maijs 8th, 2019 at 11:43pm
 • 8
 • 0
piektdien, Maijs 3rd, 2019 at 10:46pm
 • 49
 • 0
pirmdien, Aprīlis 29th, 2019 at 9:02am
 • 12
 • 1
© Jauno psiholoģiju centrs | Izstrādāja gudramajaslapa.lv
Jauno psiholoģiju centrs