fbpx

Setup Menus in Admin Panel

Eseja par NLP. Autors – Irēna. NLP Praktiķis 2016./2017.m.g.

ESEJA PAR NLP

Mana pirmā saskare ar NLP

Kādu laiku atpakaļ, situācijās ,kad cilvēki manā apkārtnē sāka runāt par to, ka, lai sasniegtu mērķus, tie ir jānoformulē, jāuzraksta, jāsaveido kolāžās, skatījos uz šiem cilvēkiem ar nelielu izbrīnu un skepsi. Man vienmēr bija jādomā par to, ka šiem cilvēkiem, visticamāk, nav citu lietu, kurās jēgpilni ieguldīt savu laiku. Tomēr arvien biežāk nācās noklausīties, ka cilvēki, sarakstījuši savu vēlmju sarakstu vai izveidojuši kolāžu, patiesi tic, ka notikumi ir sākuši attīstīties viņu dzīvēs straujāk.

Līdz kādā dienā, nokļūstot personības treniņa nodarbībā, man pasniedzēja lūdza uzrakstīt savus mērķus – gan tuvākos, gan tālākos, gan pavisam tālos, šobrīd, kā liekas, nesasniedzamos un pat manai iztēlei neiespējamos. Tas bija brīdis, kad sapratu – “bingo! Lūk, kas tas ir!”. Tu nevari virzīties uz mērķi, ja tas nav nosprausts. Ja mērķis ir tikai kā varbūtība, kā attāla atblāzma Tavā iztēlē, tas arī paliek kā varbūtība. Ja neesi gatavs drosmīgi pateikt, kad tieši Tev vajag, lai šis mērķis top sasniegts, Tev nav nekādas skaidrības par to, kā uz to virzīties.

Sākot mācīties NLP teoriju, tikai tagad saprotu to sakarību, kas veidojas vēlmju saraksta un dzīves notikumu starpā. Kamēr neesi skaidri noformulējis, ko gribi, nav iespējams sasniegt kaut ko, ko nezini, kas tas īsti ir un kā tas izskatīsies, kad to būsi sasniedzis.

Jāatzīst, ka mans pirmais priekšstats par NLP pirms mācību uzsākšanas noteikti bija negatīvs. Biju dzirdējusi, ka padomju laikos militāros nolūkos NLP tika izmantots manipulēšanai. Tomēr vēlāk, jau savā praksē un pati no savas pieredzes redzēju, ka pareizi pasniegtas ziņas, prasmīgi sakārtoti vēstījumi spēj ietekmēt cilvēku un tā reakciju. Man tapa skaidrs, ka arī lielās korporatīvās sabiedrības veikli izmanto komunikācijai izmanto, kā minimums, specifiskas zināšanas, lai uzrunātu cilvēkus un taptu saklausīti pēc iespējas plašākā auditorijā. Mani nepameta sajūta, ka ir specifiski priekšnosacījumi, kas nodrošina šādu veiksmi. Cilvēki klausās, dzird un perfekti saprot viņiem domāto vēstījumu. Turklāt arī rīkojas saskaņā ar norādījumiem no savas brīvas gribas un ar prieku!!!

Tālākais mans dzīves ceļš mani noveda pie vairākiem komunikācijas treneriem un pārdošanas speciālistiem, biznesa un pašizaugsmes treneriem, kuri apstiprināja manas nojausmas par eksistējošiem pamatprincipiem komunikācijā, kas ļauj uzrunāt otru veidā, lai runātājs tiktu sadzirdēts un, protams, arī saprasts. Tie mācīja man komunicēt tā, lai mani saprastu, lai sadzirdētu manu vēstījumu. Apguvu principu, ka vēstījums ir nepieciešamas, lai otrs vispār kaut ko varētu sadzirdēt.

Sākot šos principus izmantot, man kļuva skaidrs, ka tiešām tie darbojas. Tie darbojas gan ar klientiem, gan kolēģiem, gan draugiem, gan kaimiņiem – bet mani mocīja ziņkāre – kāpēc tā? Kas ir tā atslēga, kādēļ tie darbojas. Un kā panākt, lai izdošanās ir uz visiem simts.

Tā nu es nonācu pie secinājuma, ka ļoti vēlos mācīties daudz dziļāk kaut ko par psiholoģiju…neiroloģiju…cilvēka bioloģiju…hormoniem – jebko, kas spēj dot izskaidrojumu.

Kāpēc es izvēlējos mācīties NLP

Kādā no praktiskajām nodarbībām komunikācijas treneris pieminēja NLP. Viņš īsumā pastāstīja, ko nozīmē Neiro-Lingvistiskā Programmēšana. Mani ļoti uzrunāja ideja par to, ka viss tiek balstīts uz cilvēka neiroloģiskajiem un bioloģiskajiem procesiem organismā un, ka kāds tos izpētot, ir noformulējis pamatprincipus. Te nu, lūk,  bija manas visas atbildes, kuras sen jau vēlējos dzirdēt.

Es sapratu arī to, ka mācoties NLP, daudzas lietas tiek aplūkotas dziļāk un ir dzelžainas likumsakarības, kādēļ viena vai cita tehnika strādā.

Vai piepildījušās gaidas par mācību procesu un iegūtajām zināšanām

Kurss pārsvarā ir vērsts uz pieeju, kas nepieciešama darbam ar klientu.

Biju iedomājusies, ka vairāk strādāsim ar sevis izzināšanu, saviem mērķiem. Sākuma posmā tieši tā arī notika, kas ļoti labi saskanēja ar manu interesi, tomēr kursa otrā puse notika ļoti fokusēti uz klienta problēmu risināšanu. Jāatzīst, ka man šī tomēr bija ļoti interesanta pieredze, jo bija iespēja saprast, kā notiek terapeita darbs un arī pielaikot sev iespējamo nodarbošanos. Tai pat laikā jāatzīst, ka, ja neplāno kļūt par terapeitu, grūti atrast praktisko pielietojumu dažām no tehnikām.

No praktiskajām apgūtajām zināšanām mani sajūsmināja tas, ka ir neskaitāmas tehnikas, kuras var pats izmantot un tas, cik vienkārši var atrisināt un saprast dažādus savus dzīves jautājumus.

Ko es ieguvu mācību procesā un vai to lietoju praksē

Svarīgākās atziņas, ko ieguvu, mācoties 10 mēnešus NLP, bija izpratne par to, kāpēc cilvēki citkārt rīkojušies tā vai citādi. Proti, vēl pirms mācību uzsākšanas biju pamanījusi, ka cilvēku uzvedība vai reakcija dažās situācijās ir saistīta ar kādām likumsakarībām. Citās apmācībās varēju par to pārliecināties, ka tiešām – pastāv dažādas likumsakarības tajā, kā cilvēki reaģē uz lietām un kā tie uzvedas. Taču NLP man deva izpratni par daudzām situācijām, izskaidrojot, tieši kādēļ indivīdi tā reaģē.

Neatsverams mans ieguvums no mācībām ir zināšanas par dažādām tehnikām, kuras izmantojot, var sakārtot savas emocijas, kas ikdienā ir traucējošas. Bieži vien nākas dzirdēt cilvēkus sakām – jā, es jau ar prātu saprotu, ka tas tā ir, bet tiklīdz nokļūstu konkrētajā situācijā, tā atkal sākas… Sākas citam stress, citam bailes, citam agresija, citam aizvainojums.

Manuprāt, lai pasauli darītu laimīgāku, būtu svarīgi dalīties ar cilvēkiem šajās zināšanās, proti, kā sevi var labāk kontrolēt, kādēļ centieni citu cilvēku pārveidot ir bezjēdzīgi un citas daudzas ļoti vienkāršas, bet tai pat laikā neparastas dzīves patiesības.

Zinot šo informāciju, cilvēkam noteikti kļūst vieglā dzīvot. Tam vairs nav jātērē laiks un neauglīgiem strīdiem, bezjēdzīgiem pirmsākumiem…

Ļoti konkrēti runājot, kā viena no iegūtajām praktiskajām zināšanām ir jāmin zināšanas par cilvēku reprezentatīvajām sistēmām. Ir svarīgi apzināties, ka katrs no mums, piedzimstot, ir nācis šai pasaulē ar savu konkrēto sistēmu. Man liels atvieglojums bija uzzināt, ka cilvēki, kuru izteiktākā reprezentatīvā sistēma ir kinestētiskā vai audiālā, bez papildus nopietna treniņa būs sarežģīti vai pat neiespējami sagatavot precīzi noformētu prezentāciju vai kādu citu vizuālu materiālu tā iemesla dēļ, ka šādam cilvēkam vizuālās izpausmes nav tik būtiskas. Priekš manis bija ļoti svarīga atziņa, ka tas nav cilvēka slinkums, nevīžība vai vienaldzība uz veicamo darbu, bet tā ir viņa dabiskā izpausme.

Ikdienas saskarē personai, kurai ir dziļa vizuālā reprezentatīvā sistēma, kurai komplektā ir arī ļoti izteikta diskrētā reprezentatīvā sistēma, bez šīm zināšanām par reprezentatīvajām sistēmām būs grūti saprast kinestētisku personu, kurai ir pilnīgi vienalga, ka kvadrātiņi prezentācijā nav novietoti vienā līnijā un to krāsa atšķiras par dažiem toņiem, lai arī abi kvadrāti ir zili. Esmu pieredzējusi, ka šādās situācijās var izveidoties arī konflikts.

Šāda piemēra zināšanas par cilvēku atšķirīgajām reprezentatīvajām sistēmām aiztaupa lieku apvainošanos uz kinestētisku personu, kas, gatavojot prezentāciju vizuāli-diskrētajai personai, nav ievērojis nosacījumus. Kādam varētu likties, ka kinestētiskai personai ir vienalga, un tā gluži vienkārši bezatbildīgi attiecas pret savu darbu, bet, ja cilvēka rīcībā ir zināšanas par personu reprezentatīvajām sistēmām, tāda persona savā komandā atradīs citu cilvēku ar izteiktu vizuālo un, vai diskrēto reprezentatīvo sistēmu un šādas personas sagatavotā prezentācija būs izcila.

Ļoti būtiska informācija ir arī tā, kas attiecas uz asociēta un disociēta stāvokļa apzināšanos un kontrolēšanu. Pirmkārt, jāatzīmē, ka izpratne par asociēta un disociēta stāvokļa esamību ir tik vienkārši ģeniāla, ka bieži vien to paši nespējam piefiksēt. Iemantojot šīs zināšanas, ir iespējams kontrolēt gan konkrētas situācijas, gan, es teiktu dzīvi, virzību, procesu kopumā. Kontrolēt situāciju visbiežāk nozīmē nepakļauties un nesekot sev nevēlamam motīvam, vai proti – neuzsākt strīdu, neiesaistīties strīdā. Metode perfekti noder situācijās, kad esam nokļuvuši kādā asākā diskusijā un esam tik ļoti iekarsuši par savu taisnību, ka nespējam saskatīt citkārt pat strīda bezjēdzību, it īpaši, ja arī mūsu diskusijas partneris ir nonācis tādā pašā stāvoklī.

Asociētā / disociētā stāvokļa metodoloģiju tikpat veiksmīgi pielietoju arī ikdienā, kad, piemēram, saņemot kādu nepatīkamu informāciju, vairs nav nepieciešams ilgstoši kavēties šajās negatīvajās un stresa pārņemtajās sajūtās, bet pēc iespējas ātrāk mēģinu disociēties no konkrētā notikuma un skatīties uz lietu kopumu, kurā dažkārt pat šis konkrētais notikums ir tik nenozīmīgs, ka saproti, ka nav nozīmes bojāt sev garastāvokli, vai tērēt enerģiju liekiem pārdzīvojumiem.

Domāju, ka tikai šādas zināšanas par to, kā ir uzbūvēta cilvēka fizioloģija (piem. smadzeņu uzbūve) un kā darbojas cilvēka neiroloģija (neironu ceļi mūsos – veco lietošana, jauno veidošana) ļauj cilvēkam dzīvot ar pozitīvāku domāšanu. Faktiski, atceroties par tām zināšanām un tehnikām, kuras tikušas apgūtas, un tās pielietojot praksē, ir iespējams dzīvot laimīgāku dzīvi.

Praksē ļoti veiksmīgi pielietojama ir tehnika vai informācija par Loģiskajiem līmeņiem. Proti, tas, cik veiksmīgā veidā cilvēka smadzenes spēj uztvert un apstrādāt iegūto informāciju, ir atkarīgs no specifiski sakārtota vēstījuma. Ir būtiski savu vēstījumu sakārtot tādā secībā, lai cilvēka, kuram vēstījums jāuztver, smadzenes to saņem sarindotu pareizā kārtībā, atbildot uz secīgi uzdotiem jautājumiem. Pati esmu vairākkārt pieķērusi sevi pie domas – ja pārdevējs, man kaut ko stāstot, nepasaka laicīgi cenu vai produkta nosaukumu vai pareizā brīdī citu man svarīgu informāciju, es nespēju vairs pilnvērtīgi sekot līdzi viņa stāstījumam, jo man pa galvu maisās vairs tikai viens jautājums – tas, kas tajā brīdī palicis neatbildēts. Šādās situācijās ir arī augsts risks, ka cilvēks vairs neko citu nedzird, domājot par konkrēto jautājumu (piemēram produkta cenu), turklāt viņš var kļūt arī aizkaitināts.

Tamdēļ, praksē trenējoties izmantot loģisko līmeņu formulu vēstījumā, esmu novērtējusi šīs zināšanas kā ļoti noderīgas un tādas, kas attaisnojas praksē. Ir skaidrs, ka izmantojot šo pieeju, mani sarunu biedri daudz veiksmīgāk uztver manu stāstījumu un es redzu, ka tie perfekti spēj sekot manam stāstījumam.

Jāatzīst, ka daudzas iepriekš apgūtas un trenētas lietas pēc NLP kursa apguves ir ieguvušas citu nozīmi vai jēgu. Ir bijusi iespēja rast izpratni, kāpēc tieši lietas tā notiek, kādēļ cilvēki tieši tā reaģē un kādas ir likumsakarības. NLP deva man iespēju ielūkoties informācijā par lietu uzbūvi un kārtību, kā arī cilvēku neiroloģiju un tās ietekmētajām sekām.

Novēlējums

Kā savu ieteikumu vēlos iedot ideju par tāda kursa izveidi Jauno Psiholoģiju Centrā, kas ir vērsts uz biznesu. Šādā kursā varēt iekļaut tādas tēmas, kā komunikācija ar klientiem, komunikācija ar darbiniekiem, komandas veidošanas pamatprincipi, komandas saliedēšanas mazie vingrinājumi ikdienai, personāla atlases stūrakmeņi un knifi. Manā ieskatā NLP ir tieši tā joma, kas ļauj ļoti veiksmīgi risināt manis pieminētos jautājumus.

Jauno Psiholoģiju Centram gribu novēlēt arī turpmāk daudz aizrautīgu studentu!

3 Augusts, 2017

Twitter

Instagram

pirmdien, Jūlijs 15th, 2019 at 11:09pm
 • 6
 • 0
pirmdien, Jūlijs 15th, 2019 at 11:01pm
 • 23
 • 0
otrdien, Jūlijs 9th, 2019 at 9:54pm
 • 19
 • 0
pirmdien, Jūlijs 1st, 2019 at 11:27pm
 • 9
 • 0
otrdien, Jūnijs 25th, 2019 at 10:42pm
 • 10
 • 0
otrdien, Jūnijs 25th, 2019 at 10:39pm
 • 15
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 10:51pm
 • 13
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 10:47pm
 • 9
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 12:01am
 • 10
 • 2
otrdien, Jūnijs 18th, 2019 at 6:34pm
 • 7
 • 0
otrdien, Jūnijs 18th, 2019 at 6:28pm
 • 17
 • 0
svētdien, Jūnijs 16th, 2019 at 10:08am
 • 10
 • 0
piektdien, Jūnijs 7th, 2019 at 8:56am
 • 10
 • 0
otrdien, Jūnijs 4th, 2019 at 8:10am
 • 5
 • 0
trešdien, Maijs 29th, 2019 at 8:39am
 • 10
 • 1
otrdien, Maijs 28th, 2019 at 11:06pm
 • 15
 • 0
pirmdien, Maijs 27th, 2019 at 10:53pm
 • 9
 • 0
ceturtdien, Maijs 23rd, 2019 at 11:11pm
 • 19
 • 0
trešdien, Maijs 22nd, 2019 at 10:35pm
 • 10
 • 0
sestdien, Maijs 18th, 2019 at 9:14am
 • 14
 • 0
© Jauno psiholoģiju centrs | Izstrādāja gudramajaslapa.lv
Jauno psiholoģiju centrs