fbpx

Setup Menus in Admin Panel

Grāmatas konspekts. Autors – Brigita. Džo Dispenza „Atbrīvojies no ieraduma spēka!”

Džo Dispenza

„Atbrīvojies no ieraduma spēka!”

Grāmatas konspekts

Džo Dispenza ir praktizējošs manuālais terapeits un pasniedzējs neirobioloģijas, smadzeņu darbības, bioloģijas un smadzeņu ķīmijas jomās. Grāmatā „Atbrīvojies no ieraduma spēka!” ir šo jomu pētījumu un atziņu apkopojums un to pielietošana vienkāršu cilvēku dzīvē. Tā kā autors ir pasniedzējs, viņš raksturo un skaidro ļoti viegli uztveramā valodā un ar piemēriem, tāpēc grāmatu ir viegli lasīt un idejas ir viegli uztveramas. Šī iemesla dēļ šo darbu ir grūti nolikt malā, rodas vēlēšanās to izlasīt vienā paņēmienā. Tikai, lai apdomātu un izprastu rakstīto, ieteicams, nodaļu izlasot, ieturēt pauzi.

Grāmatas mērķis ir: „..izveidot reālu personīgās transformācijas modeli, kas darbotos un palīdzētu jums izprast, kā varat mainīties.” Džo Dispenza raksta, ka tas ir: „..rezultāts maniem centieniem demistificēt mistisko, lai ikviens cilvēks saprastu, ka mūsu rīcībā ir viss nepieciešamais, lai veiktu būtiskas izmaiņas dzīvē. Šis ir brīdis, kad vēlamies ne tikai „zināt”, bet arī „zināt, kā”.”

Grāmatā sākotnēji tiek iztirzāts, kā cilvēks uztver pats sevi, cik grūti ir novērtēt sevi objektīvi. Taču, ja strādā pie šī objektīvā uztveres veida, tad tas ir pamats, lai apzināti veidotu un mainītu savu dzīvi, jo cilvēks nav blīvs, fizisks ķermenis, bet gan enerģija Visuma informācijas laukā. Mēs sastāvam no atomiem, kas, savukārt, 99.99999% sastāv no enerģijas un tikai 0.00001% matērijas. Tā ir kvantu fizika. „Kvantu fiziķi atklāja, ka cilvēks, kurš novēro (vai mēra) sīkās daļiņas, kas veido atomus, ietekmē enerģijas un matērijas uzvedību.” „Citiem vārdiem sakot, ja varat iztēloties nākotnes notikumus savā dzīvē, balstoties uz personīgām vēlmēm, šī realitāte jau pastāv kā iespēja kvantu laukā un gaida, lai jūs to novērotu.” Kvantu laukā viss ir savstarpēji saistīts, pat pagātne un nākotne. Jāiedarbina tikai smadzenes un ķermeni novērošanas procesā, lai īstenotu pārmaiņas, jo gan domas, gan jūtas veido to, kas mēs esam un uz to, savukārt, reaģē kvantu lauks, kurā viss ir iespējams. Tas strādā arī pretēji. Piemēram, ja pārdzīvojam ciešanas, domas un ķermenis sūta kvantu laukam šādu signālu un tas piesaista dzīvē notikumus, kas atbilst šai emocionālajai frekvencei.

Vēl ir tāds būtisks aspekts, ka, strādājot ar sevi, īslaicīgi ir jānovērš apziņa no ārējas vides, laika un ķermeņa. Tas ir visspēcīgākais trijnieks, kas bieži ir šķērslis izmaiņām. Tas ir tāpēc, ka kvantu laukā notikumi eksistē viņpus laika un telpas, tā ir nemateriāla varbūtība. Līdz ar to, lai radītu izmaiņas, jāatrodas līdzīgā stāvoklī.

Kāpēc ārējā vide mums traucē? Dzīves laikā rodas atmiņas, kuras pēc tam izveido nervu šūnu tīklojumā paternus, kas vēlāk automātiski aktivizējas, radot atbilstošas reakcijas. Atkārtojot to atkal un atkal, domas un ķermenis reaģēs vienādi un izveidos pieradumu. Līdz ar to apzinātas izmaiņas un jaunu dzīvi sākt būs apgrūtinoši. Autors min piemēru: sastopot vienus un tos pašus cilvēkus, darot vienu un to pašu, redzot vienu un to pašu, pazīstamās atmiņas reproducē vienus un tos pašus pieredzējumus. Vide kontrolē prātu. „Realitātes kvantu modelis stāsta: lai mainītu dzīvi, mums fundamentāli jāmaina tas, kā domājam, rīkojamies un jūtamies. Jāmaina esības stāvoklis. Tas, kā domājam, jūtamies un uzvedamies, būtībā ir mūsu personība, tāpēc tieši personība rada mūsu personīgo realitāti. Tāpēc, lai radītu jaunu personīgo realitati un jaunu dzīvi, jārada jauna personība; mums jākļūst par kādu citu.”

Domu treniņš ir viens no priekšnosacījumiem, lai atbrīvotos no ieraduma būt par sevi. Tā kā, rodoties domai, smadzenēs norisinās bioķīmiska reakcija, kas dod signālu ķermenim, tad dzīvojot ierastajā patermā, domas rada sajūtas un sajūtas – domas. Tas ir kā apburtais loks, kas norisinās automātiski. Visbeidzot ķermenis jau kontrolē prātu, jo 5% prāta ir apziņa un 95% – zemapziņas automātiskās programmas. Lai to izjauktu jāiekļūst zemapziņā un pašam jāveido sev vēlamais paterns, par spīti ķermeņa sākotnējiem protestiem. Pat vairāk – lai sasniegtu rezultātu – ne tikai domām jābūt pozitīvām, bet arī jārada tik spēcīgas pozitīvās emocijas, ka tās noreģistrējas ķermenī un sajūtās. „Kad prāts un ķermenis ir opozīcijā, pārmaiņas nekad nenotiks”, apgalvo darba autors. Atslēga, lai mainītu ķermeņa reakciju, ir novērošana un apzināšanās.

Grāmata paralēli iztirzā arī fiziskās veselības aspektu ceļā uz atbrīvošanos no ieraduma, jo veselība bieži tiek akcentēta, kā izmaiņu mērķis. Autors norāda, ka tas ir mīts, ka gēni izraisa slimības. Tās izraisa vide, kas aktivizē vai deaktivizē noteiktus gēnus. „Tikai mainot domas, sajūtas, emocionālās reakcijas un rīcību.., nosūtām šūnām jaunus signālus, un tie aktivizē jaunas olbaltumvielas, nemainot ģenētisko skici. Tāpēc, lai gan DNS kods paliek nemainīgs, kad jauna informācija aktivizē šūnu jaunā veidā, tā var izveidot tūkstošiem viena un tā paša gēnu variāciju. Varam dot saviem gēniem signālu pārrakstīt nākotni.”

Uzturēties tagadnē ir svarīgi. Džo Dispenza min neuzmanīgu auto vadīšanu vai laulību šķiršanu, kā klasiskus piemērus, kas atklāj, ka cilvēkiem ir grūtības noturēties tagadnē. Pagātne iedarbina domu-ķermeņa automātiskos procesus, kas minēti augstāk. Un pat ja domājam vai ticam, ka dzīvojam tagadnē, ķermenis var atrasties pagātnē. Piemēram, noskaņojums, temperaments un personības iezīme – tie ir pagātnes izveidoti šabloni, kuri darbojas arī apzināti esot tagadnē. Tāpat arī bieži nākotnes notikumus neapzināti balstām uz pagātnes pieredzi. Autors iesaka izvēlēties dzīvot paša izvēlētā nākotnē jau tagad, pirms tā ir notikusi, tādā veidā programmējot savu esības stāvokli.

Autors uzsver, ka izdzīvošana ir atrašanās pastāvīgā stresā, kad realitātē pat nav stresa izraisītāju. Tas dod stimulu negatīvām domām un jūtām un liek koncentrēties uz ķermeni, vidi un laiku. Tāpat tā liek mums būt kādam (materiālajai pasaulei) nevis plūstošai, mainīgai enerģijai. Domas dara mūs slimus gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Pretstatā radīšana ir dzīvošana kā nevienam, atrodoties ārpus laika, vides un ķermeņa. Tā veicina atbrīvošanos no ieraduma, jo:

 • cilvēks apzinās sevi, novērojot gan savas domas, gan prāta un ķermeņa stāvokļus;
 • rada jaunu prātu;
 • stiprina šīs domas, lai tās būtu reālākas par visu citu.

Jaunais prāts atbrīvo enerģiju, kas iepriekš tika novirzīta, piemēram, vairojot stresu. „Ja dzīvojat izdzīvošanas režīmā, tad cenšaties kontrolēt vai uzspiest rezultātu: to dara ego. Ja dzīvojat ar pacilātām radīšanas emocijām, jūtaties tik pacilāts, ka pat necentīsieties analizēt, kā vai kad atnāks izvēlētais liktenis. Jūs ticat, ka tas notiks, jo prātā un ķermenī – domās un sajūtās – jau esat to piedzīvojis. Jūs zināt, ka tā būs, jo jūtat saikni ar kaut ko varenāku. Izjūtat pateicību, jo jūtaties tā, it kā tas jau būtu noticis.”

Otrajā grāmatas daļā autors iztirzā smadzeņu lomu un meditācijas procesu, kas sagatavo lasītāju reālu izmaiņu veikšanai. Tas vajadzīgs, lai cilvēks būtu lietpratējs, kam un kāpēc ir jānotiek smadzenēs un meditācijās, lai sasniegtu rezultātu.

Ir domājošās smadzenes (smadzeņu ārējā garoza: neokortekss), kas apstrādā zināšanas. Tā moto varētu būt: zināšanas ir paredzētas prātam.

Tad ir emociju smadzenes (limbiskās smadzenes jeb vidussmadzenes), kas atrodas zem neokorteksa, kas rada ķīmiskas vielas, kuras palīdz atcerēties pieredzējumus, pārdzīvojumus un rada emocijas. Tā moto varētu būt: pārdzīvojumi ir paredzēti ķermenim. „Ja zināšanas ir paredzētas prātam un pārdzīvojumi – ķermenim, tad, pielietojot zināšanas un radot jaunus pārdzīvojumus, jūs iemācīsiet ķermenim to, ko prāts jau ir intelektuāli iemācījies. Zināšanas bez pārdzīvojuma ir tikai filosofija; pārdzīvojums bez zināšanām ir zināšanu trūkums.”

Nākamais solis ir šīs izjūtas jāpārvieto no apziņas uz zemapziņu. To var veikt ar trešajām smadzenēm: smadzenītēm, kurās tiek uzglabātas ierastās domas, attieksme un uzvedība. Tajās mīt zemapziņa. Tās atrodas galvaskausa aizmugurē. Tā ir smadzeņu mikroprocesors, atmiņas centrs. Piemēram, bankas kartes PIN kodu pirksti sastāda paši, automātiski. Ķermenis zina labāk par smadzenēm. Šī darbība nāk no smadzenītēm. Tas ir cilvēka esības stāvoklis.

Visas šīs trīs smadzenes darbībā ļauj attīstīties no domāšanas līdz darīšanai un tad būšanai. Var pāriet no domāšanas uz būšanu bez nepieciešamības kaut ko darīt, izmantojot meditāciju. „Ja meditācijas procesā gan domājat, gan jūtaties noteiktā veidā, esat kļuvis citādāks nekā sākumā”, apgalvo autors. Šajā brīdī cilvēks pāriet esības stāvoklī, jo prātā vingrinoties izmantot jauno prātu, pienāk brīdis, kad tas, par ko cilvēks domā, kļūs par pieredzējumu. Ja tā notiek, iekšējā pieredzējuma gala produkts ir emocijas vai izjūtas. Kad cilvēks spēj sajust, kā jūtas šīs „jaunais” cilvēks, ķermenis sāk ticēt, ka atrodas šajā realitātē. Nu prāts un ķermenis sāk darboties kā viens vesels un cilvēks ir kļuvis par šo „jauno” cilvēku. „Pārejot jaunā esības stāvoklī ar domām vien, labāk spēsiet darīt un domāt vienlīdzīgi tam, kāds esat.”

‘’Viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko dzīvē saskaramies, ir aizvērt un pat iznīcināt plaisu starp to, kas esam un kā pasniedzam sevi pasaulei.” Pārmaiņām – plaisas aizvēršanai – ir jāsākas no iekšienes. Meditācijas laikā cilvēks aplūko savas reakcijas, negatīvo emocionālo stāvokli, novēro un atpazīst, kas tos izraisa, atdod šo stāvokli lielākajam saprātam un tādā veidā aizver šo plaisu (aizmirst šo negatīvo emocionālo stāvokli). Būtiski ir būt patiesam. „Kad atbrīvojam ķermeni emocionāli, aizveram plaisu. Kad aizveram plaisu, atbrīvojam enerģiju, kas reiz tika izmantota tās veidošanai. Pateicoties šai enerģijai, nu iegūstam izejmateriālu, ko varam izmantot jaunas dzīves radīšanai.”

Tātad meditācija ir tā, kas ļauj kļūt uzmanīgam, pārraut emocionālās saiknes ar ķermeni, vidi un laiku un aizvērt plaisu. Galvenā doma ir pārstāt būt par sevi un tā vietā – vērot un apzināties. Autors raksta: „Kad pārstājat zemapziņā radīt domas, uzskatus, darbības un emocijas un sākat tās kontrolēt, apzināti izmantojot gribu, jūs varat atslēgt vecās personības važas, lai iegūtu jaunu.” Meditācijas gaitā vispirms cilvēks iepazīst sevi, apzinās to, ko vēlas mainīt sevī, pieņem lēmumu, ka pārstās būt vecā personība un tas ļauj vecajam prātam pārstāt aktivizēties. Tad cilvēks apcer, kas vēlas būt un veco prātu aizstāj ar jauno. Tas ir jāpraktizē vairākkārt. Turklāt katrreiz var turpināt radoši uzlabot savu jauno es. Autors iesaka ar katru savu negatīvo iezīmi strādāta atsevišķi, lai to pilnībā uzveiktu. „Pārmaiņu procesam vispirms nepieciešams aizmirst un tad iemācīties kaut ko jaunu. Iemācīšanās ir neironu aktivizācijas un sasaistīšanās funkcija smadzenēs, bet aizmiršana nozīmē to, ka shēmas tiek pārtrauktas. Kad pārstājat domāt tādā pašā veidā, kad apspiežat ieradumus un pārtraucat emocionālās atkarības, vecā personība neiroloģiskā ziņā tiek pārtraukta. Ja ikviena nervu šūnu saikne veido atmiņu, tad, izjaucot šīs shēmas, tām līdzi izzudīs arī vecās personības atmiņas. Ja domāsiet par iepriekšējo dzīvi un to, kāds bijāt, liksies, ka tas ir noticis kādā citā dzīvē.”

Lai veiksmīgi aizvadītu meditāciju, smadzenēm jādarbojas teta vai delta viļņos, kas ir ļoti zemas aktivitātes smadzeņu līmeņi, kas raksturīgi stāvokļiem starp miegu un nomodu un esot dziļajā miega fāzē. Autors sniedz pārskatu par šiem, kā arī alfa, beta un gamma smadzeņu viļņiem, kas raksturīgi attiecīgi radošas iztēles, apzinātas domāšanas laikā un īpaši pacilātos apziņas stāvokļos. Ja smadzenes darbojas beta viļņos, tad ir grūtības iekļūt zemapziņā. Tāpēc ir tikai jāvēro, nav jāanalizē. Attiecīgi no rīta un vakaros ir visvieglāk meditēt, jo tad smadzenēs ir vieglāk izsaukt šos viļņus. Rezultātā ķermenis aizmigs, bet prāts paliks nomodā.

Vēl ir svarīgi, lai cilvēks raidītu viendabīgu signālu, respektīvi, smadzenes darbotos harmoniski. Tad ir vieglāk panākt izmaiņas.

Pēdējā – trešajā nodaļā autors piedāvā četru nedēļu programmu, kas ļauj katram pašam atbrīvoties no savas vecās personības un iegūt jaunu.

Pirmajā nedēļā praktizē meditāciju.

Nākamajā nedēļā meditācijai pievienojas problēmas identificēšana un vērošana (kādas sajūtas un kādu prāta stāvokli tā rada), nosaukšana vārdā un padošanās.

Trešajā nedēļā turpina novērot, kādas automātiskās domas un rīcību problēma rada, kas paslīd garām apziņai. Tad apzinoties, neļaut sev aktivizēt vecās programmas, lai saiknes tiktu sarautas. Svarīgi palikt apzinātam pārmaiņu procesā un notvert sevi pirms ieslīgšanas vecajā programmā.

Visbeidzot ceturtajā nedēļā jaunās personības radīšana, trenēšanās, iegaumēšana līdz tā kļūst neapzināta. Rīkojoties, domājot un jūtot kā jaunai personībai, cilvēks rada jaunu realitāti un maina savu likteni. Atgriezeniskā saite no kvantu lauka noteikti neizpaliks.

„Pienāks brīdis, kas dzīvē sāks atklāties jauni un brīnišķīgi notikumi. Pienāks brīdis, kad jutīsiet godbijību, izbrīnu un galēju nomodu, saprotot, ka to visu radījis jūsu prāts. Aizgrātībā no šī skatu punkta lūkosieties atpakaļ uz savu dzīvi un nevēlēsieties neko mainīt. Jūs nenožēlosiet nevienu rīcību un nejutīsieties slikti par to, kas ar jums noticis, jo manifestācijas laikā tas viss kļūs saprotams. Jūs ieraudzīsiet, kā, pateicoties pagātnei, esat nonācis šajā lieliskajā stāvoklī,” raksta Džo Dispenza.

1 Augusts, 2017

Twitter

trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 6:46pm
Tā ir mācība par sevis un citu cilvēku izzināšanu. Mācība par to, kā šīs zināšanas pielietot ikdienā, lai uzlabotu savu un arī sabiedrības dzīves kvalitāti. Kurss no 11. vai 21. septembra! INFO - https://t.co/LMPOvssZv0 https://t.co/qM61JZBqog jpc_nlp photo

Instagram

otrdien, Jūnijs 25th, 2019 at 10:42pm
 • 5
 • 0
otrdien, Jūnijs 25th, 2019 at 10:39pm
 • 10
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 10:51pm
 • 12
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 10:47pm
 • 7
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 12:01am
 • 9
 • 2
otrdien, Jūnijs 18th, 2019 at 6:34pm
 • 6
 • 0
otrdien, Jūnijs 18th, 2019 at 6:28pm
 • 17
 • 0
svētdien, Jūnijs 16th, 2019 at 10:08am
 • 10
 • 0
piektdien, Jūnijs 7th, 2019 at 8:56am
 • 9
 • 0
otrdien, Jūnijs 4th, 2019 at 8:10am
 • 5
 • 0
trešdien, Maijs 29th, 2019 at 8:39am
 • 10
 • 1
otrdien, Maijs 28th, 2019 at 11:06pm
 • 15
 • 0
pirmdien, Maijs 27th, 2019 at 10:53pm
 • 9
 • 0
ceturtdien, Maijs 23rd, 2019 at 11:11pm
 • 19
 • 0
trešdien, Maijs 22nd, 2019 at 10:35pm
 • 10
 • 0
sestdien, Maijs 18th, 2019 at 9:14am
 • 14
 • 0
trešdien, Maijs 8th, 2019 at 11:53pm
 • 12
 • 1
trešdien, Maijs 8th, 2019 at 11:43pm
 • 8
 • 0
piektdien, Maijs 3rd, 2019 at 10:46pm
 • 49
 • 0
pirmdien, Aprīlis 29th, 2019 at 9:02am
 • 12
 • 1
© Jauno psiholoģiju centrs | Izstrādāja gudramajaslapa.lv
Jauno psiholoģiju centrs