fbpx

Setup Menus in Admin Panel

Eseja par NLP. Autors – Iluta. NLP Praktiķis 2015./2016.m.g.

Ikvienam cilvēkam dzīves laikā, arī man, rodas jautājumi: „Kas es esmu?”, „Kāpēc es domāju un rīkojos tieši tā un ne savādāk?” un „Kāpēc ir cilvēki, ar kuriem veidojas viegla saskarsme un no citiem, gluži pretēji, gribas izvairīties?” Šo jautājumi ir daudz, uz kuriem mēs, cilvēki, meklējam atbildes.

Pienākot attiecīgajam dzīves posmam manā dzīvē, arī es gribēju rast atbildes uz šiem jautājumiem, un pirmais solis, lai rastu atbildes uz šiem “kāpēc”, ir jāsāk ar sevi, sevis izzināšanu un sakārtošanu. Pirmās vēsmas radās pēc nejauši internetā atrastās mājas lapas „Tikšanās sievietēm ap un pēc 40 …” Aleksandra Mantesa vadītie vebināri par čakrām, kuru rezultātā man atvērās jauna pasaule. Pasaule, kas izskaidro par cilvēku enerģijas laukiem, to būtību, darbību un cilvēkā mītošām spējām. Sāku daudz vairāk meklēt un lasīt literatūru, veikt dažādus vingrinājumus un savā dzīvē pielietot ieteikumus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti. Piemēram, viens no jauninājumiem manā ikdienas dzīvē bija un ir arī pašlaik Laimes dienasgrāmatas rakstīšana. Tajā tiek pierakstīts viss pozitīvais, kas ar mani dienas laikā ir noticis, kaut vai tāds nieks, kā uzsmaidīts, ejot garām svešam cilvēkam, un pateicība visumam par tām dzīves iespējām, ko viņš man dienas laikā ir devis.

Nākamais nopietnākais solis jau bija „NLP koučinga bāzes kursa” apmeklējums pie Lailas Zariņas. Šis seminārs mainīja manu dzīvi par 180 grādiem, un es sapratu, ka gribu zināt daudz vairāk par to, kā es varu sasniegt savus mērķus, celt pašapziņu, uzlabot dzīves kvalitāti un būt noteicēja par savu dzīvi.

Jau nākamajā dienā internetā meklēju informāciju, kur es varētu nopietnāk apgūt zināšanas par neiro lingvistisko programmēšanu. Papētot jauno psiholoģijas centra mājas lapu, atradu kursus, kas piedāvā iegūt nepieciešamās zināšanas par sevis un citu cilvēku izzināšanu, pielietot iegūtās zināšanas ikdienā, izprast cilvēku domāšanas un izturēšanās veidu atpazīšanu, noteikt pamat modeļus cilvēka uzvedībā un daudz citu interesantu lietu par sevi un citiem. Sapratu, ka tas ir tas, kas mani interesē un izdarīju izvēli, piesakoties NLP praktiķa kursiem jau vasaras vidū un ar lielu nepacietību gaidīju septembri.

Pienākot rudenim, divas brīvdienas mēnesī desmit mēnešu garumā tika veltītas sevis pilnveidošanai un izzināšanai. Lai būtu lielāks darbs ar sevi vienlaikus, tika arī apmeklēti izaugsmes grupu treniņi Spoguļošana, kas ir vērsti uz cilvēka iekšējo resursu atbrīvošanu, pozitīvām pārmaiņām dzīvē un personības unikalitātes attīstību. Tas bija svētīgs, smags darbs ar sevi un sevis sakārtošanu.

Šajos tikpat kā desmit mēnešos ļoti daudz kas ir uzzināts, izdzīvots, pielietotas zināšanas ikdienas saskarsmē ar cilvēkiem. Es daudz savādāk izprotu sevi un citu cilvēku domāšanu un uzvedību. Manā dzīvē par šiem mēnešiem ir notikušas izmaiņas, par kurām varu pateikties šajos mēnešos apgūtajām NLP tehnikām.

Pirmās nodarbības bija aizraujošas, jau pirmajās divās dienās par sevi un citiem varēja uzzināt daudz ko jaunu. Pasniedzējas stāstījums par reprezentatīvajām sistēmām bija ļoti interesants, un, aizpildot testu par informācijas uztveri, testa rezultāti vairāk vai mazāk bija pārsteidzoši katram no mums. Nodarbībās guvu pirmos iespaidus par Cigun elpošanas vingrinājumiem, kurus es izmantoju katru rītu enerģijas uzpildīšanai un mundrumam. Daudz tika sniegta informācija par tekstīlajām sajūtām, kā mēs funkcionējam realitātē, par karmu un tās nozīmi katra cilvēka dzīvē. Pēc pirmajām lekcijām, aizejot uz darbu, vēroju savus darba kolēģus un mēģināju noteikt, pie kāda reprezentatīvo sistēmu tipa katrs pieder, kāds ir viņu skatījums uz pasauli. Reprezentatīvās sistēmas norāda, cik mēs, cilvēki, esam vienādi, bet tajā pašā laikā tomēr tik dažādi un atšķirīgi, ka mēs katrs esam personības un unikāli. Pasaulē mēs nekad neatradīsim divus vienādus cilvēkus. Sāku vairāk skatīties uz lietām ar citu cilvēku acīm un daudzas lietas, kuras notika man apkārt, sapratu jau daudz savādāk. Pasaules uztvere pamazām sāka mainīties, un mans domāšanas veids par lietām arī. Pirmais mēnesis pagāja nemanot, lasot izdales materiālus un testējot savus darba kolēģus.

Nākamajās nodarbībās tika sniegta informācija par uztveres pozīcijām, kā atšķirt asociāciju no disociācijas. Sāka parādīties pirmās tehnikas, disociācijas enkura tehnika, kas likās ļoti aizraujoša, jo pirms tam nekas tāds savā dzīvē nebija piedzīvots un izjusts. Pildījām testiņus ar ģeometriskām figūrām, pēc sazīmētajiem tēliem pasniedzēja nedaudz par katru pastāstīja. Turpinājām darbu pie reprezentatīvajām sistēmām, kas sniedza vēl izsmeļošāku izpratni par cilvēka iekšējiem procesiem un zemapziņas labirintiem. Kafijas pauzēs dalījāmies katrs savos iespaidos par izieto tehniku un efektiem, ko tā ir devusi katram no mums. Man liels ieguvums bija darbs ar sajūtām. Mācīties ieklausīties savās vēlmēs un iekšējās sajūtās, ieskatīties savas dvēseles dziļumos.

Tika uzdots pirmais mājas darbs – rakstīt esejas. Rakstījusi esejas nebiju kopš vidusskolas beigām, un tas man bija jauns pārbaudījums. Ļauties savam fantāziju lidojumam un pierakstīt to.

Nodarbībās darbs ar emocijām deva skaidrojumu manām piedzīvotajām emocijām, gan sliktiem, gan labiem notikumiem dzīvē. Guvu skaidrojumu uz jautājumiem, kāpēc es reaģēju uz lietām un notikumiem tieši tā un ne savādāk. Tika stāstīts par enkuru procesu shēmām, to izmantošanas iespējām un pielietošanas tehnikām. Enkuru izmantošanu savās ikdienas gaitās nākas pielietot diezgan bieži, vairāk jau gan ar sevi strādājot un analizējot, bet ir bijuši gadījumi, ka nemanot uz pozitīvām emocijām esmu enkura tehniku pielietojusi paziņām un darba kolēģiem. Bieži novēroju un pielietoju raportu, it sevišķi, kad ir darba sapulces un saskarsme ar darba kolēģiem.

Daudz nākas runāt un skaidrot dažādas dzīves situācijas saviem nu jau pieaugušajiem bērniem, kāpēc tas notiek tieši tā un ne savādāk. Ir lietas, ko viņi uztver savādāk, un nav viņiem saprotamas vēl līdz galam, ko nevaru arī izskaidrot. Tāpēc man ir vēl jāmācās un jāstrādā pie tā, lai varētu sniegt izsmeļošākas atbildes.

Ko es mācos apgūt, tas ir – klausīties citos cilvēkos. Būt pacietīgai, klausoties citos, izteikt savu viedokli, kad man pajautā, izprast dažādas situācijas no otra cilvēka puses, uzklausīt kritiku, savaldīt emocijas.

Aizraujoša tēma bija metaprogrammas, kur mums katram vajadzēja lasīt savas sarakstītās esejas, un pasniedzēja katram mums ieteica izvērtēt sevi un savas iespējas dzīvē. Piemēram: vai Tu strādā darbu, kas ir atbilstošs Tev, vai vari strādāt lielā vai mazā uzņēmumā, vai Tev ir līdera dotības.

Izsmeļošu informāciju saņēmām par savu mērķu izvirzīšanu un efektīvāku sasniegšanu. Daudz pūļu ir jāpieliek, lai sakārtotu, izanalizētu un sasniegtu savus izvirzītos mērķus. Pats galvenais ir nebaidīties pieņemt lēmumus un būt gataviem arī kļūdīties. Interesants grupas darbs bija Volta Disneja radošās stratēģijas tehnika, kur mēs visa grupa centāmies izvirzīt un iztirzāt Jāņa sapni par SPA un pirts izbūvi viņa piemājas saimniecībā. Kas zina, varbūt izdosies arī kaut ko no mūsu ieteikumiem realizēt dzīvē. To rādīs laiks!

Interesanta nodarbība bija par laiku. Tēma likās noderīga visiem, jo katrs varēja izvērtēt, kāda ir viņu attieksme pret laika mēra izjūtu, kā katrs attiecas pret laiku savu dzīvē. Ļoti bieži ikdienā mēs varam dzirdēt frāzi – man nav laika, bet īstenībā laiks ir visiem, tikai jāprot tas saplānot, bet kā man saka paziņa: „Ja Tev nav laika, tad tavā dzīvē valda haoss”, un savu haosu savās dzīvēs veidojam mēs paši.

Laika līnijas tehnikas demonstrācijā es biju pacients. Tehnikas laikā strādāju ar jautājumu par savu ne pārliecinātību un bailēm no sava darba devēja, ka varu zaudēt darbu. Sākumā tika iztirzātas man sajūtas uz laika līnijas tagadnē, risinot manu dzīves gājuma kamoliņu, tas aizveda mani laikā, kad biju mammas vēderā un kā es nācu šajā pasaulē. Toties skatoties nākotnē, mani jau vairs nepārņēma bailes no darba devēja puses un rezultātā guvu lielāku pārliecinātību par sevi un savām darba spējām – uz darbu gāju ar domu, ka viņam pašam ir problēmas, ja viņš nespēj pieņemt cilvēkus tādus, kādi viņi ir. Tas bija interesants ceļojums laikā ar sevi un savām sajūtām.

Pasniedzējas bonusiņus par Simorona praktiskās metodes pielietojumiem ikdienā, kas brīžiem liekas ar humoriņa piedevu, izmantoju bieži, braucot ar auto un laika līnijas izstiepšanai. Gadās braukt automašīnā ar pasažieri un, kad sāku sist plaukstas un kaut ko teikt, par mani pasmejas.

„Sešu soļu refreimings” ir iespēja uz savām problēmām paskatīties no malas jeb iespēja paskatīties uz notiekošo jaunā gaismā un iziet aiz aizspriedumu robežām. Šo tehniku var izmantot, lai pārtrauktu domāt par savām kļūdām kā sakāvi, bet katru kļūdu var izmantot kā vērtīgu informāciju nākotnes panākumiem.

Nodarbībās par loģiskajiem līmeņiem ieguvu saprotamu informāciju, kā pieņemt lēmumu, kas prasa daudz spēka un enerģijas, lai izdarītu savu izvēli sarežģītās situācijās un būt apmierinātai par savas izdarītās izvēles sekām ilgākā laika periodā. Šo tehniku izmantoju arī es praksē. Jautājums bija par darbu – palikt darba attiecībās vai pārtraukt darba attiecības. Izvērtējot visus loģiskos līmeņus un atbildot uz šiem parastajiem jautājumiem, nonācu pie loģiska risinājuma un lēmuma pieņemšanas, kā rezultātā ar darba devēju vienojāmies, ka darba attiecības es pārtraukšu. Jutos pārliecināta par savu izvēli, jo šīs darba attiecības man nedeva gandarījumu un drošības sajūtu. Izejot visus loģisko līmeņu integrācijas tehnikas soļus, cilvēks var izzināt sevi un daudz skaidrāk redzēt atrisinājumu savai problēmai.

Par meta modeļiem komunikācijā mums stāstīja vieslektors. Tēma bija ļoti interesanta – klausoties lekciju, diena pagāja nemanot. Uzzināju daudz interesantas informācijas par cilvēku domāšanas veidiem, kā tiek modelēta mūsu informācija, kā mēs runājam jeb pasniedzam informāciju citiem, kā veidojas komunikācija ar cilvēkiem, kā jāieklausās savās sajūtās un daudz ko citu

Ar vēziena tehnikas palīdzību var cilvēks atbrīvoties no uzvedības modeļiem, kas viņam traucē ikdienas dzīvē, piemēram, nelielas atkarības (nagu graušana, smēķēšana utt.). Pasniedzēja šo tehniku mums demonstrēja uz Juri, kurš gribēja atmest smēķēšanu. Pēc tehnikas demonstrācijas Juris braši izmeta savu cigarešu paciņu miskastē, bet diemžēl, tiekoties pēc mēneša, Juris smēķēja atkal. Pasniedzēja jau brīdināja, ka ar vienu reizi var neizdoties, vajag tehniku atkārtot un nostiprināt. Šo tehniku arī es izgāju kā klients, lai tiktu vaļā no sava ieraduma ēst šokolādes konfektes. Dženija bija mans terapeits. Labi esam pastrādājušas, vēl līdz šai dienai šokolādi principā neesmu ēdusi. Pirmās divas nedēļas saldumi, kā tādi, vispār nekārojās. Fobijas dzēšanas tehniku, kas atbrīvo no bailēm, nevaru vēl pateikt, kā būs nostrādājusi, jo peldēties vēl neesmu bijusi, to varēšu pārbaudīt vasaras sezonā.

NLP tehniku apmācības procesos grūtības sagādāja praktiskās daļas. Gribējās visu paveikt soli pa solim kā pasniedza pasniedzēja, bet, kā jau praktikantam, tas tā uzreiz neizdodas. Vairāk praktizējot nodarbībās šo mēnešu laikā radās lielāka drosme un pārliecība, ka Tu jau kaut ko zini un vari jau uzdrīkstēties NLP tehnikas izmantot uz citiem cilvēkiem, kas īsti jau nezina, kā tam ir jābūt, un rezultātā tāpat klients jūtas pārsteigts un apmierināts par paveikto darbu un ar smaidu uz lūpām atgriežas tagadnē. Klientiem patīk metaforas, kuras tiek izmantotas tehnikas beigās. Sākumā domāju, kā es varēšu izdomāt tādas metaforas, bet tad radās drosme un fantāzija vizualizēt sev šīs bildītes un sajūtas, atlika tikai izteikt tās skaļi. Brīžiem pati par sevi pabrīnos, kur man tādas sajūtas un idejas rodas? Domāju, ka tas ir šo NLP kursu sasniegumu rezultāts, sāku vairāk sevī ieklausīties un saprast sevi, savas domas, emocijas un nebaidīties no tām, uzdrīkstēties par to visu runāt.

Tiekoties un komunicējot ar cilvēkiem, es uzdodu viņiem vienkāršus jautājumus par viņu domām un sajūtām, lai viņi paši ieklausās savās sajūtās un paanalizē paši sevi, nevis kādu citu, un bieži paši rod atbildes uz savām sajūtām un domām ar vieglu izbrīnu, kā es nevarēju pats uzreiz to saprast vai iedomāties. Cilvēkiem skaidroju, ka jāizzina pašam sevi un tad viņš kļūs par savas dzīves noteicēju. Tas rada man gandarīju, ka esmu varējusi cilvēkiem kaut nedaudz palīdzēt, un man patīk šīs sajūtas. Saprotu to, ka man vēl ir daudz jāmācās.

Šo mēnešu laika, kopš apmeklēju NLP praktiķa kursu, es kā personība esmu augusi un briedusi uz pārmaiņām savā dzīvē, kuras jau notiek pilnā sparā. Ir mainījies mans domāšanas veids, mācos pieņemt cilvēkus tādus, kādi viņi ir, nevis mainot viņus, bet mainot pati sevi, nebēgt no problēmām, bet gan risināt tās, pozitīvi skatīties uz dzīves dažādām situācijām, nepārmest sev, ja esmu kļūdījusies. Domāju par jauniem nākotnes mērķiem, priecājos par saviem un citu sasniegumiem. Esmu sapratusi, ko es vēlos, kad es vēlos un kā es vēlos un, lai visu to sasniegtu, man ir jāvirzās uz priekšu ar jauniem mērķiem, idejām un sasniegumiem. Vajag uzdrošināties un nebaidīties no savām vēlmēm, lai arī brīžiem liekas šīs vēlmes un idejas nereālas, bet kā tad es varu zināt, ja nepamēģināšu to darīt. Tā kā – tik uz priekšu!

NLP praktiķa kursus iesaku apgūt cilvēkiem, kas grib sevi un citus izzināt, labāk komunicēt, izprast dažādas dzīves situācijas, uzlabot savas dzīves kvalitāti, sasniegt jaunus rezultātus savā dzīvē, padarīt sevi pilnvērtīgāku, paplašināt savu redzesloku uz plašo pasauli.

Nobeigumā gribu pateikties pasniedzējai Dacei par interesantām nodarbībām, aizraujošām sarunām, pozitīvām emocijām un vienmēr laipno sagaidīšanu. Liels paldies!

23 Novembris, 2016

Twitter

trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 6:46pm
Tā ir mācība par sevis un citu cilvēku izzināšanu. Mācība par to, kā šīs zināšanas pielietot ikdienā, lai uzlabotu savu un arī sabiedrības dzīves kvalitāti. Kurss no 11. vai 21. septembra! INFO - https://t.co/LMPOvssZv0 https://t.co/qM61JZBqog jpc_nlp photo

Instagram

otrdien, Jūnijs 25th, 2019 at 10:42pm
 • 5
 • 0
otrdien, Jūnijs 25th, 2019 at 10:39pm
 • 10
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 10:51pm
 • 12
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 10:47pm
 • 7
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 12:01am
 • 9
 • 2
otrdien, Jūnijs 18th, 2019 at 6:34pm
 • 6
 • 0
otrdien, Jūnijs 18th, 2019 at 6:28pm
 • 17
 • 0
svētdien, Jūnijs 16th, 2019 at 10:08am
 • 10
 • 0
piektdien, Jūnijs 7th, 2019 at 8:56am
 • 9
 • 0
otrdien, Jūnijs 4th, 2019 at 8:10am
 • 5
 • 0
trešdien, Maijs 29th, 2019 at 8:39am
 • 10
 • 1
otrdien, Maijs 28th, 2019 at 11:06pm
 • 15
 • 0
pirmdien, Maijs 27th, 2019 at 10:53pm
 • 9
 • 0
ceturtdien, Maijs 23rd, 2019 at 11:11pm
 • 19
 • 0
trešdien, Maijs 22nd, 2019 at 10:35pm
 • 10
 • 0
sestdien, Maijs 18th, 2019 at 9:14am
 • 14
 • 0
trešdien, Maijs 8th, 2019 at 11:53pm
 • 12
 • 1
trešdien, Maijs 8th, 2019 at 11:43pm
 • 8
 • 0
piektdien, Maijs 3rd, 2019 at 10:46pm
 • 49
 • 0
pirmdien, Aprīlis 29th, 2019 at 9:02am
 • 12
 • 1
© Jauno psiholoģiju centrs | Izstrādāja gudramajaslapa.lv
Jauno psiholoģiju centrs