Setup Menus in Admin Panel

Grāmatas konspekts. Autors – Dace. Ričards Vebsters “Radošā vizualizācija”

Ričards Vebsters

“Radošā vizualizācija”

Grāmatas konspekts

Ievads

Grāmatas ievadā tiek aprakstīts kā cilvēka prāts var ietekmēt mūsu fizisko ķermeni. Autors ir pārliecināts, ka mēs rīkojamies tā, kā mēs domājam. Mūsu prāts darbojas kā magnēts, piesaistot to,  par  ko mēs domājam. Tiek uzsvērts, ka radošā vizualizācija ir kas vairāk par pozitīvu domāšanu, tā ir prasme raudzīties gara acīm, tas arī ir process, kas ļauj konkrētu domu pārvērst realitātē.  Radošā vizualizācija ļauj koncentrēties uz vēlamo. Ja to dara pareizi, sāk darboties prāts un tiek piesaistīts tas, ko mēs vēlamies.

1.nodaļa Kas ir radošā vizualizācija?

Radošā vizualizācija ir ainu radīšana prātā, lai iegūtu vēlamo. Daudzi to dara intuitīvi, bet daudziem jāiemācās. Mūsu domas, rada realitāti. Mainot savu domāšanu un koncentrējoties uz to, ko vēlamies iegūt, mēs varam radīt tādu dzīvi, par kādu allaž esam sapņojuši. Svarīgi, lai vēlmes būtu konkrētas. Prātā ir jāizstrādā pēc iespējas skaidrāka, konkrētāka aina.

Lai gūtu panākumus, jāizpilda četri priekšnoteikumi:

 • Jāiztēlojas mērķis – „jāierauga” tas gara acīm;
 • Tēla iedzīvināšana – vēlme jāapaudzē ar iespējami lielāku sajūtu klāstu (garšu, tausti, smaržu skaņu) un emocijām;
 • Treniņš – domās jāvingrinās visā, kas saistīts ar mērķa sasniegšanu;
 • Atkārtošana, jo biežāk, jo labāk.

Sākuma vingrinājumā ir iekļaus arī relaksācijas un vizualizācija pamati:

 • ērti apsēsties vai apgulties
 • telpai jābūt pietiekami siltai
 • apģērbam jābūt ērtam un brīvam
 • atslēgt telefonu
 • samazināt apgaismojumu

Tad var sākt progresīvā relaksāciju , ko sāk ar kāju pirkstu atslābināšanu un pakāpenisku pāreju pie citām ķermeņa daļām, līdz jūs esat pilnībā atbrīvojies:

 • aizvērt acis un trīs četras reizes lēni un dziļi ieelpot, ikreiz pirms izelpas uz dažām sekundēm aizturot elpu
 • domāt par vienas kājas pirkstiem – ļaut pirkstiem atslābt
 • tad ļaut atslābumam ieplūst pēda
 • cauri potītei uz ikru muskuļiem
 • tad uz ceļgaliem un augšstilbiem
 • tad otru kāju
 • vēders
 • krūtis
 • viena roka, plauksta, pirksti
 • otra roka
 • kakls
 • seja
 • līdz galvvidum
 • vēlreiz ar acīm pāri ķermenim un ļaut atslābt tām vietām, kas vēl nav gluži atslābušas

Tad sākas vingrinājuma otrā daļa – vizualizācija:

 • iztēlojieties kādu, ko labi pazīstat
 • domājiet par šo cilvēku, cik labi vien spējat, un par kādu situāciju, kurā šī persona bijusi iesaistīta
 • iztēlojoties, ka jūs ar šo cilvēku apmeklējiet vietu, kas jums ir labi pazīstama, bet kur neesat bijuši ar šo cilvēku
 • kad esat iedomājušies, pāris reižu dziļi ieelpot, izstaipīties un atvērt acis

Kā redzēt skaidrāk: divas trīs minūtes pētiet kādu gleznu vai fotogrāfiju un pēc tam aizveriet acis. Mēģiniet atsaukt atmiņā.

2.nodaļa Kā tas notiek?

Mūsu zemapziņa neatšķir realitāti no iztēlē radītām ainām. Iedomāto prāts pieņem kā patiesību. Kalnu slēpotājs iztēlojas kā brauc lejā no kalna, muskuļi sāk darboties kā reālā nobrauciena laikā. Smadzenes informāciju uztver un noglabā tēlu vai simbolu veidā. Smadzenes visu informāciju, no visiem maņu orgāniem apstrādā vienādi. Lai kā tiktu uztverta informāciju, tā tiek noglabPirmkāta kā attēls. Tēli, ko radām mūsu prātā, mūs ietekmē ārkārtīgi spēcīgi. Koncentrējot enerģiju uz konkrētu mērķi, prāts piesaista to, ko vēlamies. Lai tā notiktu, ir jātic un jāvēlas.  Pirmkārt, likt lietā iztēli, ko jūs gribat, otrkārt, koncentrēties uz šo domu, lai piesaistītu vēlamo. Doma jāapaudzē ar jūtām – redziet, jūtiet, izgaršojiet, saodiet vēlamo. Attieksmei ir milzīga nozīme – tai ir jābūt pozitīvai, mērķim – precīzam un koncentrēties uz to, atkārtojiet to.

3.nodaļa Ticības spēks

Pārliecība nav tas pats, kas ticība. Pārliecība rodas tās apzinātās un neapzinātās informācijas rezultātā, ko esam pieņēmuši par patiesu visas dzīves garumā. Mūsu uzvedību nosaka mūsu pašu radītā pārliecība. Šī pārliecība bieži liedz saskatīt kopainu, jo skatāmies uz dzīvi caur pārliecības radītu filtru. Daudzi ierobežotie priekšstati mums velkas līdzi no bērnības. Tā kļuvusi par mūsu dzīves īstenību. Mūsu pārliecība kontrolē ikvienu mūsu dzīves aspektu, tieši tāpēc ļoti svarīgi ticēt saviem spēkiem. Kaut kam ticot, smadzenes attiecīgi reaģē. Tieši mūsu pārliecība veido mūsu dzīvi.

Lai kļūtu tāds, kāds vēlaties būt, jums ir obligāti jātic sev un jārīkojas saskaņā ar šo ticību.

Pārliecības pārbaude ar savu ķermeni:

 • iedomājieties ko tādu, ko vēlētos izdarīt, sasniegt, vai iegūt tuvāko divpadsmit mēnešu laikā
 • apsēdieties klusā vietā un izpildiet relaksācijas vingrinājumu
 • sāciet domāt par savu svarīgāko mērķi
 • iztēlojieties kā jūs to sasniedziet
 • apzināti izjūtiet savu fizisko ķermeni – pilnīgi atslābinātu un mierīgu
 • pajautājiet savam ķermenim, vai šī mērķa sasniegšana jums nāks par labu
 • nogaidiet, pavērojiet savu ķermeni
 • vairākas reizes dziļi ievelciet elpu un ļausiet ķermenim atkal pilnīgi atslābināties
 • pajautājiet ķermenim, vai jūsu personīgā pārliecība ļaus jums sasniegt šo mērķi
 • vēlreiz nogaidiet un vērojiet
 • atkārtojiet to vairakkārt
 • visbeidzot pavaicājiet sev, vai no sirds ticat, ka varat sasniegt mērķi
 • vēlreiz domājiet par mērķi
 • aizskaitiet lēnām līdz pieci un atveriet acis
 • pirms atgriešanās ikdienas gaitās pārdomājiet vēstījumu, ko sniedz jūsu ķermenis
 • ja esat mierīgs, tad personīgā pārliecība nestāsies ceļā, bet ja ķermenis kaut kā reaģē – piestrādājiet pie savas pārliecības

Kā mainīt maldīgu pārliecību:

Jāpieraksta visi uzskati, kas jūsu uztverē saistās ar attiecīgo problēmu. Neapstājieties, lai izvērtētu vai labotu uzrakstīto. Rūpīgi izvērtējiet katru atsevišķi. Negatīvos priekšstatu mēģiniet aizstāt ar pozitīviem.

4.nodaļa Vēlēšanās

Vēlēšanās ir radošās vizualizācijas neatņemama sastāvdaļa. Vārdi: „Es gribu” liecina par vēlēšanos. Ar vienkāršu gribēšanu nepietiek. Cerēšana un ilgošanās nenodrošina panākumus. Jāalkst ar katra ķermeņa šūnu. Vēlēšanās ir nemitīgi jālolo un jāstiprina, jo tās paceļ augstumos, par kuru sasniegšanu pat nebūtu sapņojuši. Mērķu sasniegšanā jāiegulda darbs. Iekams sākam rīkoties, ir jāsagatavojas pašiem.

5.nodaļa Nekādu izmisīgu pūliņu

Lai kaut ko sasniegtu, ir vajadzīgs zināms daudzums labvēlīgā stresa, bet negatīvais stress cilvēkus nogurdina un pat iedzen kapā.

Lai radošā vizualizācija būtu efektīva, ir jātiecas pēc iekšēja miera. Kad iekšēji esiet atslābinājies un mierīgs, varat labāk koncentrēties  un vairāk sasniegt. Ir vērts katru dienu pavadīt klusumā, sākumā dažas minūtes, vēlāk jau 15 minūtes. Klusumā iegūsiet skaidrību, mieru, apmierinājumu un apcerīgumu.

Mēs dzīvojam „rīcības sabiedrībā. Mēs tiekam vērtēti pēc materiālajiem sasniegumiem, nevis pēc iekšējās būtības. Taču lielāku gandarījumu un līdz ar to nozīmīgākus pasākumus nodrošina „esības” pieeja. Katru dienu mums ir jāspēj sadzīvot ar sevi, un it visā mūs motivē vēlēšanās justies labi. Koncentrējoties uz savu iekšējo būtību, mēs sākam mainīt dzīvi no iekšpuses, nevis paļaujoties, ka ārējie faktori sniegs apmierinājumu un piepildījumu.

Ideālā variantā esība ir apvienota ar darbību, bet galvenais uzsvars tik un tā ir likts uz esību. Regulāri atvēliet laiku atpūtai, meditācijai, un atslābšanai un citas patīkamas darbības, kas atjauno dvēseles spēku un ļauj nonākt saskarsmē ar Visuma apziņu. Kad pārstāj drudžaini rosīties, stresa līmenis samazinās, turpretī darba ražīgums pieaug. Mums ir vajadzīgs klusums un miers, lai tajā ieklausītos.

Pirmā metode:

Ļaujiet domām brīvi plūst. Domājiet par to, ko vēlaties iegūt, sasniegt, vai panākt dažādās dzīvības jomās. Var pierakstīt idejas. Kad saraksts izveidots, nolieciet to malā uz pāris dienām. Var nēsāt līdz un papildināt. Pēdējais uzdevums ir sarindot pierakstītās vēlmes secībā pēc to svarīguma.

Otrā metode:

Sākumā atslābinieties un iztēlojieties, ka pārceļaties piecus gadus tālā nākotnē. Kad jūtat, ka esat tur nonācis, domājiet par darbu, ko darāt pēc pieciem gadiem – rosinošs, aizraujošos, jaunas iemaņas utt. Tad ejiet uz savu mašīnu – ar kādu mašīnu brauciet, kas jums ir apkārt, kāda ir māja, kurā ierodaties – mēbeles, rotājumi, gleznas, paklāji utt., cilvēki apkārt, attiecības utt., tad dodieties uz vietu, kur gūstiet gandarījumu – iztēlojieties to.

Vēlreiz atgriežaties mājā vai darbā, a gribat tuvāk izpētīt šīs vietas. Apmeklējiet jebkuru citu vietu, ko vēlaties, un, kad jūtaties gatavs, atveriet acis.

Pajautājiet sev, vai esiet apmierināti ar šo ekskursiju pa savu nākotnes dzīvi.

6.nodaļa Sapņo par neiespējamo

Lai vēlēšanās piepildītos, jūsu domām ir jābūt saskaņā ar to, ko jūs iztēlojaties. Citādi jūs cīnāties pats pret sevi. Ieklausieties ķermenī, vai tas uz jūsu domām reaģē pozitīvi vai negatīvi? Vai sirds sitas patīkami vai kuņģis saraujas? Ja ķermeņa reakcija ir negatīva, tad jāstrādā ar zemapziņas apslēptajiem uzskatiem.  Variet parunāties ar sevi spoguļa priekšā, pārspriediet to, kas kavē. Tad dažas stundas nogaidīt un atkārtot vingrinājumu. Atkārtot, kamēr ķermenis labvēlīgi atsaucas uz jūsu domām. Ir svarīgi, lai mērķi ir satraucoši un pārdroši, savādāk, ja ķermenis nereaģē, tas var nozīmēt, ka mērķi ir pārāk zemi.

Ja nezināt, ko vēlaties

Kā sapņi var piepildīties, ja to nav. Tās pamatā ir gadu desmitos ieprogrammēta negatīva domāšana. Ir divi veidi kā to pārvarēt.

Pirmais risinājums:

Vajadzīgs papīrs un rakstāmais. Ērti iekārtojaties, jautājiet, kas pieder pie jūsu ideālās dzīves. Pārdomājiet, kas jums ir svarīgs, pierakstiet visu, kas jūs aizrauj vai sniedz gandarījumu: materiālie labumi, ko gribat iegūt, netaustāmas vēlmes: ceļojumi, masāža utt, attiecības, veselība, darbs, par sevi, kādas pārmaiņas gribat ieviest sevī.

Pierakstiet nodarbes, kas bijušas visaizraujošākās katrā dzīves posmā. Varbūt saskatīsiet sakarību starp vaļaspriekiem bērnībā, pusaudžu gados utt. un šobrīd. Var būt ir kāds vienojošs elements, saraksts ar savām iecienītākajām filmām, pārraidēm, grāmatām.

Sākumā pierakstiet visu, kas iešaujas prātā, tad konkretizējiet, pēc tam izlasiet visu, izlemiet, kas sajūsmina visvairāk. Izvēlieties ideju, kas patīk visvairāk un vizualizējiet to.

Otrais risinājums:

 Iztēlojieties, ka pēc desmit gadiem baudāt atpūtu jaukā istabā – mājā, kurā dzīvosiet. Pārlaidiet skatu telpai, pievērsiet uzmanību katrai detaļai. Tad ievērojiet galdiņu ar žurnālu ar jūsu fotogrāfiju uz tā. Ar sajūsmu konstatējiet, ka tajā ir neskaitāmi raksti par jums. Dažos raksti par jūsu māju, ģimenes dzīvi, citos jūsu sasniegumi, par vaļaspriekiem, interesēm, ceļojumiem. Jūs lasāt rakstu par tipisku dienu jūsu dzīvē. Pētiet fotogrāfijas, kas ir mugurā, ar kādiem cilvēkiem kopā, tad pamaniet rakstu par jūsu sasniegumiem dzīvē, izlasiet un nospriežiet, ka tā visa ir taisnība. Tad nolieciet žurnālu atpakaļ uz galda, jūtot patiku un lepnumu. Kad esat gatavs atgriezties, trīs reizes lēni ieelpojiet un atveriet acis. Pierakstiet visu, ko atceraties. Ja konstatējiet, ka neesat progresējis, tad var būt mainīsiet scenāriju. Ir ieteicams visus savus sapņus paturēt pie sevis.

7.nodaļa Radošas vizualizācijas pamati

 • Pārliecinieties, ka jūs to tiešām gribiet.
 • Atslābinieties
 • Domājiet par savu mērķi, neuztraucieties ja to skaidri neredziet, ar laiku
 • Izmantojiet pēc iespējas vairāk maņu
 • Vizualizācijai jābūt vienkāršai apm. 30 sek.
 • Lai visas aina ir pozitīvas
 • Izbaudiet vizualizācijas procesu
 • Atsauciet atmiņā savus izcilākos sasniegumus, dažas minūtes izbaudiet to un tikai tad ķeraties pie vizualizācijas
 • Paturiet savas vizualizācijas pie sevis.

Pirmai vizualizācijai izvēlieties laiku, kad neviens netraucē vismaz pus stundu

Pirmā daļa:

Izmantot pirmajā nodaļa aprakstīto atslābināšanos. Jābūt mierīgam un vērīgam. Šāds stāvoklis veiksmīgai radošai vizualizācijai ir vislabākais, jo pieklusina kreisās smadzeņu puslodes tieksmi pēc racionālas loģikas un ļauj radošai labajai puslodei pilnībā nodoties tēlu radīšanai iztēlē.

Otrā daļa:

Kad esat atslābinājies, iztēlojieties pēc kā tiecaties. Iekļaujiet pēc iespējas vairāk detaļu un emocijas ar visām maņām. Gūstiet prieku no vizualizācijas. To salīdzina sapņošanu ar vaļējām acīm, tikai tas ir kontrolēts sapnis. Tieši koncentrējieties uz vēlamo.

Trešā daļa:

Ir jātic tam, ko vizualizējiet. Realitātē tas nav, bet jūs ticat, ka tas piepildīsies. Izbaudiet ainu u ticiet, ka tā piepildīsies.

Ceturtā daļa:

Pirms acu atvēršanas pasakiet: „Es ticu, ka nupat iztēlotais vai kaut kas labāks ienāks manā dzīvē. Tas nesīs labumu  visiem iesaistītajiem un sagādās lielu prieku un laimi. Es pateicos Visumam par šo labumu viešanu manā dzīvē.” Kad esiet gatavs, pasmaidiet un atveriet acis. Panākumu atslēga ir atkārtošana. Vismaz reizi nedēļā, līdz sasniedziet mērķi. Patiecieties visumam, kad to sasniedziet.

Slepenā istaba:

Daži vizualizēšanu papildina ar slepeno istabu. Tur vienmēr ir patīkami, ērti utt. Tā arī noder stresa situācijās, iedomājieties slepeno istabu un uzreiz sajūtiet mieru un atslābumu.

Eksperimenta nolūkos relaksācijas posma beigās iztēlojieties krāšņas kāpnes. Ar roku atbalstieties pret margām un skaitot līdz 10 nonākat savā īpašajā istabā.

Darbs dara darītāju:

Iztēlojieties klasi ar baltu tāfeli priekšā. Tāfeles vidū ar baltu krītu uzrakstīts cipars, piem., septiņi. Tas ir liels un skaidri saredzams. Tad pa labi iztēlojieties, ka pa labi no septiņnieka ir uzrakstīts trijnieks  un tad parādās nākošais  cipars pa labi. Turpiniet, līdz vairs nespējat vizualizēt ciparu rindu.

Iespējamās grūtības:

 • Domas aizklīst neceļos – nepārmetiet sev, turpiniet.
 • Negatīvu domu rašanās saistībā ar mērķi, tad 6.nodaļas vingrinājumi vai atvēliet laika pārdomām par savām šaubām un bailēm un no jauna sāciet iztēloties savu mērķi
 • Vizualizācijai jābūt patīkamai un rosinošai nevis garlaicīgai, tad saglabāt mērķi un paraudzīties no cita skata punkta
 • Sekojiet, lai vizualizācija sagādā prieku
 • Vizualizācija ir kā sēkla – par to jārūpējas, jālaista, līdz izaug.

8.nodaļa Apliecinājumi

Apliecinājumi ir pozitīvas frāzes vai teikumi, ko atkārto neskaitāmas reizes, lai nostiprinātu to saturu zemapziņā.  Emīls Kuē: „Ik dienu es kļūstu arvien labāks un labāks visās jomās.”

Tas vienmēr jāformulē pozitīvā veidā, tagadnes formā, īsiem un viegli iegaumējamiem. Var izteikt skaļā balsī, izdziedāt, pateikt pie sevis, pierakstīt. Atkārtojot vēlamās frāzes, centieties iztēloties ainu, kurā jūsu vēlēšanās ir veiksmīgi piepildījusies. Vēlams to darīt katru dienu dažas minūtes, it sevišķi vienā un tai pašā laikā un spoguļa priekšā.

Radošā vizualizācija un apliecinājumi

Izsakiet apliecinājumu pirms radošās vizualizācijas seansa sākuma, pievērsiet attēlam, kas uzpeld, tas uzpeldēs atkal,  kad izteiksiet apliecinājumu un tas piešķirs papildus spēku apliecinājumam.

Klusie apliecinājumi

Atrodiet atbilstošas fotogrāfijas un nolieciet redzamā vietā, var pat izveidot albumu.

Ieteikums uzrakstīt apliecinājumus, fiksējot savas domas un koncentrējot savu uzmanību uz to.

9.nodaļa Personīgo problēmu pārvarēšana

 Vingrinājumi pašapziņas celšanai:

 • Iztēlojieties situāciju, kas jums sagādā grūtības
 • Atslābinieties kā parasti
 • Izrunājiet vairākus apliecinājumus, kas saistīti ar pašapziņu
 • Iedomājieties sevi situācijā, kas rada grūtības
 • vairākas sekundes vērojiet notiekošo un ļaujiet visām krāsām no jūsu iztēlotās ainas, līdz to redzat melnbaltu
 • iztēlojieties, ka šī melnbaltā aina sarūk arvien mazāka un mazāka, it kā attālinoties no jums. Kad no tās palicis tikai punktiņš, vēlreiz iedomājieties ainu, bet šoreiz tādu, kādu jūs to vēlaties redzēt. Tai jābūt ļoti spilgtai, krāsainai, izmantojiet visus maņu orgānus. Vērojiet sevi no malas paveicam visu bez pūlēm un izbaudām ik mirkli.
 • Uz dažām sekundēm atsauciet atmiņā melnbalto ainu un aizstājiet to ar otru. Ievērojiet, cik krasi esiet mainījis šo ainu. Atkārtojiet to vairākas reizes, salīdzinot veco „es” ar jauno.
 • Šī vingrinājuma pēdējā posmā vecā, melnbaltā aina ir pilnībā jāiznīcina. To var izdarīt vairākos veidos. Ļaujiet tai pārvērsties par mazu bumbiņu, ko var aizspert pa gaisu. Vērojiet to aizlidojam un pazūdam skatienam vai arī papīrgrozā un uzlieciet tam vāku.
 • Kad vecā aina prom, iztēlojieties atkal jauno. Izbaudiet to, kad gatavs, atveriet acis.
 • Atkārtot šo vingrinājumu pēc iespējas, līdz otrā aina kļūst par dzīves īstenību.

Vingrinājums ierastās uzvedības maiņai (līdzīgs iepriekšējam)

 • Domājiet par bailēm vai uzvedības modeli, kas jums apgrūtina dzīvi.
 • Atslābinieties kā ierasts.
 • Pārdomājiet uzvedības modeli, kurā izpaudās uzvedības modelis, ko jūs vēlaties mainīt. Iztēlojieties skaidri, distancējieties no tā, esiet objektīvs. Ja jūtat briestam emocijas, uz mirkli ieturiet pauzi un vairākas reizes lēni, dziļi ievelciet elpu.
 • Atbrīvojieties no šīs ainas un iztēlē atgriežaties pie agrākās situācijas, kad izpaudās šī pati uzvedība. Vēlreiz to mierīgi un bezkaislīgi pavērojiet. Kad aina kļūst skaidra, izmetiet to no prāta un atcerieties vēl senāku gadījumu. Turpiniet to darīt, līdz tālāk pagātnē vairs nevarat atgriezties.
 • Iztēle pavērojiet agrāko gadījumu, kurā izpaudusies nevēlamā uzvedība. Pievērsiet uzmanību tam, ka esat nesalīdzinājumi jaunāks un nepieredzējušāks nekā tagad.
 • Izmetiet šo ainu no prāa un atgriezieties tagadnē. Joprojām atslābinieties ar aizvētām acīm. Trīsreiz lēni ieelpojiet un pārcelieties uz nākotni. Iztēlojieties sevi ainā, kurā citkārt noteikti izpaustos uzvedība, kuru jūs vēlaties mainīt, taču šoreiz redziet sevi pilnībā valdām pār situāciju. Jūs izturaties pašpārliecināti un nosvērti. Lai kāda būtu pārmaiņa, kuru jūs vēlaties ieviest, iztēlē redziet sevi to darām ar prieku, bez nožēlas un prieka.
 • Apsveiciet sevi ar pārmaiņu ieviešanu. Ļaujieties lepnuma un gandarījuma izjūtai.
 • Atgriezieties pie agrākās atmiņā atsauktās ainas. Atvadieties no tās. Ļaujiet tai izplēnēt un aizstājiet to ar nākotnes ainu. Pasakiet, ka turpmāk būs šādi.
 • Vērojiet nākotnes ainu, cik ilgi varat, izmantojiet visas maņas un ļaujieties sajūtām.
 • Kad gatavs, pasmaidiet, atveriet acis.

Scenārija rakstīšana

Lai nostiprinātu mērķi, ir vērts uzrakstīt scenāriju. Tas vada un virza jūsu domas.

Pirmais solis ir radīt situāciju vēlamai situācijai. Tajā ir trīs daļas: relaksācija, vēstījums, atgriešanās tagadnē. Tas ilgt apm. piecpadsmit minūtes. Uzrakstiet scenāriju, paturot prātā veļamo iznākumu, ieliekot tajā visas savas emocijas. Pievienots piemērs: 79-84 lpp.

Šo scenāriju var izmantot divos veidos: ierakstīt un klausīties vai sīki iepazīt scenārija saturu un klusu atkārtot pie sevis.

10.nodaļa Sevis pilnveidošana

Lai mūsu dzīve būtu pilnvērtīga un piepildīta, mums nemitīgi jātiecas sevi pilnveidot pēc iespējas vairākās dzīves jomās. Jo vairāk cilvēks mācās, jo vairāk spēj apgūt. Motivācija ir radošas vizualizācijas neatņemama sastāvdaļa.

Sevis pilnveidošana slepenajā istabā

Izlemiet, kuru dzīves jomu jūs vēlaties uzlabot, piemēram, pašapzinīgāks. Atslābinieties un iztēlojieties, ka esat slepenajā istabā. Iedomājieties kādu, kurš ir ļoti pašapzinīgs, un ieaiciniet viņu iekšā. Lūdzu viesi novilkt kurpes un uzaujiet pats. Visa šīs personas pašpārliecība pēkšņi ieplūst jūsos. Pastaigājieties pa istabu sava viesa apavos un ļaujiet, lai pašapziņa pārņem katru jūsu ķermeņa šūnu. Kad jūtat, kad pašpārliecība stāvo pa visu augumu, novelciet apavus un atdodiet tos īpašniekam. Kurpes atdodat, bet pašpārliecību paturat sev. Atvadieties no viesa un atpūtieties savā slepenajā istabā. Priecājieties par pašapziņu kura jums tagad ir, kad esat gatavs, atgriežaties atpakaļ.

11.nodaļa Panākumi sportā

Vairums sportistu izmanto radošo vizualizāciju un grāmatā ir minēti daudzi piemēri. Radošā vizualizācija var pat aizstāt pašu spēli. Izmantojot radošo vizualizāciju jūs progresēsiet straujāk. Ar to var trenēt sarežģītu iemaņu pilnveidošanu. Tā palīdz izgaisināt negatīvās domas un emocijas. Tā palīdz noskaņoties uz uzvaru.

12.nodaļa Panākumi karjerā un biznesā

Pīters Drakers: „Līderība ir vīzija.” Mērķu nospraušana ir neatņemama uzņēmējdarbības sastāvdaļa. Mērķis ataino, ko jūs vēlaties sasniegt vai iegūt nākotnē. Tas ir svarīgi jebkuram uzņēmumam, kā arī ir svarīgi izvirzīt mērķus arī jūsu pašu karjerā. Tas ir jādara saistībā ar visām dzīves jomām. Nosviniet jebkura mērķa sasniegšanu.

Pieci vizualizācijas paņēmieni, kas bieži noder profesionālās karjeras situācijās:

 • Simtprocentīgs sasniegums. Ja jāuzstājas ar prezentāciju. Iztēlē pēc iespējas vairāk reižu izejiet cauri visai sanāksmei. Redziet sevi pašpārliecinātu un pašapzinīgi sniedzam priekšniecībai dinamisku prezentāciju. Iztēlojieties šo ainu, kad ierodaties darbā līdz brīdim, kad atgriežaties pie sava rakstāmgalda, saņēmis klausītāju atzinību.
 • Atdarināšana. Izmanto, ja vēlas attīstīt kādu konkrētu iemaņu. Padomājiet, kuram piemīt šī prasme. Iztēlojieties sevi kopā ar šo cilvēku, kā viņš liek lietā šo prasmi. Kad esat gatavs, iztēlē maināties lomām ar šo cilvēku. Iedomājieties, ka izturaties, runājiet tieši tāpat kā viņš. Redziet sevi pašpārliecināti izmantojam vēlamo īpašību vai prasmi. Kad esat iejuties, iztēlojieties situāciju darbā un gara acīm vērojiet sevi lietojam šo prasmi ar dabīgu veiklumu.
 • Slepenā istaba. Jau aprakstīts iepriekš.
 • Ātrā vizualizācija. Tā ir īsa simtprocentīga vizualizācija, ko izpilda tieši pirms attiecīgā notikuma.
 • Pārskats. Tā ir vizualizācija tūlīt pēc notikuma. Pārskatā vizualizācijā noikušais tiek izvērtēts, koncentrējoties uz pozitīvo, bet pārdomājot arī negatīvo, lai izprastu, kā to nākamreiz varētu novērst. Ikreiz, kad domās, uzduraties kam negatīvam, domās to izlabojiet, lai redzētu sevi izdarām to veiksmīgi.

13.nodaļa Vizualizācija un veselība

Dziednieki jau gadu tūkstošiem izmanto radošo vizualizāciju. Grāmatā aprakstīti vairāki gadījumi, kur radošā vizualizācija palīdzējusi cilvēkiem atveseļoties.

Sīku kaišu ārstēšana

Ar radošās vizualizācijas palīdzību var atvieglot saaukstēšanā. Gripas, zilumu, nobrāzumu un dažādu sīku veselības problēmu ārstēšanu.

Sāciet vizualizāciju kā parasti un tad iztēlojieties, ka jūs aptver tīra, balta gaisma. Pēc tam koncentrējieties problēmu, kas jūs nodarbina. Koncentrējaties uz attiecīgo ķermeņa daļu un iztēlojieties, ka to klāj dziedinoša ziede vai balzams. Iztēlē ļaujaties ārstnieciskajai un attīrošai iedarbībai un veselības atjaunošanai. Gripas gadījumā – ka balta gaisma ap jums pamazām maina krāsu, kļūst spilgta, dziedinoši zeltaina un iesūcas ikvienā organisma šūnā, atdodot jums veselību. Galvenais ir skaidri iztēloties dziedinošās enerģijas iedarbību attiecīgajā ķermeņa daļā. Pirms došanās ikdienas gaitās iztēlojieties patīkamas nodarbes, kas jūs pavisam drīz sagaida. Pateicieties Visumam par jums veltītajām rūpēm un atgriezieties ikdienā. Atkārtojiet, kamēr esat vesels.

Veselības vizualizācija

Ieteicams regulāri pievērsties stipras, labas veselības vizualizācijai. Iztēlojieties, ka jūs ieskauj tīra, balta gaisma, un vārdos apstipriniet – es esmu vesels. Iedomājaties, ka tīrā, baltā gaisma iespiežas ikvienā ķermeņa šūnā, pildot jūs ar enerģiju un spirgtumu. Jūtiet sevi veselību un paudiet mīlestību pret sevi. Iztēlojieties kādu konkrētu nākotnes notikumu, ko jūs gaidāt ar nepacietību, un iztēlē vērojiet sevi iesaistāmies ar entuziasmu, ņiprumu un prieku. Baudiet dziedinošo gaismu, cik vēlaties, kad esat gatavs trīs reizes lēni ieelpojiet un atveriet acis. Šī vizualizācija palīdz, kad esat arī noguris vai izsmelts.

Stresa kontrolēšana

Stress ir īstu vai iedomātu nepatīkamu notikumu iespaids uz fizisko ķermeni. Ieildzis stress liek šaubīties pašam par sevi, laupa pašpārliecību, pazemina pašvērtējumu un galu galā noved pie saslimšanas.

Atslābinieties un iztēlojieties sevi pašā mierīgākajā vidē, ko varat iedomāties. Nav svarīgi, kur tas ir, galvenais, lai tur valda miers, sajūtiet to ar visiem maņu orgāniem.

Dažas minūtes izbaudiet mierīgo ainu un pēc tam domājiet par nepieciešamību atbrīvot ķermeni no stresa. Iztēlē piešķir stresam veidolu. Izvēlies krāsu un formu, kas simbolizē jūsu stresu. Prātā to varat samazināt vai palielināt. Padariet to pēc iespējas mazāku un nespēcīgāku, tomēr ne tik sīku, ka vairs nevar saredzēt.

Atgriezieties mierīgajā ainā, turot šiko stresa veidolu starp īkšķi un rādītājpirkstu. Nu jums šis stress ir jāizgaisina. Iztēles ainā – mazs vējiņš, papletiet pirkstus un ļaujiet, lai tas aizpūš stresa veidolu. Otrs variants – pie upes vai strauta – uzlieciet uz kādas lapas un palaidiet pa straumi, līdz tas izzūd skatienam. Ļaujieties iztēlotās ainas mieram, cik ilgi vēlaties. Kas esat gatavs, atgriežaties – atpūties, spirgts, atbrīvojies no stresa.

14.nodaļa Vizualizācija un maģija

Vizualizācija ir maģiska ar tās palīdzību var piesaistīt visu, ko vēlaties. Protams, tai jātic ar sirdi un dvēseli un jākoncentrējas uz konkrētā mērķa sasniegšanu.

Vizualizācija un meditācija

Var raudzīties baltā svecē. Ērti apsēdieties, apmēram 2 metru attālumā no izvēlētā objekta. Raugieties uz to, nesasprindzinot redzi. Kad acis nogurst, pieveriet, bet turpiniet vizualizēt, koncentrējaties uz to, ja pagaist, atkal atveriet acis. Tas palīdz arī attīstīt vizuālās iemaņas. Dariet, cik ilgi vēlaties, tad ļaujiet tēlam izbālēt, līdz pazūd. Tad atgriežaties ikdienas dzīvē.

Pastaiga iztēlē

Kāds dalībnieks ved spilgti iztēlotā ceļojumā, lai gūtu skaidrojumu, padomu vai saņemtu nozīmīgu vēstījumu.

Kad izpilda grupā, viens dalībnieks vada norisi.  Viņš palīdz pārējiem atslābināties un ved iztēles ceļojumā:

 • Pilnībā atslābinieties
 • Iztēlojieties sevi patīkamas brīvdabas ainavā. Jūs jūtaties ērti, jums ir silti, un jūs jūtat ziņkāri par kādu savu dzīves aspektu. Jūsu uzmanības lokā ir šīs patīkamās vietas ainavas, skaņas, smaržas un citas sajūtas.
 • Ievērojiet sīku taciņu, kas ved uz birzi nelielā pakalnā. Izlemjat doties pastaigā pa šo taku un raudzīt, kurp tā ved.
 • Jūs ieejat birzītē. Gaiss ir mazliet vēsāks, bet tik un tā jūtaties komfortabli. Jūs pārņem patīkams satraukums, sākat spert soļus mērķtiecīgāk nekā iepriekš.
 • Sasniedzat pakalna virsotni un ieraugāt gleznainu namiņu ar košām parādes durvīm. Jūs pieklauvējiet pie durvīm.
 • Pēc īsa brītiņa durvis atveras, un jūs pārsteigts raugāties cilvēkā, kas stāv jums pretī. Šis cilvēks iedod kaut ko, kas ļauj izprast notiekošo dzīvē.
 • Jūs paužat pateicību un atzinību un dodaties atpakaļ pa taku cauri birztalai uz vietu, kur sākāt ceļu.
 • Kad esat gatavs, atveriet acis un pārdomājiet iztēles ceļojumu, kurā nupat devāties, tajās gūtās zināšanās un izpratni. Cilvēkam vai zvēram, kurš atvēra jums durvis, būs īpaša nozīme jūsu dzīvē. Padomājiet, kāpēc šis cilvēks vai zvērs (simbols). Padomājiet, ko jums iedeva, ko tas varētu nozīmēt.
 • Lai pārdzīvojums būtu vērtīgāks un nozīmīgāks, jau pirms tam noskaidrojiet, ko jūs vēlaties panākt.

Saziņa ar sargeņģeli

Radošo vizualizāciju var izmantot saziņai ar savu sargeņģeli. Šādā veidā var piekļūt arī savai zemapziņai, kas zina visu.

Aizveriet acis, atslābināties. Iztēlojaties sevi savā slepenajā istabā vai drošā vietā, kur varat pilnībā atslābināties un justies ērti. Pasakiet, ka vēlaties satikt savu sargeņģeli. Pavērsiet skatienu pret ieeju. Esat pacietīgs un gaidiet. Izskats var pārsteigt. Pajautājiet, vai tas ir jūsu sargeņģelis. Ja nav, raidiet prom, un lūdziet atsūtīt savu. Jautājiet, ko vēlaties. Kad esat beidzis, apskaujiet un atvadieties. Atkārtojiet to vairākas dienas.

Simboli

Pieci hinduisma tatvas stihiju simboli:

Zeme – dzeltens kvadrāts

Ūdens – zils aplis

Uguns – sarkans vienādmalu trīsstūris (vērts uz augšu)

Gaiss – sudraba pusloks (ar ragiem uz augšu)

Ēters – violeta ola

15.nodaļa 25 vedi dzīves pilnveidošanai ar radošo vizualizāciju

Iemaņu attīstīšana

Jebkuras iemaņas ir iespējams attīstīt, veltot laiku vizualizācijai. Apliecinājumi: „Es esmu talantīgs, prasmīgs un kompetents” un „Es nepārtraukti pilnveidoju iemaņas”.

Talantu attīstīšana

Ieteicamie apliecinājumi: „Es esmu radošs, talantīgs un iedvesmots” un „Mans talants (jebkurā jomā) pilnveidojas”.

Radošumu veicināšana

Alekss Osborns izstrādā metodi – praktiskā iztēle. Iztēlei jāļauj brīvi klīst, radot pēc iespējas vairāk ideju, nekavējoties ar to izvērtēšanu. Kad tas ir paveikts, idejas izvērtē un apsver. Uz brīdi atliekot vērtēšanu, krasi palielina prātā ienākošo iedeju skaitu.

Radošo procesu apliecinājumi: „Man prātā vienmēr iešaujas radošas idejas” un  „Es ikdienu redzu pasauli jaunā, pārsteidzošā gaismā”.

Saskarsme ar nepatīkamiem cilvēkiem

Pozitīva iznākuma iztēlošana ir ārkārtīgi noderīga, ja jākontaktējas ar neatsaucīgiem cilvēkiem. Laipnība un sapratne apvienojumā ar vizualizāciju ir daudz iedarbīgāka par rupjību. Apliecinājumi: „Es esmu mierīgs un kontrolēju jebkuru situāciju” un „Es izstaroju mīlestību pret visiem apkārtējiem”.

Saskarsme ar priekšniecību

Iztēlojieties situāciju, ka tiekat galā bez pūlēm un ka priekšnieks jūs uzslavē par pūlēm. Izspēlējiet dažādus scenārijus. Varat no jauna pārskatīt nepatīkamās situācijas, tikai iztēlē tām jānorisinās tā, kā jūs to vēlaties.

Apliecinājumi: „Es saprotu arī citu cilvēku viedokli” un „Es saprotu un sadzīvoju ar visiem”.

Pagātnes grūtību pārvarēšana

Tā kā pagātni mainīt nav iespējams, nav vērts sev nemitīgi pārmest. Tā dod negatīvu vizualizāciju.

Atslābinieties un iztēlē vēlreiz izdzīvojiet nepatīkam situāciju. Centieties raudzīties no malas, pēc iespējas objektīvi un bezpersoniski. Tā gūsiet priekšstatu par savas uzvedības iemesliem. Tas bija atbilstoši tam laikam un vecumam. Iztēlē pārskatiet ainu un iedomājaties, ka runājat ar otru situācijā iesaistīto personu. Atvainojaties šim cilvēkam un uzklausiet viņa sakāmo. Atkārtojiet to ar visiem gadījumā iesaistītiem cilvēkiem. Beigās vēlreiz atsauciet atmiņā šo situāciju un atvadāties no tās. Tā pieder vienīgi pagātnei. Jūs esat darījis visu iespējamo un jums ar to vairs nav jāmokās. Trīs reizes dziļi ievelciet elpu un atveriet acis. Atkārtojiet tik ilgi šo vingrinājumu, kamēr nepārdzīvojat notikušo.

Apliecinājumi: „Es atbrīvojos no pagātnes” un „Es dzīvoju tagadnē un izbaudu ik dienu”.

Sagatavošanās sarežģītām nākotnes situācijām

Nomierināties un pārdomājiet paredzamo notikumu. Izvērtējiet savas bailes desmit ballu skalā. Kad esat skaidrībā par vērtējumu, atsauciet atmiņā drošu, mierīgu nesaspringtu un patīkamu pagātnes ainu. Vēlreiz iztēlojieties gaidāmo notikumu, bet šoreiz iztēlē izturieties mierīgi un pašpārliecināti. Vēlreiz izpētiet raižu līmeni. Turpiniet pārslēgties no mierīgās ainas uz raižpilno, līdz prātā un ķermenī nejūtat bažas. Regulāri nododaties vizualizācijai par veiksmīgu situačijas atrisināšanos līdz brīdim, kad gaidāmais notikums ir pienācis un pagājis.

Apliecinājumi: „Es dzīvoju tagadnē” un „Mana nākotne ir spoža” un „Man ir gana daudz spēka, lai tiktu galā ar jebkuru situāciju”.

Lēmuma pieņemšana pārmaiņu priekšā

Divu ainu metode. Tā var palīdzēt izvērtēt pārmaiņas un pārdomāt izdarīt izvēli.

Atslābinaties un iedomājaties, kāda būs dzīve tuvākajā nākotnē, ja jūs neko nemainīsiet. Kad esat to skaidri iedomājies, izmetiet šo ainu no prāta un iedomājaties nākotni pēc pārmaiņām. Skaidri izjūtiet pārmaiņu priekšrocības. Ņemiet vērā arī iespējamos trūkumus. Atgriežaties pie pirmās ainas un saskaitiet plusus un mīnusus. Vairakkārt pārslēdzaties no vienas ainas un otru, lai gūtu skaidrību. Visbeidzot, iztēlojieties drošā vietā un vēlreiz izvērtējiet abu ainu plusus un mīnusus. Kad esat pieņēmis lēmumu, atgriežaties pie tās ainas, kuru esat izvēlējies un ļaujaties vizualizācijai. To pašu izdariet arī ar otru variantu un pēc tam pārslēdzieties uz izraudzīto ainu. Pajautājiet, vai pieņemat pareizo lēmumu, vērojat sava ķermeņa reakciju.  Kad esat gatavs, atveriet acis. Ja vingrinājums nepalīdz, atkārtojiet, kamēr ir skaidrība.

„Pārmaiņas ir uz labu” un „Dzīve man sniedz bezgalīgas iespējas”.

Vēlamā rezultāta sasniegšana

Var izmantot jebkurā situācijā, kura iespējami vairāki risinājumi.

Apliecinājumi: „Man patīk rast labvēlīgus risinājumus” un  „Es visiem vēlu panākumus”.

Iracioānālu baiļu pārvarēšana

Šīs metodes pamatā sliktākā varianta iedomāšanās un mēģināšana ar to sadzīvot. Iztēlē situācija var būt tik absurda un neticama, cik vien vēlaties. Realitātē problēma nekad nebūs tik briesmīga kā sliktākajā gadījumā.

„Man dzīvē viss iet no rokas – gan šodien, gan citas dienas” un „Es esmu pašpārliecināts un valdu pār savu prātu un emocijām”.

Ēšanas paradumu kontrolēšana

 Aiciniet talkā savu sargeņģeli (14.nod.), pajautājiet, kāpēc pārēdaties. Kad esat ieguvis atbildes, izdomājiet apliecinājumus, kas jums palīdzēs mainīt ēšanas paradumus. Vismaz reizi dienā vizualizējiet, ka esat tādā formā un svarā, kādu jūs vēlaties. It sevišķi vizualizējiet pirms ēšanas. Kontrolējiet savu domāšanu.

„Es mīlu savu ķermeni, man patīk rūpēties par to” un „Man prieks, ka ēdu labu, veselīgu pārtiku tieši tik, cik vajadzīgs”.

Smēķēšanas atmešana

Saistīts ar atkarību. Iztēlojieties savu sargeņģeli un pajautājiet kāds labums no tā.

Līdzeklis pret bezmiegu

Kad esat atslābinājies, dodaties uz savu slepeno vietu. Aplūkojiet to un atceraties visu patīkamo, kas dienā ar jums noticies.

Darbs ar nepatīkamām emocijām

Atsaucot atmiņā pagātnes situācijas, kurās nav spēts paust emocijas un izdzīvot tās vēlreiz, iztēlē izturoties mierīgi, pašpārliecināti un uzstājīgi.

Vainas apziņa ir īpaši graujoša. Līdzeklis – atvainošanās un kļūdas labošana, taču tas ne vienmēr ir iespējams. Ikviens pieļauj kļūdas. Atsauciet atmiņā ainas, kas izraisījušas vainas apziņu. Paudiet nožēlu. Atkārtojiet ainu, bet šoreiz iztēlojieties, it kā raudzītos uz to mazā mazā telefona ekrānā. Atkal izsakiet nožēlu. Visbeidzot noskatieties to vēlreiz vēl mazākā ekrānā, paudiet nožēlu, sakiet, ka esat guvis mācību un turpmāk centīsieties rīkoties labāk. Lieciet ekrānam sarauties, lai pazūd pavisam.

„Man patīk valdīt pār savām emocijām” un „Es esmu pozitīvi domājošs cilvēks, kam nav laika negatīvām domām un emocijām”.

Sāpīgu atmiņu kliedē

Atslābināties un dodaties uz savu slepeno istabu. Kāds pieklauvē, tā ir medmāsa, lkas var likvidēt mokošas domas, jūtas un atmiņas. Viņa uzliek rokas uz pleciem, patīkams siltums, viņa izvelk no ķermeņa ārā visas mokošās sajūtas. Kad viss izvilkts, viņa piekodina pasaukt ikreiz, kad nepieciešams, viņa atstāj telpu, bet jūs turpiniet atpūtu, cik ilgi vēlaties. Atkaŗtojiet, cik reizes nepieciešams.

„Es atbrīvojos no pagātnes” un „Man sagādā prieku optimistisks un konstruktīvs domāšanas veids”

Attiecību uzlabošana

Iztēlojieties sevi un partneri patīkami un jautri pavadām laiku kopā. Ja ir grūtības, iztēlojieties veiksmīgu iznākumu.

„Es vienmēr esmu saprotošs un iejūtīgs pret…” un „Man paveras arvien jaunas iespējas aizbaudīt attiecības ar …”

Laika plānošana

Izveido sarakstu ar visiem darbiem un sarindo darbus pēc to svarīguma.

„Es prasmīgi izmantoju laiku” un „Es katru dienu paveicu iecerēto”.

Atmiņas uzlabošana

Vienalga, vai jums ir grūtības atcerēties kādu faktu vai cilvēka vārdu, atslābinieties un iztēlojieties, ka saņemat informāciju. Varat iedomāties, ka jūsu smadzenes ir milzīgs dators. Kad jūs tam pieprasāt informāciju, ieslēdzas printeris un izdrukā vajadzīgo. Varat iztēloties, ka esat ievadāt jautājumu, pāris mirkļu nogaidāt un ekrānā parādās atbilde. Var arī iztēloties, ka papīra lapa izlido no prāta un nolaižas priekšā. Galvenais neļauties panikai. Saglabājiet mieru un pieprasiet vajadzīgo informāciju. Ja tā ir prātā, tad uzpeldēs.

„Es skaidri atceros vārdus un sejas” un „Es atceros visu, kas man vajadzīgs”

Baiļu izgaisināšana

Paniski baidāties no zirnekļiem. Iztēlojieties, ka lūkojaties uz nelielu zirnekli vairāku metru attālumā. Vērojiet organisma reakciju uz šo ainu un atkarībā no tās virziet zirnekli tuvāk un tuvāk.

„Es esmu brīvs no pagātnes bailēm” un „Es ticu savām spējām kontrolēt domas un rīcību”

Pašapziņas celšana

Vizualizācijā apzinieties, ka esat cienīgs gūt visu labāko no dzīves. Jūtiet patiku, cieņu, mīlestību pret sevi un pieņemiet sevi. Iztēlē redziet sevi pašpārliecinātu, mierīgu un spējīgu kontrolēt jebkuru situāciju. Iedomājaties pagātnes ainas, kad saņemiet apsveikumus vai apbalvojumus.

Iztēlē redziet sevi situācijās, kuras bijušas grūtas, ka tagad tiekat galā bez pūlēm, uzturiet ar visiem acu kontaktu, smaidiet, jo jūtiet patiesu prieku un izbaudāt dzīvi.

„Man patīk cilvēki, un es viņiem. Es esmu sabiedrisks un pašpārliecināts. Es gribu sasniegt visu, ko vien spēju. „

Mīlestība pret sevi

Ir grūti kaut ko sasniegt, ja uzskatāt sevi par ienaidnieku, nevis draugu. Sakiet: „Es sevi mīlu bez nosacījumiem”

Uzsmaidiet ikreiz, kad redzat sevi spogulī, paudiet mīlestību pret sevi. Lutiniet sevi un regulāri ar kaut ko sevi ieprieciniet. Kad paveicat kaut ko nozīmīgu vai labu, domās apsveiciet sevi un apstipriniet, ka esat vērtīgs, mīlams cilvēks.

„Es sevi mīlu” un „Man ir daudz talantu un spēju, kas mani padara brīnišķīgu.”

Sevis motivēšana

Bez motivācijas nekas nenotiek. Atslābinieties un iztēlojieties sava mērķa veiksmīgu sasniegšanu. Ļaujiet sev izjust apmierinājumu un gandarījumu par paveikto. Atsauciet atmiņā laiku, kad jūs pirmo reizi ķērāties pie šī projekta. Izjūtiet tā brīža sajūsmu un motivāciju. Atkārtojiet, cik bieži nepieciešams.

„Man sagādā prieku mērķu sasniegšana” un „Es esmu veiksminieks un es esmu ceļā uz vēl lielākiem sasniegumiem”.

Problēmu risināšana

Kad ir problēma, apsēžaties un atslābinieties, kā ierasts. Atsauciet atmiņā kādu nodarbi, kas jums pēdējā laikā ir sagādājusi prieku. Kad ir gatavs, iedomājaties problēmu, kas jūs nodarbina. Iztēlojieties ainu, kurā šī problēma izpaužas. Vērojiet no malas, it kā televizorā. Kad esat noskatījies, atgriežaties uz sākumu, noskatieties vēlreiz, taču šoreiz tā, it kā problēma būtu atrisināta un vērojat uz liela ekrāna. Ievērojiet atšķirības starp abām ainām. Ja ainā iesaistīti cilvēki, vērts noskatīties vēlreiz no citu cilvēku skata punkta.  Kad esat pārliecināts, ka zināt visu, kas vajadzīgs, lai atrisinātu problēmu, noskatieties ainu uz lielā ekrāna, papildinot ar krāsām, enerģiju un emocijām. Iztēlojieties, ka pārvarat problēmu bez stresa un spriedzes. Var atkārtot vairākas reizes.

„Es paļaujos uz saviem spēkiem un savu spriestspēju” un „Pēc rūpīgas informācijas ievākšanas un apdomāšanas es pieņemu labus lēmumus.”

Dvēseles atjaunotne

Atslābinieties, lai prātu pārņem miers. Koncentrējaties uz elpošanu uz apzinieties dzīvības spēku katrā jūsu ķermeņa šūnā. Paudiet mīlestību pret sevi. Apzinieties, ka esat pati pilnība un ka jums uz šīs zemes ir kaut kāda sūtība. Pateicaties savai dvēselei par iespēju baudīt šo dzīvi. Iztēlojieties, ka pavadāt laiku ar ģimeni un draugiem un spējat saskatīt viņu nemirstīgās dvēseles. Ievērojiet katrā sastaptā cilvēka iekšējo skaistumu. Sūtiet savai dvēselei mīlestības un pateicības jūtas. Izbaudiet, trīs reizes dziļi ieelpot, atgriezties.

„Es esmu vērtīga un neatņemama Visuma sastāvdaļa” un „Es piepildu savu likteņa lemto sūtību”.

Ideālās dzīves iztēlošanās

Atsauciet atmiņā kādu laimīgu pagātnes mirkli. Izdzīvojiet to spilgti ar visām maņām. Kad esat gatavs, pārceliet sevi nākotnē pēc pieciem gadiem. Radiet ainu, ko vēlaties redzēt.

„Šī ir fantastiska diena manā dzīvē” un „Es esmu laimīgs, vesels, veiksmīgs un valdu pār savu dzīvi”.

1 Augusts, 2017

Twitter

trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 6:46pm
Tā ir mācība par sevis un citu cilvēku izzināšanu. Mācība par to, kā šīs zināšanas pielietot ikdienā, lai uzlabotu savu un arī sabiedrības dzīves kvalitāti. Kurss no 11. vai 21. septembra! INFO - https://t.co/LMPOvssZv0 https://t.co/qM61JZBqog jpc_nlp photo
svētdien, Jūnijs 16th, 2019 at 7:48pm
Kas ir tas noslēpumainais spēks, kurš palīdz stiprajiem cilvēkiem nepadoties dzīves grūtībām un likteņa triecieniem - DZĪVESSPĒKS! Ceturtdienu vakaros no 12. septembra pl.18:00-21:00. 3 mēneši. INFO - https://t.co/KgrXfwzbCb https://t.co/9w9dVXaLdg jpc_nlp photo
svētdien, Jūnijs 16th, 2019 at 6:55am
Biznesa hipnoze vadītājiem. Tavas superspējas. Tu to vari! Kurss, lai pēc vasaras atpūtas saglabātu savas darbaspējas. Otrdienu rītos no 6. augusta pl.10:00-13:00. INFO - https://t.co/jHVmNV84Or https://t.co/BmSJp5DVf4 jpc_nlp photo

Instagram

trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 10:51pm
 • 12
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 10:47pm
 • 7
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 12:01am
 • 9
 • 2
otrdien, Jūnijs 18th, 2019 at 6:34pm
 • 6
 • 0
otrdien, Jūnijs 18th, 2019 at 6:28pm
 • 17
 • 0
svētdien, Jūnijs 16th, 2019 at 10:08am
 • 10
 • 0
pirmdien, Jūnijs 10th, 2019 at 10:33pm
 • 7
 • 0
piektdien, Jūnijs 7th, 2019 at 8:56am
 • 9
 • 0
otrdien, Jūnijs 4th, 2019 at 9:59pm
 • 7
 • 0
otrdien, Jūnijs 4th, 2019 at 8:10am
 • 5
 • 0
trešdien, Maijs 29th, 2019 at 8:39am
 • 10
 • 1
otrdien, Maijs 28th, 2019 at 11:06pm
 • 15
 • 0
pirmdien, Maijs 27th, 2019 at 10:53pm
 • 9
 • 0
ceturtdien, Maijs 23rd, 2019 at 11:11pm
 • 19
 • 0
trešdien, Maijs 22nd, 2019 at 10:35pm
 • 10
 • 0
sestdien, Maijs 18th, 2019 at 9:14am
 • 14
 • 0
trešdien, Maijs 8th, 2019 at 11:53pm
 • 12
 • 1
trešdien, Maijs 8th, 2019 at 11:43pm
 • 8
 • 0
piektdien, Maijs 3rd, 2019 at 10:46pm
 • 49
 • 0
pirmdien, Aprīlis 29th, 2019 at 9:02am
 • 12
 • 1
© Jauno psiholoģiju centrs | Izstrādāja gudramajaslapa.lv
Jauno psiholoģiju centrs