fbpx

Setup Menus in Admin Panel

Eseja par NLP. Autors – Līga. NLP Praktiķis 2015./2016.m.g.

Mana devīze vienmēr ir bijusi – „Dzīvē nekas nenotiek tāpat vien!”

Tagad, uzrakstot šo teikumu uz lapas, jau zinu, ka zemapziņa neuztver „NE”.

Apziņai viss ir skaidrs, bet zemapziņa uztver visu otrādi.

Izpratni par mūsu zemapziņas spēku kā pieeju absolūtam informācijas laukam, neirolingvistiskās programmēšanas (NLP) maģiskā valoda komunikācijā un daudzas citas tēmas apguvu NLP praktiķa kursos 10 mēnešu garumā  Jauno Psiholoģiju centrā, ko pasniedz harizmātiskā un erudītā pasniedzēja NLP trenere Dace Rolava.

NLP ir zinātne, kas pēta veiksmīgu cilvēku sasniegumus, modelē to uzvedību, rīcību un komunikāciju, un palīdz rast atbildi uz jautājumu: kā iegūt to, pēc kā tiecamies!

Apgūstot un pielietojot NLP zināšanas praksē, iespējams ātrāk un iedarbīgāk apmierināt savas vajadzības, sasniegt mērķus, uzlabot dzīves kvalitāti gan privātajā dzīvē, gan biznesā, paaugstinot komunikācijas efektivitāti un individuālo attīstību. Un kas gan nevēlētos šo visu apgūt? Tā dzīve man „piespēlēja” iespēju izzināt savstarpējo attiecību burvību caurs neirolingvistiskās programmēšanas modeļiem un tehnikām!

 Mana dziļākā pārliecība ir  – AKLI NETICI NEKAM, KAMĒR NEESI PĀRBAUDĪJIS SOLĪTO REZULTĀTU SAVĀ DZĪVĒ!

NLP kursa laikā saņemtās zināšanas bija iespēja pārbaudīt, vai tās palīdz vai, gluži otrādi, nav domātas man, nav iedarbīgas un nepieciešams saņemt pašam no sava padarītā atgriezenisko saikni, to izvērtēt un mainīties.

Mans mērķis, apmeklējot NLP praktiķa kursu, galvenokārt bija izprast sevi un līdzcilvēkus. Un NLP palīdzēja rast atbildes, kāpēc mēs katrs esam tik atšķirīgs savā domāšanā un rīcībā. Pamatu pamats ir tas, ka visu, ko mēs darām vai runājam, citi uztver caur savu mentālo pasaules karti jeb pieredzi. Galvenais ir apgūt iemaņas noteikt, kalibrēt otra cilvēka vadošo reprezentatīvo sistēmu. Pievērst uzmanību visiem vārdiem (predikātiem), runas veidam, ķermeņa valodai un acu kustībām, kas palīdzēs atklāt sarunas biedra redzes, dzirdes vai kinestētiskās pasaules uztveres sistēmas un attieksmi pret realitāti.

NLP kursa visdažādākās tēmas man ir pavērušas ļoti plašu zināšanu horizontu. Tēmas, kas vairāk saistīja bija:

 • Reprezentatīvās sistēmas, kas iedalās 3 tipos – vizuālais, audiālais, kinestētiskais un diskrētais kā apakštips. Ar testa palīdzību iespējams noteikt katra cilvēka vadošo tipu, kas atbild par to, kā uztveram, arhivējam un saglabājam informāciju savās smadzenēs un raidām citiem. Cilvēki balstās uz vadošo sensoro reprezentatīvo sistēmu gan uzvedībā, gan valodā, kā arī ar tās palīdzību organizē savas domāšanas stratēģiju.

Testa rezultāti mani nedaudz pārsteidza, jo atklājās, ka man ir ģēnija potenciāls. Godīgi sakot, šādas spējas sevī nejūtu … iespējams, neesmu sevī kaut ko atklājusi un nākotnē kaut kas mainīsies, bet no šī brīža pozīcijām,  rezultātiem nepiekrītu. Ir doma testu vēlreiz atkārtot pēc laika, iespējams, kaut kas būs pamainījies.

 • Komunikācijai noderīga bija tēma metaprogramma, kura atklāj cilvēka potenciālus, talantus un spējas, analizējot valodu un domāšanas šablonus.  Šī tēma ir ļoti plaša un, padziļināti to apgūstot, jāiemācās visi kritēriji -51 domāšanas stratēģija, kas intensīvi arī jāpraktizē. Rezultātā var viegli noteikt sarunas biedra domāšanas stratēģiju un virzīt sarunu sev vēlamā virzienā. Šis gan ir ļoti garš mācību process un ātrā laika periodā to nav iespējams apgūt. Lai atklātu manus domāšanas šablonus, bija jāuzraksta 3 esejas, kuras  attiecīgi Dace Rolava analizēja. Daudz kam raksturojumā varētu piekrist.
 • Par submodalitātēm interesants bija atklājums, ka zemapziņai nav laika: ne pagātnes, ne tagadnes, ne nākotnes.  Visi notikumi – gan pozitīvi, gan negatīvi, ko mēģinām atsaukt atmiņā, vizuāli summējas, līdz sasniedz zināmu kulmināciju – kritisko masu, un zemapziņa šādus notikumus atceras spilgti. Šādā veidā veidojas arī fobijas, bailes. Tāpēc, ja vēlies aizmirst kaut kādus nepatīkamus notikumus, par tiem labāk nerunā un nedomā.
 • Ļoti interesants manipulēšanas  instruments  ir raports, kas saistīts ar mūsu fizioloģiju, kuras princips slēpjas atdarināšanā. Raportējoties ar otru cilvēku, var gūt pozitīvus rezultātus, jo darbojas spoguļneironi, kas otram cilvēkam dod mājienu, ka šis cilvēks ir „savējais”. Šādā situācijā otrs cilvēks kļūst atvērtāks un draudzīgāks. Raportēšanos reizi pa reizei pielietoju ikdienā, un tas darbojas.
 • Kalibrēšana ir spēcīgs instruments, kas palīdz atklāt otra cilvēka iekšējās sajūtas, domāšanas stratēģijas, kuras atspoguļojās uz āru. Otra reprezentatīvo sistēmu iespējams noteikt, pievēršot uzmanību saruna biedra predikātiem, vārdiem, kuri tiek lietoti, runai, ķermeņa valodai un acu kustībām. Visspilgtāk atmiņā saglabājās acu kustību kalibrēšana, kas NLP ir vadošais kalibrēšanas instruments un tiek dēvēts par reprezentatīvo sistēmu redzes atslēgu.  Pastāv cieša neiroloģiskā saikne starp acu kustībām, kādas izmanto dažādi domājoši cilvēki, un atsevišķu smadzeņu daļu darbību. Saprotot katras acu kustības nozīmi, var atklāt shēmu, kādā veidā tiek nolasīts atmiņā uzkrātais. Uztrenētas kalibrēšanas spējas ļauj pat noteikt, vai cilvēks melo vai nē. Tas ir ļoti spēcīgs instruments, kuru vēlos uztrenēt, jo vienmēr var noderēt!
 • Arī enkurošanas tēma ļāva izprast, kā veidojas patīkamas un nepatīkamas atmiņas, ka šie procesi notiek aiz cilvēka apziņas robežām. Arī šajā gadījumā NLP ir risinājumi, kā noņemt negatīvos enkurus un stiprināt pozitīvos. Gudri izmantojot, pat negatīvie enkuri var izrādīties derīgi, kas vēlreiz apstiprina ideju: visu, ko ir radījusi cilvēka psihe, var izmantot viņa labā, ja vien zina, kā to darīt. Un NLP zina, un arī man bija iespēja kursa laikā praktizēt dažādas tehnikas ar enkuriem. Ļoti spilgti atmiņā palika Daces Rolavas ieteikums nerādīties acīs cilvēkiem (ja vien iespējams), kuriem ir slikts garastāvoklis. Jo viss, kas ar šo cilvēku tādā momentā ir saistīts, kļūst par negatīviem enkuriem un turpmāk bez iemesla var izsaukt neapzinātas negatīvas emocijas, kas saistītas ar tā brīža notikumiem.
 • Mācību programmas ietvaros ļoti interesantu tēmu – KOUČINGS – vadīja Laila Zariņa. Viņa sniedza mums koncentrēti, skaidri un saprotami soli pa solim, kā pareizi uzstādīt mērķi un to virzīt uz realizāciju. Kaučs ir neitrāla persona un tā galvenais uzdevums ir klausīšanās un pareizo jautājumu uzdošana īstajā momentā, lai  veiksmīgi rastu ceļus uz mērķa sasniegšanu. Vērtīgākais no koučinga ir tas, ka nedrīkst dot padomus, bet, lai kādam palīdzētu sasniegt mērķi, ir jāuzdod tikai jautājumi. Visas atbildes ir mums pašiem un tikai caur jautājumiem mēs paši varam rast risinājumus savu mērķu sasniegšanā. Kaučingā svarīgi ir mērķi izvirzīt ar pozitīvu vēstījumu, jāizvairās no „NE” lietošanas un visbeidzot jāiemācās ikreiz pēc projekta noslēguma, mērķa realizācijas sevi apbalvot, ko arī esmu ņēmusi vērā un praktizēju ikdienā. Tas nepieciešams, lai enerģija atgrieztos un būtu spēki uzsākt jaunus projektus.
 • HIPNOZES fenomens. Kā viens no NLP pamatpieņēmumiem ir –Visa dzīves pieredze ir iekodēta nervu sistēmā. Tas nozīmē, ka mēs atceramies visu, kas ar mums kādreiz ir noticis. Un to viegli var panākt, strādājot ar zemapziņu, uzdodot pareizos jautājumus, varam atklāt lietas, kas ir traucējošas pašreizējā dzīvas situācijā un, protams, ar attiecīgām NLP tehnikām iespējams visu vērst par labu!
 • Loģiskie līmeņi ļāva izzināt, kā saprotami nodot informāciju, lai to uztvertu katrs klausītājs, vai lasītājs bez pārpratumiem. Svarīgi saturu veidot, atbildot uz secīgiem jautājumiem: Kur? Ko? Kā? Kāpēc? Kas? Loģiskos līmeņus var pielietot visās dzīves jomās – gan profesionāli, sagatavojot publisko runu, reklāmas materiālus utt., gan sadzīvisku jautājumu veiksmīgā risināšanā.
 • Ļoti saistoša likās arī tēma par metamodeļiem komunikācijā, ko pasniedza Oskars. Meta modelēšana māca domāt veiksmīgi, uzdodot jautājumus,  jo atbildes ir katrā no mums. Metamodeļu augstākā pilotāža ir runāt par kaut ko, kas piemīt visiem. Uzskatāmākais piemērs, kas pielieto šo manipulatīvo metodi, ir astrologi. Astrologi runā atvērtajos šablonos, iedod rāmi, kuru cilvēks pats aizpilda. Un tad esam pārsteigti, ka astrologi par mums zina visu. Mācību ietvaros galvenā atziņa bija: izprotot cilvēka uzvedības un valodas modeļus, rodas iespēja nepakļauties apzinātām vai neapzinātām manipulācijām. Apzināti mainot savas uzvedības un valodas metamodeļus, var sekmīgi suģestēt (ietekmēt) un panākt izmaiņas citu cilvēku uzvedībā.
 • Interesanta prakse bija ar Ēriksona hipnozi, kurā tiek izmantoti tādi instrumenti kā levitācija (roku kustības uz augšu, lidojuma tehnika)  un katalepsija (roku kustības uz leju). Ar šīm tehnikām var izvirzīt mērķi un to sasniegt. Process, kā tas notiek, ir ļoti aizraujošs, to iespējams arī vērot, jo esi pie apziņas, tikai rokas ir transā un tās vada zemapziņa, izdarot ideomotoras kustības.
 • Uzmanības pārslēgšanai no negatīvās attieksmes uz pozitīvo, NLP piedāvā pielietot tādu instrumentu, ko dēvē par refreimingu. Viss ir relatīvs, faktam nav nozīmes, viss atkarīgs no tā, kā mēs lietas uztveram, kā attiecamies pret kādu notikumu, jo vērtības nemainās, jāmaina tikai pārliecības. Labs piemērs tam ir metafora par gleznu rāmī. Kā mainās uztvere, ja viena un tā pati glezna ir ielikta dažādos rāmjos. Cik bieži mēs pievēršam uzmanību kaut kā ierāmējumam un tikai pēc tam pašai tā būtībai? Glezna – tie ir kaili fakti, rāmis ir emocionālā nokrāsa, ko paši dodam pēc saviem kritērijiem, pēc kuriem vērtējam. Tieši tāpat, kā gleznas uztvere mainījās atkarībā no rāmja, fakti kļūst labi vai slikti atkarībā no mūsu redzes viedokļa. Šī vizuālā metafora man ir spilgti „nosēdusies” atmiņā un attiecīgi arī tās vēstījums par attieksmes maiņu pārslēdzoties no negatīva uz pozitīvo. Šo iemaņu apgūšana attīsta daudzšķautņainu uztveri, kas ļauj jebkurā situācijā redzēt vairāk par vienu šķautni.
 • Ļoti aktuāla tēma man ir LAIKS, un NLP man ļāva uz laiku kā domāšanas kategoriju apskatīties no cita rakursa. Vienmēr esmu bijusi punktuāla un diskrēta laika jautājumos un nekad neesmu sapratusi, ka citiem tas varētu būt savādāk. NLP man atvēra acis. Pamatā ir 2 laika līniju formas, un katrai ir daudz variantu. Cilvēki, kuri nepārtraukti dzīvo „šeit un tagad”, bieži vien kavē tikšanos, jo būt „šeit un tagad” viņiem ir būtiskāk un reālāk nekā nākotnē. Šāda veida cilvēkiem ir koncentrēta uzmanība uz notikumiem un pieredze atmiņā saglabājas ar lielu emociju gammu. Otrs pamattips ir „cauri laikam”. Šādiem cilvēkiem pagātne, nākotne ir tikpat svarīga kā tagadne. Šādu cilvēku uzmanību nereti novērš viņu pašu domas par pagātni un nākotni un, pat viņu, ķermenim atrodoties šeit, domas bieži vien ir citur.
 • NLP tehnikas ir kā instrumenti dažādu problēmu risināšanā, mērķu sasniegšanā, baiļu pārvarēšanā, negatīvas pieredzes dzēšanā utt. NLP tehnikas ļauj saprast saikni – ko, kā, kas ir cēlies, lai to mainītu. Atšķirībā no tradicionālajiem psihologiem, NLP terapeitiem nav svarīgi fakti, bet sajūtas, kuras ar dažādu tehniku palīdzību tiek „celtas augšā” un attiecīgi tad ar šīm sajūtām tiek strādāts, tiek noņemti negatīvie enkuri, pieredzes un aizstātas ar pozitīviem enkuriem un doti jauno stimuli zemapziņai, lai rastu pozitīvus risinājumu, ja ne uzreiz, tad pakāpeniski.

Atzīšos, ka mūsu grupa nebija aktīva uz tehniku izpildes praktiskām nodarbībām. Laikam neviens nevēlas savu dzīvi saistīt kā terapeits. Arī tehniku solītie rezultāti personīgi man gaidīto nedeva. Laikam ne jau visiem der viss.

NLP kurss sniedza daudzus atklājumus, daži man no sasitošākiem būtu sekojoši:

 • Ļoti svarīga komunikācijā ir atgriezeniskā saikne, jo informācija, ko sniedzam otram ne vienmēr tiek uztverta kā to domājam, tāpēc svarīgi, lai nerastos pārpratumi un vilšanās, ir praktizēt atgriezeniskās saiknes principu.
 • NLP postulāts – ja to var viens, tad to var visi. Jābūt vienam jaunradītajam.
 • Katras uzvedības pamatā ir pozitīvs nodoms, jo zemapziņai vienmēr ir tikai un vienīgi pozitīvs nolūks. Katrs impulss, ko zemapziņa raida, ir signāls, ka kaut kas nav kārtībā (zobu sāpes, galvassāpes utt.). Visgrūtāk bija pieņemt faktu, ka arī katrai ļaunai rīcībai ar traģisku rezultātu ir pozitīvs nolūks.
 • Jo skaidrāk noformulēts mērķis, jo lielāka varbūtība, ka panākumi neizpaliks.
 • Veiksmes atslēga komunikācijā ir raports (pielāgošanās) + runas predikāti atbilstoši katrai reprezentatīvajai sistēmai + mobilizējošie vārdi, kas tiek izmantoti manipulējošā valodā (piemēram, spēks, enerģija, skaists, iedvesmojošs, zinošs utt.)
 • Katram no mums jau ir visi nepieciešamie resursi savu mērķu sasniegšanai.

Tas nozīmē – ja kaut ko vēlies, to visu vari saņemt, jo visumam ir visi resursi, lai palīdzētu.

Diemžēl šis princips, kuru praktizēju ar dažādām tehnikām un domu spēku, līdz šim brīdim nav palīdzējis atrisināt vienu no manām dzīves sāpīgākajām tēmām. Tomēr visam savs laiks, cerību neesmu zaudējusi.

 • Nav pareizu vai nepareizu domāšanas veidu. Ir tikai atšķirīgas reprezentatīvās sistēmas un atšķirīgi uztveres kanāli. Galvenais ir meklēt pieejas atslēgas, kas ļauj piekļūt dažādiem domāšanas veidiem un tādā veidā ievērojami paaugstināt komunikācijas produktivitāti.
 • „BET” / „UN” lietošana atbilstošās situācijās arī ir manipulatīvi instrumenti. Negatīvā satura nodzēšanai var lietot „BET”. Tiek pieņemts tikai tas, kas seko aiz „BET” un attiecīgi negatīvais aizmirstās. Pie pozitīva satura lieto „UN”, jo pozitīvais nav jādzēš.
 • Reprezentatīvās sistēmas ir „mātes šūpulī” ieliktas.

Pildot dažādus testus, reizēm nonācu pretrunās. Kā, piemēram, pēc reprezentatīvās sistēmas mans diskrētais ir zems, bet pēc psihoģeometriskā testa augsts, ko  pasniedzēja izskaidroja ļoti vienkārši – Diskrētā audzināšanas manierē ir uztrenētas šīs īpašības un tās ir grūti mainīt, pat neiespējami. Par to atbild arī spoguļneironi – kopēt vecāku uzvedības modeli.

 • Vizuālām acu kustībām ir cieša neiroloģiskā saikne starp acu kustībām, kādas izmanto dažādi domājoši cilvēki. Pēc acu zīlīšu kustībām ir iespēja izsekot cilvēka domāšanas stratēģijām, kā arī uzzināt, pie kādas reprezentatīvās sistēmas attiecīgais cilvēks pieder.
 • Rokas cieši saistītas ar mūsu smadzenēm. Rokās ir mūsu domāšana un valoda. Tāpēc ir ļoti būtiski trenēt rokas, jo tādā veidā tiek trenētas mūsu smadzenes un vizuālā atmiņa.
 • Asociēts un disociēts stāvoklis. Šajā aspektā ir svarīgi mācīt savām smadzenēm asociēties ar patīkamiem pārdzīvojumiem un disociēties no nepatīkamajiem. Tādā veidā smadzenes trenējot, tās uztvers lietas būtību un automātiski izdarīs to ar visām pārējām atmiņām.
 • Veiksminieka stratēģija ir dabīgi runāt loģiskajos līmeņos. Tie ir supermanipulatīvi rīki, ko var arī uztrenēt
 • svarīgs aspekts NLP ir EKOLOĢIJAI. Kā tava rīcība var ietekmēt līdzcilvēkus. Būtiski ir ieklausīties savā sirdsapziņā. Savā laimē mēs visi esam egoisti, bet jāuzņemas atbildība!
 • No metamodeļiem komunikācijā, ko pasniedza Oskars, svarīgākās atziņas ir:
 1. Jautājums KĀPĒC nedod risinājumu. Seko TĀPĒC! Tiek konstatēts fakts un meklēti vainīgie. Jautājums KĀPĒC labi darbojas tikai uz sevis analīzi.
 2. Komunikācijā nav neveiksmju, bet ir tikai rezultāti un atgriezeniskā saite.
 3. Pārsvarā cilvēki nemeklē patiesību. Sarunas laikā parasti viena puse vēlas gūt apstiprinājumu sevis sacītajam – gūt apstiprinājumu savai pārliecībai.
 4. Jebkurā komunikācijā – biznesā, ģimenē svarīgi noskaidrot otra pamatvajadzības
 5. Vārdi-vērtības kā MĪLESTĪBA, BRĪVĪBA, TICĪBA utt. ir ļoti nozīmīgi komunikācijā no ietekmēšanas viedokļa.

Ļoti saistīja Daces Rolavas BONUSI, kas bija privilēģija pašiem apzinīgākajiem kursantiem, kas laicīgi ieradās uz nodarbībām.

Spilgti atmiņā palikuši bonusi, kurus jau esmu sākusi praktizēt vai arī ir plānā tos realizēt nākotnē:

 • Elpošanas vingrinājumi, lai vieglāk atmostos un uzlādētu dienu ar enerģiju un elpošanas vingrinājumi, lai iemigtu saldā miegā.

Pats galvenais ir praktizēt šīs nodarbes vismaz 3 nedēļas, jo zemapziņa to piefiksē un organiski tas kļūst par automātisku darbību. Šīs ir dažas no tehnikām, kuras praktizējot mājās, tiešām sniedza solīto efektu.

 • Komplimenti jāizsaka caur sevi, tikai tad tas tiks uztverts bez kritikas un ļoti labi strādā!
 • Lai atbrīvotos no fobijām, jāiztēlojas vēl kaut kas sliktāks, un iepriekšējā fobija mazinās.
 • Tonusa, enerģijas un adrenalīna paaugstināšanai jāsit pa vaigiem!
 • „Tarzāna uzvaras kliedziens” ļauj valodai plūst raitāk un dod pārliecību par savu sakāmo.

Tehnika ļoti vienkārša. Sitot uz krūtīm jāsaka 4-8 vārdi ar „R” burtu. „R” burts rada vibrācijas, kas dod balsij enerģiju.

Šo tehniku pielietoju vienu reizi, kad bija milzīgs sagurums un enerģijas trūkums un mani pozitīvi pārsteidza rezultāts.

 • Simerona maģijas tehnika „haļava automašīnas novietošanai” izvirzītajam mērķim, lai to sasniegtu.

Bieži izmantoju šo tehniku, bet ne vienmēr darbojas.

 • Simerona maģijas tehnika „Piramīdas iegriešana” izvirzītajam mērķim, lai to sasniegtu.

Esmu iegriezusi piramīdu, bet esmu aizmirsusi to vērot pēc iegriešanas. Ir doma šo tehniku vēlreiz testēt intensīvāk.

 • Jauni neironi veidojas no jaunu kustību apgūšanas.

Vecumdienās var mācīties valodas, tā rezultātā palielinās neironu kapacitāte un lai veidotos jauni neironi, ir jāmeklē veids, kā izpildīt jaunas darbības, nomainīt vecos paradumus uz jauniem, apgūt kādu jaunu hobiju utt.

 • Neveiksmīgs cilvēks ir tas , kas nezina, ko vēlas. Viņš saņem tikai to, kas palicis! Tāpēc skaidri zini un vēlies savu mērķi!

 

Ļoti saistoši bija dažādi testi, kuri diezgan precīzi atklāja manas  veselības problēmas,  psiholoģisko stāvokli, komunikācijas spējas. Tiešām par mani tika pateikta gandrīz 100% taisnība. Tas man bija pārsteigums!

NLP ir devusi pietiekoši daudz efektīvus risinājumus, lai  nodibinātu un uzlabotu savstarpējās attiecības, attīstītu  talantus, pārietu uz pozitīvu pasaules uztveri, paaugstinātu pašnovērtējuma līmeni, sakoncentrētos uz izvirzītajiem mērķiem un virzītu visus spēkus to sasniegšanai, pārvaldītu savas sajūtas, radoši atrisinātu radušās problēmas utt.

Daudzas no uzskaitītajām lietām jau esmu pielietojusi dzīvē ar pozitīvu novērtējumu un  daudz kas vēl ir nepagūts vai arī izmēģinājumi nav devuši vēlamo efektu. Kā, piemēram, ar tehniku palīdzību neesmu tikusi vaļā no nevēlamām uzvedības manierēm, nevēlamiem paradumiem, bailēm uzstāties publikas priekšā.  Vēl joprojām neesmu atradusi risinājumu, kā efektīvāk izmantotu savu laiku.

Nepietiek tikai ar to, ka ir iegūtas zināšanas, ir jāprot šīs zināšanas arī izmantot.  Un tas ir mans nākamais solis pēc NLP kursa apgūšanas teorētiskās bāzes. Pašreiz nevaru lepoties ar dižām pārmaiņām savā dzīvē, jo patstāvīgi ārpus kursiem nav sanācis laiks izlasīt visu ieteicamo literatūru un praktizēt visas tehnikas. Ļoti ceru, ka mana apņemšanās būs turpināt iesākto un padziļināt savas zināšanas kādā konkrētā, nu jau man zināmā tēmā, un kas to lai zina, iespējams tomēr ilgtermiņā spēšu novērtēt pozitīvās pārmaiņas, kas sniegs gandarījumu!

24 Novembris, 2016

Twitter

trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 6:46pm
Tā ir mācība par sevis un citu cilvēku izzināšanu. Mācība par to, kā šīs zināšanas pielietot ikdienā, lai uzlabotu savu un arī sabiedrības dzīves kvalitāti. Kurss no 11. vai 21. septembra! INFO - https://t.co/LMPOvssZv0 https://t.co/qM61JZBqog jpc_nlp photo

Instagram

otrdien, Jūnijs 25th, 2019 at 10:42pm
 • 5
 • 0
otrdien, Jūnijs 25th, 2019 at 10:39pm
 • 10
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 10:51pm
 • 12
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 10:47pm
 • 7
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 12:01am
 • 9
 • 2
otrdien, Jūnijs 18th, 2019 at 6:34pm
 • 6
 • 0
otrdien, Jūnijs 18th, 2019 at 6:28pm
 • 17
 • 0
svētdien, Jūnijs 16th, 2019 at 10:08am
 • 10
 • 0
piektdien, Jūnijs 7th, 2019 at 8:56am
 • 9
 • 0
otrdien, Jūnijs 4th, 2019 at 8:10am
 • 5
 • 0
trešdien, Maijs 29th, 2019 at 8:39am
 • 10
 • 1
otrdien, Maijs 28th, 2019 at 11:06pm
 • 15
 • 0
pirmdien, Maijs 27th, 2019 at 10:53pm
 • 9
 • 0
ceturtdien, Maijs 23rd, 2019 at 11:11pm
 • 19
 • 0
trešdien, Maijs 22nd, 2019 at 10:35pm
 • 10
 • 0
sestdien, Maijs 18th, 2019 at 9:14am
 • 14
 • 0
trešdien, Maijs 8th, 2019 at 11:53pm
 • 12
 • 1
trešdien, Maijs 8th, 2019 at 11:43pm
 • 8
 • 0
piektdien, Maijs 3rd, 2019 at 10:46pm
 • 49
 • 0
pirmdien, Aprīlis 29th, 2019 at 9:02am
 • 12
 • 1
© Jauno psiholoģiju centrs | Izstrādāja gudramajaslapa.lv
Jauno psiholoģiju centrs