fbpx

Setup Menus in Admin Panel

Grāmatas konspekts. Autors – Māra. Ričards Rors, Andrēass Eberts “Eneagramma. Deviņas dvēseles seja”

Ričards Rors, Andrēass Eberts

“Eneagramma. Deviņas dvēseles seja”

Eneagramma (grieķu val. – deviņas zīmes) ir mācība par deviņiem cilvēku tipiem. Tā ne tikai palīdz  saprast mūsu cilvēciskās uzvedības likumsakarības un strupceļus, bet arī parāda pārmaiņu iespējas. Eneagrammas izejas punkts ir katra cilvēka lielākā problēma jeb saknes grēks. Tikai to atklājot iegūstam lielāku skaidrību par savu dzīvi, izvēlēm, uzvedību un tās patiesajiem motīviem, kā arī par saviem talantiem un spējām. Mūsdienās eneagramma kā sevis izziņas metode tiek plaši lietota gan teoloģijā – pastorālajā padomdošanā, gan psiholoģijā.

Grāmatas priekšvārdā norādīts, ka eneagramma savos pirmsākumos varētu būt kristīga, taču tā noteikti smēlusies no pirmskristietības avotiem un to noteikti ietekmējušas arī no ārpus kristīgās ticības pastāvošās misticisma tradīcijas, pēc kuru priekšstatiem cilvēks dzīves pirmajā pusē veido savu empīrisko es, ko var iztēloties arī kā visu konkrētā cilvēka  priekšstatu un uzvedības modeļu summu. Pārāk spēcīga sevis identifikācija ar lomām, paradumiem un rakstura iezīmēm var kļūt par šķērsli cilvēka patiesās patības meklējumiem. Piedāvātās metodes palīdz   atmaskot cilvēka iluzoro, nepatieso es un atbrīvoties no tā izmantojot vai nu izziņu, vai askēzi, veicot labus darbus vai meditējot. Tas nozīmē nepieķeršanos savai identitātei, neidentificēšanos ar to un atbrīvošanos no tās.

Eneagramma ir ceļa rādītājs, bet iešana pa šo ceļu paliek pašu ziņā.

Eneagramma ir tikai izziņai domāta metode, kaut arī pārsteidzoši ietilpīga.

Pirmā daļa. Dusošais milzis

Dinamiskā tipoloģija

Eneagramma ir mācība par tipoloģiju un apraksta deviņus dažādus tipus. Apraksts ir tikai sākums. Pēc tam atklājas eneagrammas iekšējā dinamika, kuras mērķis ir pārmaiņas. Eneagramma sākas ar strupceļiem, kuros mēs, cilvēki, mēdzam nonākt, mēģinot pasargāt dzīvi no iekšējiem un ārējiem apdraudējumiem.Ja šie mēģinājumi nedod gaidītos rezultātus, tiek attīstītas dažādas izvairīšanās stratēģijas, veidoti specifiski aizsargmehānismi, rodas vainas izjūta. Patiesās kļūdas, kas eneagrammā tiek sauktas par deviņām kaislībām jeb saknes grēkiem, parasti paliek nepamanītas. Tās pieskaitāmas pie līdzekļiem, ar kuriem īstenojam svešus, mums uzspiestus ideālus. Eneagramma atklāj šos iluzoros ideālus un nepamatotu vainas izjūtu, ļaujot ieskatīties acīs savas dzīves patiesajai dilemmai.

Eneagramma tiek attēlota kā aplis.Uz riņķa līnijas ik pēc 40* izvietoti punkti no VIENs līdz DEVIŅi. DEVĪTAIs ir augšējais sākuma punkts. Trīsstūris savieno TREŠO, SESTo un DEVĪTo punktu, bet neregulāra sešstūra zvaigzne – OTRo, CETURTo, PIRMo, SEPTĪTo, PIEKTo u ASTOTo punktu. Katrs eneagrammas punkts parāda noteiktu enerģētisko stāvokli, taču pārejas starp tiem ir plūstošas. Punktus savienojošās līnijas norāda uz noteikto enerģētisko punktu dinamiku.

Skaitļa 153 noslēpums

Šajā nodaļā tiek aplūkota eneagrammas izcelšanās vēsture, kuru klāj noslēpumainības plīvurs. Eneagrammas aizsākumi meklējami pirms vairākiem tūkstošiem gadu Tuvajos Austrumos, šajā sakarā īpaši izceļot magus – austrumzemju gudros, kas 1. gadu  tūkstotī p.m.ē. bija priesteri, filozofi, astronomi, astrologi, psihologi, teologi un burvji vienā personā. Kā atslēgas figūra šeit minams izcilais zinātnieks Pitagors (569.-496. pr.Kr.),kurš bija skolojies pie magiem. Nākamās pēdas ved līdz mūsu ēras 4. gs., kad bija radusies Tuksneša tēvu jeb eremītu kustība, kurai piederošais Evagrijs no Pontas savā „Mācībā  par kaislībām” apraksta deviņas kaislības un trīs centrus kā arī ģeometrisku simbolu, kuru var saprast tikai tas, kurš pārzina Pitagora skaitļu simbolisko nozīmi.

Nākamā izcilā personība kristietībā, kuras darbs devis izšķirošus aspektus modernās eneagrammas tapšanā ir Ramons Lulls (1232.g.),kurš izveidoja figūras A un T, kas uzskatāmas par eneagrammas aizsākumiem.

Rietumu pasaulei eneagrammu pirmo reizi 1916. gadā demonstrēja Georgs Gurdžijevs. Tomēr viņam tā bija Kosmosa procesu modelis, nevis līdzeklis, lai veidotu cilvēku tipoloģiju Šo simbolu viņš esot apguvis Āzijā pie islāma sūfijiem.

 1. gs. 70. gados Oskars Ičazo G.Gurdžijeva simbolu attīstīja par Fiksācijas eneagrammu.

Pēc daudzus gadus ilgas teoloģiskas pārbaudes un praktizēšanas Jezuītu ordenis nolēma pārņemt eneagrammu kā dvēseļu aprūpes līdzekli un savu garīgo vingrinājumu modeli. Kopš tā laika ir publicētas neskaitāmas grāmatas par  eneagrammu.

Kā izlauzties līdz Pavisam  kam citam

Kāpēc cilvēki, risinot savas dzīves problēmas, nevis izlaužas līdz kaut kam lielam, līdz Dievam, bet bieži atduras pret savu ego? Svarīgi ir identificēt un pārvarēt savas kaislības (iekšējos ierobežojumus un aizspriedumus), lai iemācītos objektīvāk uztvert pasauli. Šo aizspriedumu dēļ cilvēks savas dzīves daļu, kuru ir iepazinis vai kuru pārvalda, uzskata par dzīvi kopumā.

Atskurbinošais ahā – efekts

Pirmais nerakstītais likums skan šādi: kurš šo nodarbi (iepazīšanos ar eneagrammu) neizjūt kopumā kā pazemojošu kaut kādā veidā , tas vienkārši vēl  nav atradis savu īsto eneagrammas numuru. Jo spēcīgāka ir pazemojuma izjūta, jo vairāk patiesības ir izdevies ieraudzīt.

Apdāvinātie grēcinieki

Dzīves pirmajos trīsdesmit gados izdzīvojam visu, kas mums dabiski izdodas vislabāk, tāpēc  nav mērķtiecīgi jau šajā laikā sākt nodarboties ar eneagrammu.Bet ikvienas dotības, ja esam uz tām pārmērīgi koncentrējušies, paradoksālā kārtā kļūst par mūsu grēku un izveidotais paštēls kļūst par nastu. Ap gadiem četrdesmit kritiski jāizvērtē līdz šim sasniegtais un jāsāk mainīties. Nekam cilvēki nav tā piesaistīti kā savam paštēlam un ir gatavi burtiski nokāpt ellē, lai tikai nezaudētu to.

Cilvēks – pieraduma vergs

Paradoksālā kārtā tieši mūsu grēks ir veids, kā mēs dzīvei piešķiram virzienu un mērķi. Tas pieder pie mūsu izdzīvošanas stratēģijas, ko izveidojām, vēl būdami bērni. Šis grēks ir kā telpa, kurā jūtamies kā mājās. Un tieši tāpēc tur , kur mājo mūsu grēks, atradīsim savas dotības.

Apsēstība

Katrā no mums ir mazliet no visa. Taču katram ir kāda viena galvenā dilemma, ļaunuma sakne, mīļākais grēks, kas katra dzīvē ir kā sarkans pavediens. To pēkšņi saskatīt un arī atzīt nozīmē nokrist kā no mākoņiem.

Kamēr dzīvojam , būdami enerģētiski sagūstīti sava tipa raksturīgajās lamatās, tikmēr neesam brīvi. Mēs ļaujam ārējiem notikumiem un citiem cilvēkiem diktēt mums to, kā izlietot savu enerģiju

Ceļš pie savas pašcieņas

Eneagramma var mums palīdzēt sasniegt tādu iekšējo stāvokli, kurā izjūtam pašcieņu un spēku, kaut arī nesaudzīgi parāda mūsu kļūdas Mēs rīkojamies pareizi, taču pārāk bieži – aplamu motīvu vadīti.

Maldu ceļi un ceļi, kas aizved uz mērķi

Eneagramma nosaka deviņus cilvēku tipus, balstoties uz deviņām galvenajām lamatām jeb kaislībām, t.i., grēkiem. Tie ir: lepnība, skaudība, dusmas, slinkums, mantkārība, negausība, iekāre, meli un bailes. Pretlīdzeklis katram grēkam ir specifisks tikums, kas piemīt katram no deviņiem eneagrammas tipiem., to nosauksim par gara augļiem.

Trīs centri : vēders – sirds – galva

Grupu, kurā apvienots ASTOTais, DEVĪTais un PIRMais tips, sauc par „vēdera cilvēkiem.” Viņu smaguma centrs atrodas vēdera lejasdaļas orgānos, kur koncentrēta mūsu eksistences izejviela : varas instinkts, seksualitāte, dziņas. Šie cilvēki tieši un spontāni reaģē uz apkārt notiekošo un nefiltrē realitāti vispirms caur savām smadzenēm.

OTRais, TREŠais un CETURTais tips ir „sirds cilvēki” jeb sociālais tips. Viņi sevi izjūt, reaģējot uz citu cilvēku emocijām vai izturēšanos. Galvenā viņus interesējošā tēma – cilvēku savstarpējās attiecības. Sirds un asinsrites sistēma ir viņu  ķermeņa centrs.

PIEKTais, SESTais un SEPTTĪTais tips ir „galvas cilvēki” jeb pašpietiekamais tips. Smadzenes ir viņu kontroltornis. Šie cilvēki ikvienā situācijā vispirms pakāpsies soli atpakaļ, lai padomātu. Viņus kontrolē centrālā nervu sistēma, un viņi pirmām kārtām visu uztver ar acīm.

Deviņas dvēseles sejas

Grāmatas lielāko daļu veido eneagrammas deviņu tipu apraksti. Izmantotie piemēri un izteiksmes līdzekļi jāuztver ar nepieciešamo humora devu. Katram tipam vispirms tiek sniegts izsmeļošs pārskats par konkrēto tipu. Pēc tam raksturojam šim tipam specifisko dilemmu, kura izpaužas kā tipam specifiskais kārdinājums dzīves konfliktsituācijas risināt tieši tā un ne citādi. Tad tiek aprakstīti katram tipam raksturīgie saknes grēki (kaislības), izvairīšanās un aizsardzības mehānismi. Aprakstītas tiks konkrētajam tipam piemītošās dotības jeb Gara augļi un lamatas jeb fiksācijas. Tad sekos simboli (dzīvnieki, valstis, krāsas) un piemēri no literatūras, vēstures un Bībeles. Pašās beigās dotas norādes par to, kas var palīdzēt pārmainīties un nobriest, īpašie dzīves uzdevumi un ierosmes, kā tikt galā ar sevi.

Otrā daļa. Deviņi tipi

Seko katra cilvēku tipa detalizēts apraksts.

Trešā daļa. Dzīļu dimensija.

Atgriešanās un pārorientēšanās.

Turpmākajā izklāstā autori pievērsīsies katram no trim centriem (galva, vēders, sirds) atsevišķi un parādīs, kādas ir katra tipa specifiskās uzvedības kļūdas, kā arī attīstības iespējas.

Lamatas un aicinājumi.

Eneagramma norāda uz deviņām lamatām jeb domāšanas strupceļiem, vienlaikus dodot specifisku aicinājumu uz pārmaiņām.

PIRMais – jūtīgums – izaugsme

OTRais – glaimošana, iztapība, – brīvība (žēlastība)

TREŠais – iedomība (ārišķīgums) – cerība

CETURTie – grūtsirdība – pirmatnējība

PIEKTie – skopums – gudrība

SESTie – gļēvums, pārgalvība – ticība, uzticēšanās

SEPTĪTie –plānošana – reālisms

ASTOTie – atmaksa – iežēlošanās

DEVĪTie – kūtrums –mīlestība

Saknes grēki un gara augļi.

Ar saknes grēkiem ir domātas mūsu primārās emocionālās piespiedu dziņas jeb kļūdaina uzvedība, saukta arī par kaislībām. Savukārt, Gara augļi pauž mūsu patieso es.

PIRMais – dusmas – priecīga paļāvība, pacietība

OTRie – lepnība – pazemība

TREšie – meli, krāpšana – patiesīgums, godīgums

CETURTie – skaudība – nosvērtība, līdzsvarotība

PIEKTie – mantrausība – objektivitāte

SESTie – baiļošanās, bailes – drosme

SEPTĪTie – negausība, alkatība – lietišķums, saprātīgs prieks

ASTOTie – nekaunība, iekāre – nevainīgums

DEVĪTie – kūtrums – rīcība

Idealizēts paštēls un vainas apziņa

Cilvēks savā attīstības gaitā ir izveidojis zināmus ideālus, no kuriem ir atkarīgs viņa paštēls. Ja nespējam sasniegt savus ideālus, jūtamies vainīgi. Pūloties sasniegt savus ideālus, riskējam nonākt strupceļā – mūsu saknes grēka lamatās.

Kārdinājums – izvairīšanās – aizsardzība

PIRMie – pilnība – dusmas – reakcijas kontrole

OTRie – palīdzības sniegšana – neapmierinātība – vajadzību apspiešana

TREšie – lietpratība – neveiksme – identificēšanās

CETURTie – patiesums – pieradums – mākslinieciskā sublimācija

PIEKTie – zināšanas – iztukšotības izjūta – atkāpšanās

SESTie – drošība – kļūdaina uzvedība – projicēšana

SEPTĪTie – ideālisms – sāpes – racionalizēšana

ASTOTie – taisnīgums – vājums – noliegšana

DEVĪTie – sevis noniecināšana  – konflikts – apreibināšanās

Nenobriedis  – „ normāls” –  nobriedis

Skalas vienā galā  ir nenobriedusi, varbūt pat slima personība (dezintegrācija), bet otrā – nobriedusi, vesela (integrācija). Katrā no mums ir pārstāvētas dažādas personības stadijas, kuru brieduma pakāpes ir atšķirīgas. Pa vidu ir „normāla” izturēšanās jeb stagnācija. Piemēram, PIRMā tipa raksturojums šajā skalā būs:

ietiepīgs, liekulīgs, šķeltniecisks  –  perfekcionists, bikls, pedants  –  vērtējoši modrs, aukstasinīgs, stipra rakstura

Pēc līdzīgas shēmas doti arī pārējo tipu raksturojumi.

Bultas (neīsts un patiess mierinājums)

Bultu virzieni iezīmē regresijas jeb dezintegrācijas ceļu. Ceļš pretēji bultas norādītajam virzienam ir ceļš uz integrāciju. Pozitīvos dzīves brīžos pēc atbrīvojošām kulminācijas izjūtām, kā arī ceļā uz garīgu briedumu cilvēks gūst patiesu mierinājumu  no pozitīvajām īpašībām, kas piemīt tam tipam, kurš sasniedzams dodoties pretēji bultas virzienam.

Tālākā tekstā doti izsmeļoši piemēri un paskaidrojumi par katru eneagrammas tipu.

Izaugsme kopā ar eneagrammu

Eneagramma pirmām kārtām ir paredzēta sevis izziņai. Tā palīdz labāk izprast arī specifisko konkrēto partnerattiecību dinamiku. Ar to  var analizēt attiecību dinamiku, kāda, piemēram, veidojas starp priekšnieku un padotajiem, bērniem un vecākiem, skolēniem un skolotāju.

Garīgā darba perspektīvas

 • Tipoloģija nav paredzēta sevis atspoguļojumam, bet transformācijai.
 • Sevi nevar sastapt savā iekšējā pasaulē, bet telpā, kurā tiekamies ar Dievu.
 • Transformācijas instruments nav morāla pašrefleksija, bet tā ir sevis uztvere, kuras saturs nav svarīgs.
 • Transformējošas nožēlas darba mērķis ir nevis ideāla sasniegšana, bet garu izšķiršana.
 • Mēs ienākam plašajā visu aptverošas mīlestības pasaulē.
1 Augusts, 2017

Twitter

trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 6:46pm
Tā ir mācība par sevis un citu cilvēku izzināšanu. Mācība par to, kā šīs zināšanas pielietot ikdienā, lai uzlabotu savu un arī sabiedrības dzīves kvalitāti. Kurss no 11. vai 21. septembra! INFO - https://t.co/LMPOvssZv0 https://t.co/qM61JZBqog jpc_nlp photo

Instagram

otrdien, Jūnijs 25th, 2019 at 10:42pm
 • 5
 • 0
otrdien, Jūnijs 25th, 2019 at 10:39pm
 • 10
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 10:51pm
 • 12
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 10:47pm
 • 7
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 12:01am
 • 9
 • 2
otrdien, Jūnijs 18th, 2019 at 6:34pm
 • 6
 • 0
otrdien, Jūnijs 18th, 2019 at 6:28pm
 • 17
 • 0
svētdien, Jūnijs 16th, 2019 at 10:08am
 • 10
 • 0
piektdien, Jūnijs 7th, 2019 at 8:56am
 • 9
 • 0
otrdien, Jūnijs 4th, 2019 at 8:10am
 • 5
 • 0
trešdien, Maijs 29th, 2019 at 8:39am
 • 10
 • 1
otrdien, Maijs 28th, 2019 at 11:06pm
 • 15
 • 0
pirmdien, Maijs 27th, 2019 at 10:53pm
 • 9
 • 0
ceturtdien, Maijs 23rd, 2019 at 11:11pm
 • 19
 • 0
trešdien, Maijs 22nd, 2019 at 10:35pm
 • 10
 • 0
sestdien, Maijs 18th, 2019 at 9:14am
 • 14
 • 0
trešdien, Maijs 8th, 2019 at 11:53pm
 • 12
 • 1
trešdien, Maijs 8th, 2019 at 11:43pm
 • 8
 • 0
piektdien, Maijs 3rd, 2019 at 10:46pm
 • 49
 • 0
pirmdien, Aprīlis 29th, 2019 at 9:02am
 • 12
 • 1
© Jauno psiholoģiju centrs | Izstrādāja gudramajaslapa.lv
Jauno psiholoģiju centrs