fbpx

Setup Menus in Admin Panel

Grāmatas konspekts. Autors – Sarmīte. Barbara Bergere “Tavu iespēju ceļš”

Barbara Bergere

“Tavu iespēju ceļš”

Grāmatas konspekts

‘’Tieši pašlaik risinās pārvērtības visas mūsu planētas mērogā. Ir sākusies apziņas revolūcija. Šis ir lielās atmodas laiks. Visas metodes, kas aprakstītas šajā grāmatā, paredzētas zemapziņas pārprogrammēšanai, jauna domāšanas modeļa izveidošanai.’’

 1. nodaļa. ‘’Spēkavots dvēselei’’.

Tā sākas ar aizrautības un pārliecības pilnu aicinājumu ikvienam lasītājam: cik labi ir zināt, ka tu spēj pārvērst savu dzīvi pilnīgi un radikāli, lai tā kļūtu daudz labāka, laimīgāka, priecīgāka un aizraujošāka nekā jebkad agrāk. Šo dzīves pārvērtību jebkurš cilvēks spēj panākt saviem spēkiem un neviens to neizdarīs tavā vietā. Ja tevī mīt nelokāma apņemšanās un vēlēšanās un vēlēšanās savu dzīvi radikāli mainīt, tu iegūsi neierobežotu brīvību, panākumus, prieku, labu veselību un laimi – neierobežotā apmērā! Kopā ar brīvību tu iegūsi dvēseles mieru – tagad un uz visiem laikiem. Visums ir tavs rotaļu laukums un mācību telpa, tava skola tagad ir dzīve uz zemeslodes, un katrs brīdis veido daļu no mācību plāna.

 1. nodaļa. ‘’Īstenības spēks.’’

Šī ir vēl viena grāmata par to, kā tu pats vari vadīt savu dzīvi un izveidot to tādu, pēc kādas vienmēr esi tiecies. Uzsākot savas dzīves pārmaiņu ceļu, ir jāspēj norobežoties no kolektīvās apziņas. Mēs paši esam gaismas būtnes. Cilvēka apziņa ietekmē ne tikai kvantu lauku, kurā mēs dzīvojam, bet arī rada notikumus, kas norisinās šajā laukā. Mainot savas uzmanības fokusa punktu, mēs izmainām arī informācijas un enerģijas lauku, kura daļa esam. Pasaule reaģē uz mūsu domām, uzmanību un nolūkiem. Mēs paši, iedami pa dzīves ceļu, veidojam savu pasauli. Iemācoties valdīt pār savām domām un koordinēt savu uzmanību, varam iegūt varu pār tā dēvēto ‘’ārējo pasauli’’ un ‘’ārējiem notikumiem’’.

 1. nodaļa. ‘’Ietekmes spēks.’’

Dabā it visur valda nemainīga kārtība, un visums pats par sevi ir saprātīgs. Tev jāmācās izjust dabas dziļo klusumu. Mēs veidojam daļu no bezgalīgā Visuma, un visi esam savstarpēji saistīti. Tas nozīmē, ka ikviens no mums kā bezgalības un enerģijas neaptverami plašās virpuļošanas sastāvdaļa var piekļūt ietekmes spēka stiprumam un saprātam.

 1. nodaļa. ‘’Izvēles noteicēja spēks.’’

Apziņa, ka tu savā dzīvē esi izvēles noteicējs, rada brīvības izjūtu. Tas ir lieliski- uzzināt, ka dzīve pati par sevi nekādi nespēj tevi ietekmēt un ka ārpus tevis nav ne ļaunu, ne labu spēku, kuri varētu noteikt tavu likteni. Izpratne par to paver tev iespēju izveidot tādu dzīvi, pēc kādas vienmēr esi tiecies. Cilvēka prātu var sadalīt divās daļās: apziņa (virspusējais prāts) un zemapziņa (dziļākais prāts). Tu domā apzināti. Tu saproti un izvēlies apzināti. Tava zemapziņa jeb dziļākais prāts darbojas saskaņā ar signāliem, kurus tas saņem no apziņas. Zemapziņā tiek ierakstītas tavas personiskās atmiņas, pieredze un pārdzīvojumi, tur glabājas visas cilvēces atmiņas un stereotipi, kas veido tā dēvēto kolektīvo apziņu. Tava zemapziņa rada īstenību, kas sakņojas uzvedības modelī, kuru veido tavas apziņas nogulsnes. Tāpēc, lai izmainītu savu uzvedību un līdz ar to arī ārējo īstenību, tev vispirms ir jāizmaina modelis, kas izveidojies tavā zemapziņā. Ir ļoti svarīgi izmainīt tavas pirmās rīta domas, kas būtu prieka, sajūsmas un laimes pilnas. Entonijs Robinss piedāvā 5 rīta jautājumus:

*Ar ko es savā dzīvē lepojos?

*Par ko es izjūtu pateicību?

*Kas mani mīl, un ko mīlu es?

*Kas manā pašreizējā dzīvē ir lielisks?

*Ko es šodien varu izdarīt, lai mana dzīve kļūtu labāka?

Lai pārveidotu savu dzīvi, tev ir jāsūta savai zemapziņai tikai pozitīvi, mīļi, priecīgi, labi vārdi, domas un emocijas. Jaunais domāšanas modelis zemapziņā izveidojas apmēram 30 dienās. Autore stāsta par 7 dienu garīgo diētu, kad nevienu brīdi tu nedrīksti ļauties nekāda veida negatīvām domām. Viņa piemin arī Keitiju Baironi, kas ar savu metodi ‘’Darbs’’ ir palīdzējusi daudziem identificēt savu dziļāko pārliecību par dzīvi un apkārtējiem cilvēkiem.

 1. nodaļa. ‘’Garīgo tehnoloģiju spēks.’’

Garīgās tehnoloģijas ir paņēmieni, kurus izmantojot iespējams pārvaldīt savu domāšanu un ietekmēt savas dzīves manifestēšanas procesu. Tas ir- doma -> vārds -> manifestēšana (ārēja izpausme). Tām ir viens mērķis: iemācīt tev sakārtot savas domas tā, lai tu spriestu, runātu un rīkotos pareizi, gūstot Visaugstāko Labumu, kāds vien iespējams. Galvenās garīgās tehnoloģijas ir motivējošo apgalvojumu atkārtošana un vizualizācija. Doma ir cēlonis, notikums ir sekas. Doma ir likteņa atslēga. Pareizu uzvedību izraisa pareiza domāšana. Ir svarīgi fokusēties uz galveno – uz mīlestību, veselību, mieru, harmoniju – un pie tā arī palikt!

 1. nodaļa. ‘’Pareizas uztveres spēks.’’

Pareiza uztvere ir fokusēšanās uz labo. Koncentrējoties uz to, tu veicini tā izplatīšanos. Katru dienu atvēli pusstundu laika tam, lai papriecātos par ikdienišķo jaukumu visapkārt. Ja izjūti vājumu, nogurumu, grūtsirdību, mazdūšību, neapmierinātību ar sevi vai vilšanos dzīvē, vienu vai divas nedēļas koncentrēt uzmanību uz ‘’spēka meklēšanu’’. Fokusēšanās uz to, ko tu uzskati par citu cilvēku aprobežotību, ir tikpat postoša kā koncentrēšanās uz paša nabadzību un trūkumiem. Mācies saskatīt gudrību ikvienā cilvēkā, mīlestības izpausmes savos draugos, ģimenes locekļos, kaimiņos, skaistumu visapkārt, labklājību un dāsnumu gan savā, gan citu cilvēku dzīvē.

 1. nodaļa. ‘’Devēja prieka spēks.’’

Ļoti svarīgi ir apgūt ņemšanas un došanas mākslu. Dot un izplatīt enerģiju var dažādos veidos – dāvājot mīlestību, sniedzot pakalpojumus, palīdzot, uzslavējot, iepriecinot, sasmīdinot, saprotot, iedrošinot. Tu vari dot citiem cilvēkiem svētību un dāvanas, veltīt laipnus vārdus, labas domas un sirsnīgas jūtas. Tu vari dot savu naudu un ziedot savu laiku. Tikai ielāgo: lai ko tu vēlētos saņemt, vispirms dod citiem! Dod to, ko vēlies saņemt! Novēli citiem to, ko vēlies saņemt pretī! Esi priecīgs devējs un pateicīgs saņēmējs. Sagādā prieku citiem!

 1. nodaļa. ‘’Neierobežota vecuma spēks.’’

Mūs ierobežo ‘’vecuma domas’’. Mums ir iemācīts, pierādīts, iedvests, iepotēts, ka mēs nevaram izbēgt no sava organisma nolietošanās, vārguma, slimībām, prāta spēju pavājināšanās, bailēm, vecuma nespēka, sabrukuma, tuvošanās bojāejai un nāvei. Taču 98% mūsu ķermeņa atomu viena gada laikā atjaunojas. Spēka un enerģijas zaudēšana līdz ar vecuma iestāšanos lielā mērā ir rezultāts tam, ka cilvēki gaida sliktas pārmaiņas; viņi neviļus iedveš sevī pašiznīcinošo nolūku, kuram paši padevīgi tic, un ķermenis, paklausot prātam, automātiski šo nolūku īsteno. Tu vari sevi pārprogrammēt ar pozitīvu apgalvojumu atkārtošanu katru dienu, kuros tu slavē savu veselību, runā par labām sajūtām, par to, ka tu mīli savu ķermeni, ka esi jauns un skaists un vesels, un izsaki pateicību par savu uzlabojošos veselību. Kad tu fokusējies uz Labumu, tas plūst tev pretī. Arī mainot savas domas par nāvi, vari atbrīvoties no bailēm no nāves.

 1. nodaļa. ‘’Naudas vairošanas spēks.’’

Šajā pasaulē brīvi plūst visvarena, neierobežota bagātība, kura spēj mūs apgādāt ar pilnīgi visu, kas mums vajadzīgs. Šis jebkurā brīdī pieejamais krājums tikai gaida mūsu pavēli, lai piepildītu ikvienu vēlēšanos. Vienīgais nosacījums: mums visapkārt esošā bagātība ir apzināti jāatbrīvo. To dara ar divu iedarbīgu labklājības likumu palīdzību: Desmitreiz lielākas atlīdzības likums un Desmitās tiesas likums. Ārkārtīgi vērtīgi ir zināt apgalvojumus labklājības vairošanai, piemēram: Es esmu vesels, bagāts un gudrs! Es esmu! Es esmu! Es esmu! Šo un līdzīgus apgalvojumus ieteicams atkārtot trīsreiz dienā veselu mēnesi. Tiklīdz sāksi domāt un izteikt pateicību par visiem labumiem, kas tev jau ir pieejami, tava labklājība sāks strauji vairoties. Fokusējoties uz jau esošo labumu, tu atver savu sirdi turpmākajai pārpilnībai.

 1. nodaļa. ‘’Skaidru mērķu spēks.’’

Formulē savus mērķus; koncentrējies; relaksējies; vizualizē; izsaki pateicību; turpini koncentrēties! Lai gūtu labāku rezultātu, atkārto šo vingrinājumu katru dienu vienu vai divas reizes 5-10 minūtes ilgi. Domā skaidri! Domā pozitīvi!

 1. nodaļa. ‘’Dziļā miera spēks.’’

Dziļš miers un dinamiska darbība ir divi veiksmīgas dzīves poli. Dziļš miers – patiess enerģijas avots. Tiklīdz mēs nonākam kontaktā ar dziļu mieru, mums atklājas mūsu patiesā būtība. Turklāt viss, ko darām iegūst milzīgu spēku. Dziļo mieru var atrast caur meditāciju, klusuma izbaudīšanu, uzturēšanos brīvā dabā, citu nenosodīšanu, lūgšanām, skaļi izteiktām pārdomām. Šo darbību mērķis ir iekšējā dialoga apklusināšana. Dziļš miers arī ārstē.

 1. nodaļa. ‘’Prieka un smieklu spēks.’’

Prieks, smiekli, sajūsma, pacilātība, aizgrābtība, saviļņojums, patīkams satraukums un svētlaime ir tie prāta stāvokļi, kas piesaista visu šīs pasaules Labumu. Tavai iekšējai būtībai vienmēr ir jābūt starojošai. Galvenais ir tava spēja uzturēt augstu garīgās enerģijas līmeni.

 1. nodaļa. ‘’Garīgā apskāviena spēks.’’

Apskaujoties mēs varam uzlabot savas dzīves kvalitāti un attiecības ar citiem. Cilvēkus var apskaut arī neklātienē- ar garīgu apskāvienu. Mīlestības pilna attieksme parasti ļauj viegli un mierīgi atrisināt daudzas problēmas. Dāvājot mīlestību, mēs mīlestību saņemam atpakaļ. Dāvājot sirsnību un prieku, mēs sirsnību un prieku saņemam atpakaļ.

 1. nodaļa. ‘’Garīgās uzlādēšanās spēks.’’

Garīgā uzlādēšanās ir domu ievirzīšana vēlamajā gultnē, tas ir aktīvs domāšanas process, kas saistīts ar skaidru spriešanas robežu nospraušanu un domu gaitas nepārtrauktu virzīšanu pretim patiesībai. Lai kāda būtu tava problēma, vajag tikai kontrolēt savas domas un situācija noteikti uzlabosies. Garīgo uzlādēšanu var veikt viens pats (bet nevienam par to nestāstīt) vai grupā.

 1. nodaļa. ‘’Labuma spēks.’’

Īstenības Būtība ir, ka cēlonis daudzveidīgajai pasaulei ir Viens Vienotais Spēks (= Dievs, Radītājs, Mūsu tēvs, Brahma, Augstākā Vara utt.). Viens Vienotais ir vienīgā esošā dzīve kā tāda, tā ir visur un visā. Tam piemīt noteiktas īpašības; visvarenība, klātesamība, viszinība, miers un harmonija, mīlestība, pārpilnība, neiznīcināmība, nemirstība, principialitāte, absolūts labums. Tavs uzdevums ir pievērsties nebeidzamai Labuma manifestēšanai un jāpārtrauc fokusēt uzmanību uz ierobežojumiem.

 1. nodaļa. ‘’Mūsu skolotāju spēks.’’

Šajā nodaļā autore uzskaita savus mīļākos skolotājus un viņu darbus, no kā viņa ir iedvesmojusies.

 1. nodaļa. ‘’Vīzijas spēks.’’

Mēs esam izcilu, neparastu notikumu aculiecinieki un dalībnieki. Tieši šeit un tagad notiek pārvērtības mūsu apziņā visas mūsu planētas mērogā. Mūsdienu zinātne mums apliecina, ka īstenība faktiski ir mūsu domu rezultāts. Tāpēc šis ir īstais laiks, lai mēs mainītu savu domāšanu, sevi. Tad, kad tavā mājā valdīs kārtība, kad tu vairs nespēsi apvaldīt līksmi, kas piepildīs tavu dvēseli, un prieku, kurš, pēkšņi ienācis tavā dzīvē, tur arī paliks, tu sapratīsi, ka esi gatavs spert nākamo soli. Ir pienācis laiks domāt pareizi.

1 Augusts, 2017

Twitter

trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 6:46pm
Tā ir mācība par sevis un citu cilvēku izzināšanu. Mācība par to, kā šīs zināšanas pielietot ikdienā, lai uzlabotu savu un arī sabiedrības dzīves kvalitāti. Kurss no 11. vai 21. septembra! INFO - https://t.co/LMPOvssZv0 https://t.co/qM61JZBqog jpc_nlp photo

Instagram

otrdien, Jūnijs 25th, 2019 at 10:42pm
 • 5
 • 0
otrdien, Jūnijs 25th, 2019 at 10:39pm
 • 10
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 10:51pm
 • 12
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 10:47pm
 • 7
 • 0
trešdien, Jūnijs 19th, 2019 at 12:01am
 • 9
 • 2
otrdien, Jūnijs 18th, 2019 at 6:34pm
 • 6
 • 0
otrdien, Jūnijs 18th, 2019 at 6:28pm
 • 17
 • 0
svētdien, Jūnijs 16th, 2019 at 10:08am
 • 10
 • 0
piektdien, Jūnijs 7th, 2019 at 8:56am
 • 9
 • 0
otrdien, Jūnijs 4th, 2019 at 8:10am
 • 5
 • 0
trešdien, Maijs 29th, 2019 at 8:39am
 • 10
 • 1
otrdien, Maijs 28th, 2019 at 11:06pm
 • 15
 • 0
pirmdien, Maijs 27th, 2019 at 10:53pm
 • 9
 • 0
ceturtdien, Maijs 23rd, 2019 at 11:11pm
 • 19
 • 0
trešdien, Maijs 22nd, 2019 at 10:35pm
 • 10
 • 0
sestdien, Maijs 18th, 2019 at 9:14am
 • 14
 • 0
trešdien, Maijs 8th, 2019 at 11:53pm
 • 12
 • 1
trešdien, Maijs 8th, 2019 at 11:43pm
 • 8
 • 0
piektdien, Maijs 3rd, 2019 at 10:46pm
 • 49
 • 0
pirmdien, Aprīlis 29th, 2019 at 9:02am
 • 12
 • 1
© Jauno psiholoģiju centrs | Izstrādāja gudramajaslapa.lv
Jauno psiholoģiju centrs