Setup Menus in Admin Panel

Ko mūsu plaukstās dara Venera un Merkurs? Intervija ar Maiju Irbīti.

KO MŪSU PLAUKSTĀS DARA VENERA UN MERKURS?

HIROLOĢE MAIJA IRBĪTE ATŠIFRĒ CILVĒKA DABU, TALANTUS UN LIKTENI.

Nopietna un caurcaurēm loģiska. Tāds ir pirmais iespaids par Maiju Irbīti. Tieši tāpēc pārņem sajūta, ka viņas kā hiroloģes teiktajam var uzticēties, tas būs pārbaudīts un pamatots. Un tad, pavisam negaidot, viņa atklāj, ka uzticas arī intuīcijai, bet ar svešām spalvām nerotājas – nesaista to nedz ar ekstrasensa, nedz gaišreģa spējām.

Izlikties nav vērts, viņa uzmetīs vien īsu skatienu rokām un spēs raksturot cilvēku. Tieši tā notiek ar mūsu fotogrāfu. «Vai, man tik ļoti nepatīk fotografēties, bet redzu, ka viņš mani ilgi dīdīs,» hiroloģe nopūšas. Kā jūs to zināt – brīnās fotogrāfs Gints. Pēc pirkstiem redzu, viņa atbild.

-Ko jūs saskatāt cilvēka rokās?

-Rokās var ieraudzīt tik daudz, cik tajās ierakstīts. Ir pilnās un tukšās rokas, runājot par līnijām. Bet pirmām kārtām es gribētu teikt, ka katrs piedzimstam ar savu uzdevumu. Pat – virsuzdevumu, kuru realizējot būsim apmierināti ar dzīvi un kura realizācijā varam sasniegt vislielākos panākumus un teikt – jā, es patiešām jūtos labi šinī jomā. Ko var saskatīt rokā? Pirmais ir cilvēka raksturs, ļoti labi parādās psiholoģiskais raksturojums. Zīmes pirkstu galos – papillārās līnijas – dod vislieliskāko psiholoģisko raksturojumu. Otrais – tie ir talanti. Visi nebūsim ārsti, visi nebūsim mākslinieki, visi nebūsim biznesmeņi. Trešais, par ko arī cilvēki jautā – mīlestība, personīgā dzīve, bērni. Ar cilvēkiem jārunā par tiem jautājumiem, kas viņus interesē.

-Un nevis par to, ko izlasāt roku līnijās?

-Es varu redzēt daudz ko, bet, ja viņu tas neinteresē, tad aizies garām. Jārunā par to, kas cilvēkam ir aktuāls. Parasti atnāk tie cilvēki, kam ir jāatnāk. Kuram nav jāatnāk, viņš nemaz netiek. Kaut kas atgadās. Nevaram ap­aušus otram aplikt ap kaklu un teikt: nāc pie manis! Tad nebūs sarunas. Ir viens princips – nekad pats neuzbāzies ar saviem piedāvājumiem, runā tikai tad, ja cilvēks to grib. Lai nopietni ana­lizētu roku, vajag divas stundas. Dau­dzus tas biedē – ak vai, cik ilgi, vai tad nevar desmit piecpadsmit minūtēs? Es saku – var, bet tad jāskatās pēc zīlēša­nas salona vēl kaut kur citur, jo vispā­rēju analīzi nevar pusstundā veikt.

     Pavirši apskatot plaukstu, var šķist – kas tur liels, dažas iz­teiktas līnijas!

     Ir svarīga kombinācija. Un tā kat­ram ir sava, individuāla.

     Vai ir bijis kāds cilvēks, kura rokas lasīšana jums ir smagi pade­vusies?

     Reti, bet ir. Tomēr jebkurš darbs, arī hirologam, ir enerģētisks. Pirms konsultācijas es pameditēju, lai nav lie­ka informācija un satraukums. Vien­mēr sasveicinos, un rokas spiediens jau ir apmaiņa ar enerģiju. Tam visam blakus pastāv arī intuīcija. Tā nav gaiš­redzība, es neesmu ekstrasenss, bet ir kaut kas, kas nāk no turienes [norāda uz augšu]. Jo katra sieviete maķenīt ir ragana. Apskatot mājaslapas, redzu, ka ir hirologi, kuri uzskata – nekādu jušanu, viss, ko redzi, jāsaliek kopā automātiski. Bet man tā neizdodas. Ļoti daudzas kombinācijas varam tul­kot vairākos variantos. Tāpēc ir, kad lasās vieglāk, ir, kad grūtāk. Ja lasās grūtāk, tad, visticamāk, cilvēkam va­jag citu hirologu. Varbūt – astrologu. Iespējams, nesaskan mūsu vibrācijas, iespējams, viņš gaida pilnīgi citu pie­gājienu. Ir cilvēki, kam ļoti grūti pie­ņemt to, ko saku. Cilvēks uzskata, ka tikai viņam ir taisnība. Un rokā jau tās zīmes var redzēt. Mums ikvienam bie­ži vien ir grūti pieņemt, ja kaut ko par sevi uzzinām.

     Un kad uzreiz pasakāt: to, ko jautājat, nevaru plaukstā ierau­dzīt?

     Kad jautā apmēram tā – manam vecamtēvam ar varu atņēma mantoju­mu, jūs taču noteikti varat redzēt, kas to izdarīja un kādā veidā? Es saku – nekādi nesanāks. Vai piezvana: mans dēls un meita dzīvo Anglijā, nu, kā vi­ņiem tur iet? Es saku – nē, ar tādiem jautājumiem pie manis ne. Es nekad neredzēšu un nevarēšu precīzi pateikt, vai šī sieva, kas pašlaik ir, ir īstā, ja ne­var viņas plaukstas nospiedumu at­nest. Es varu pateikt, cik attiecību būs, bet nepateikšu pēc rokas, vai dāma ir blondīne vai krāsojusi matus.

–  Zinu, ka mēdzat paskatīties sava klienta individuālo gadu. Tas jau ir no numeroloģijas lauciņa. Kāpēc to izmantojat?

Ja cilvēkam ir viņa astotais, de­vītais vai pirmais personīgais gads, tad viņš patiešām iekšēji – labā no­zīmē – dīdās, viņš grib sevī kaut ko mainīt. Tad iznāk nopietnāka saruna. Es neesmu numerologs, tomēr esmu paskatījusies, ka lielākajai daļai pie ma­nis atnākušo ir šie trīs gadi. Un lielākā daļa no viņiem gūst apstiprinājumu tam, ko iekšēji jutuši – ka grib kaut ko mainīt. Man vienmēr ir interesanti, ja cilvēks pārskatāmā pagātnē ir bijis pie numerologa, astrologa, zīlnieka. Ja grib kaut ko nopietni mainīt, tad ir labi, ja divu šādu cilvēku viedokļi sakrīt. Ja tie ir diametrāli pretēji, tad kaut kas noticis ne tā un jāsaprot, kurš kļūdās un kāpēc. Ja cilvēks ļoti nopietni grib taisīt revolūciju savā dzīvē, tad palū­dzu – aizejiet pie sakarīga numerologa, pie sakarīga astrologa. Ja viņu teiktais sakrīt ar manējo, tad rīkojieties droši.

– Manuprāt, vecākus varētu interesēt, kādu interešu jomu vai mācību iestādi izvēlēties bērniem, lai viņi varētu vislabāk pašrealizēties. Kādā vecumā bērnam būtu ieteicams atnākt pie hirologa?

-Līniju formu var redzēt jau mazam bērniņam. Viņš piedzimst ar visām galvenajām līniju formām. Uzreiz var redzēt, vai viņš būs neatkarīgs, patstāvīgs, vai viņam galvas līnija ir eksakta vai izteikti radoša. Pārējās līnijas veidojas dažādi, jo bērni ļoti dažādi fiziski aug un atšķirīgā vecumā enerģētiski atdalās no vecākiem. Parasti pamatskolas vecumā skatāmies, citreiz vidusskolā. Ja mamma pie manis bērnu atved padsmitnieka gados un viņam nepatīk, viņš to negrib, tad es neņemu. Nē. Tas nav to vērts. Pēc tam, kad būs ieguvis vienu diplomu un sapratis, ka nav kā vajag, viņš pēc gadiem sešiem vai desmit atnāks pats. Jo jaunatnei – labā nozīmē – jūra ir līdz ceļiem: es visu zinu pats. Jaunam cilvēkam piedāvāju arī krievu hirologa testu, ko gadu gaitā esmu pārstrādāju­si.* Tad var redzēt, vai bērnam ir uzņē­mēja ķēriens, vai viņš ir organizators, līderis, vai pats var veidot savu bizne­su, uzņemties atbildību. Tas ļoti labi parāda, vai viņš var strādāt noteiktā darba režīmā vai ir brīvmākslinieks. Un lieliski parāda, vai piemīt stratēģiskā vai taktiskā domāšana.

Tas var noderēt, ari veidojot kolektīvu.

-Principā jā. Ja būs stratēģis, tad vajadzēs blakus vienu vai divus taktiķus. īsie pirksti būs stratēģim, garie liecina – man patīk sīkumi, es spēšu stratēģa izvirzīto ideju realizēt dzīvē un salikt pa plauktiņiem. Bet pirksti ir tikai viens no aspektiem.

-Redzu, valkājat gredzenu uz mazā pirkstiņa. Iepriekš teicāt, ka tas palīdz komunikācijai. Vai ir nozīme gredzenā iestrādātajam akmenim?

-Man gredzenu uzdāvināja. At­karībā no tā, kā jūties, gredzenu var likt arī uz citiem pirkstiem. Pavērojiet cilvēkus, kuri nēsā ne tikai laulības gredzenu, bet arī ar aci, ar akmeni – uz rādītājpirksta! Tas nozīmē, ka viņi grib to savu Es, savu līderību pastiprināt.

-Jā, esmu redzējusi tādus gre­dzenus sievietēm.

-Es esmu arī vīriešiem redzējusi Vairāk – māksliniekiem, modelētā­jiem. Ja mākslinieks nebūs personība un egoists, tad viņš nebūs māksli­nieks.

Vai cilvēks dzīves laikā ir spē­jīgs, mainot savu attieksmi, iz­mainīt arī līnijas plaukstās?

Neesmu sastapusi cilvēkus, kuru rokās diametrāli pretēji mainītos gal­venās līnijas. Bet palīglīnijas, mazās zīmītes, likteņa līnija vairāk vai mazāk ir saistītas ar cilvēka emocionālo un intelektuālo dzīvi, un tur pastāv mijie­darbība. Ja es pieņemu kādu lēmumu, gribu kaut ko darīt un strādāju pie tā – meditēju, mācos vai esmu garīgi augusi, tad parādās līnijas. Ja apstājos savā izaugsmē, līnijas pazūd apmēram pusgada laikā.

-Pirms daudziem gadiem kāda sieviete ar zināšanām hiroloģijā skatījās manā plaukstā un noteica: kamēr, lūk, šī līnija ne­mainīsies, dzīve vieglāka nekļūs. Tiklīdz tā saaugs kopā, dzīve mai­nīsies. Vai arī pretēji – līnijai bija jāsadalās, es vairs pat neatceros.

– Te varētu runāt par fragmentu no vienas dzīves līnijas [manās plaukstās to ir pa divām – aut.]. Es tulkoju, ka tas varētu attiekties uz jūsu bērnības gadiem, uz jaunību, ap gadiem trīsdes­mit. Tas ir laiks, kad varējāt spert diez­gan lielu soli uz priekšu un kvalitatīvi uzlabot savu dzīvi. Un to var izdarīt ļoti dažādi. Varbūt vecāki maina dzīvesvie­tu vai jūs izvēlaties labu skolu, vai ir labs darbs, vai laulības, kad otra puse var palīdzēt. Tas nozīmē – kad jūsu pa­šas izpratnē sperat soli uz priekšu.

-Par to ierunājos tāpēc, ka rei­zēm varam sabīties, dzirdot kādu frāzi, kuru tobrīd neizprotam. Un tad šķiet – ja man tāda līnija, ne­kas nav glābjams.

-Nē, tā nav. Parasti cilvēkam ir izvēles iespējas. Ja līnijās kāda zīme ir tikai vienā rokā, tad parasti izvēle paliek cilvēka ziņā – pamanīs šo iz­devību, nepamanīs, izmantos, neiz­mantos. Es varu tikai pateikt, ka būs iespēja spert platu soli uz priekšu. Ja identiskas vai līdzīgas zīmes ir abās   rokās, tad pastāv ļoti liela varbū­tība, ka cilvēks iespējas izman­tos. Kad runāju ar cilvēkiem par to, kas jau noticis, tad uzzinu, ka lielākā daļa ir iespējas izmantojuši.

Ja atnāk runāt par mīlestību, tad rokā pē­tāt Veneras kalnu?

Nē. Vispirms ska­tos sirds līniju, jo tā pa­rāda mūsu emocionālo dzīvi, kā mēs mīlam, kā mīlestību sniedzam otram / cilvēkam un ko no viņa gai­dām pretī. Veneras kalns bie­ži vien parāda seksuālo saderī­bu. Jo Veneras kalns ir izceltāks, jo fiziskā mīlestība ir svarīgāka. Bet tas var mainīties. Ja cilvēks paslimo, Veneras kalns var saplakt. Tas parāda fizisko kondīciju.

Jautājums par mīlestību… Kāds tad ir šis jautājums, jo mīlestība ir ļoti dažāda?

Lai divi cilvēki varētu sapras­ties un izveidot ļoti saderīgu kopdzīvi, pirmkārt, abiem pēc fasona sirds lī­nijām jābūt vienādām – vai nu izliek­tām, vai taisnām. Ja būs dažādas, tad katrs no šiem cilvēkiem mīl citādāk un citādāku mīlestību sagaida. Tad nesapratīs viens otru. Tā bieži vien ir lielākā nesaderība, ko pamana rokās. Tāpēc, ja nāk runāt par mīlestību, ide­āli, ja ir otra cilvēka rokas fotogrāfija līdzi. Otrkārt, jāskatās, kur sirds lī­nija beidzas. Tā parāda, vai nu mans ego būs pirmajā vietā, vai es meklēšu princi baltā zirgā un cilvēku bez ne­vienas sliktas īpašības. Neadekvātas prasības, teiksim tā. Tad vēl kas. Kādu mēs katrs iedomājamies kopdzīves scenāriju? Vai es dzīvošu privātmājā vai studijas tipa dzīvoklī, vai laukos? Jāskatās, kāds veids ir dzīvības līnijai. Vai tā ir kā sirpis, vai arī gals aiziet uz Mēness kalnu. Pusmēness jeb sirpis gribēs dzīvot kā lielākā daļa cilvēku: man ir normāls darbs, normāla ģi­mene, māja, mašīna, un viss. Plašās dzīves līnijas, kas aiziet uz Mēness kalnu, īpašniekam tas nebūs svarigi. Viņš uzskatīs: varam dzīvot nedaudz pieticīgāk, bet labāk liekam naudu ce­ļojumos, kāpjam kalnos.

Viņam tuvākas ir nemateriā­las vērtības?

Pat ja tās būs materiālas vērtības, tad lai ir 4×4 bezceļu rallijs – kaut kas ekstrēms. Bet «pusmēnesim» diezgan bieži – labā nozīmē – ir svarīgs jēdziens prestižs. Viņš pašķirsta glancētus žur­nālus un pērķ to, kas modē. Cilvēks ar  plašo dzīvības līniju – jā, viņš gribēs dzīvot ar savu garšu, bet vai nu vecā dzīvoklī, kur saglabājies senais parkets, krāsns un interjera apdare, vai studijas tipa dzīvoklī. Vai nopirks lauku māju, bet palodzē ieliks vecu teļu dzirdināmo sili. Viņam vajag – ar garšu.

Ko tad, ja otrs vēlas tikai un vienīgi labiekārtotu dzīvokli jau­nā projekta mājā?

Tad agri vai vēlu katrs aizejam uz savu pusi. Protams, vēl jāskatās attālums starp sirds līnijas sākumu un mazā pirkstiņa pamatni – horizon­tālās līnijas, ko tradicionāli sauc par laulību līnijām. Es teiktu, simpātiju līnijas. Svarīgi, lai to skaits abu cilvēku rokās sakristu. Ja vienam būs viena vai divas līnijas…

…bet otram – septiņas…

Tad vajag noskaidrot, kurai līni­jai es atbilstu – trešajai, piektajai vai pēdējai. Jā, mēs katrs gribam otram būt pēdējais vai pēdējā, bet nerēķinā­mies ar to, ka katrs mīlam citādāk. Tās līnijas rāda, cik ir attiecību, kas atstāj cilvēka dvēselē nospiedumus, vienal­ga, ar plusa vai mīnusa zīmīti, un kas ir cik necik ilgstošas. Divu mēnešu vai divu nedēļu attiecības rokā nepaliek, tas ir pārāk īss laiks.

Jau sākām runāt par apzī­mējumiem, kurus izmanto gan hiroloģijā, gan astroloģijā – Vene­ra, Mēness… Kāda saikne pastāv starp astroloģiju un hiroloģiju, un ko šie nosaukumi atspoguļo?

Astroloģijas terminus hiroloģi- jai pievienoja vēlāk. Es ar astroloģiju praktiski neesmu pazīstama. Saikne ir nosacīta, es teiktu. Mums, hirolo- giem, ir Jupiters jeb rādītājpirksts, Saturns jeb lielais pirksts, Apolons jeb zeltnesis, un mazais pirkstiņš ir Merkurs. Es vairāk skatos kalnus, kas ir zem pirkstiem. It īpaši, ja runājam par cilvēka ambīcijām, organizatora, līdera dotībām, par vēlmi būt pirma­jam vai vienam no labākajiem. Tieši šinī plaukstas daļā visvairāk varam redzēt, vai cilvēks ir realizējis to, kas ielikts šūpulī. Jāpaskatās kalni vienā un otrā rokā, īpaši zem rādītājpirksta. Ja ir normāls, attīstīts kalns, tas šīs rakstura īpašības baro, pastiprina. Ja vienā rokā var redzēt, ka ir lielisks organizators, bet otrā šī kalna nav, tā­tad cilvēks nav realizējis to, ko varēja izdarīt. Viņš no kaut kā atteicies, nav pieņēmis kādu piedāvājumu. Arī līde­ris, organizators un vadītājs ir Dieva dota īpašība, mēs katrs tāds nebū­sim. Ja tas nebūs ielikts šūpulī, mēs centīsimies, bet nekas labs neiznāks, visticamāk. Tāpēc sarunas gaitā varu teikt: tas tev ir dots, padomā, varbūt vajag realizēt, lai vēlāk nav sajūta – ai, kāpēc neesmu to izdarījis.

-Rādītājpirkstu runā­jot ļoti bieži izmanto po­litiķi – paceļ gaisā, pakra­ta, norāda uz kādu.

-Jā, apliecinot, ka es esmu organizators, vadītājs. Ja klauvē šādi [ar saliektu rādītājpirk­stu pret galdu] – es māku savu kārtību ieviest un tieši to gribu jums pateikt. Žestus vada zemapziņa. Tāpēc paseko­jam, ko saka mute un ko – rokas.

-Un kad nāk par naudu prasīt, ko tad skatāties?

-Var redzēt, vai cilvēks prot ap­ieties ar naudu, jo ir tādi, kam iedos tūkstošus, un tie aizbirs. Jāskatās, vai ir pietiekami garš mazais pirkstiņš, jo tas atbild par divām jomām – par spē­ju orientēties finansēs un komunikā­ciju. Ja pirkstiņš ir pietiekami garš, tas vēl jāpastiprina Merkura līnijai. Jāska­tās lielais trijstūris – vai nauda birst caur pirkstiem. Nu, un arī atsevišķa zīme, ko dēvē par miljonāra zīmi. Tā atrodas zem zeltneša un parāda to, ka ir iespēja nopelnīt lielas naudas sum­mas. Otrs, ko parāda: pat ja nepelnu naudu ar sešām nullītēm, tad arī ar to, kas man ir, protu ļoti labi rīkoties. Citiem no malas vienmēr liksies – o, viņš ir ļoti pārticis. Esmu skatījusies vairākiem cilvēkiem rokās, kuriem ir šīs lielās summas, – jā, tāda zīme vienā rokā viņiem ir.

-Vai tiešām cilvēki interesējas par darbu, par naudu, par mīlestī­bu, bet par veselību ne?

-Es pasaku, ka neesmu mediķis un veselības lietas neskatos. Uzskatu, ka neesmu tiesīga. Tādu atbildību uz­ņemties nevaru. Vienīgais, ko parasti paskatos un lūdzu, ja iespējams – lai nav pielīmēti gēla nagi.

Jo arī nagi daudz ko izstāsta?

-Ja uz nagiem ir vertikālas ne­lielas svītriņas, tad jāskatās, vai nav reimatisms, artrīts. Fiziskā plāksnē nekas vēl var neparādīties, bet jau var profilaktiski sev palīdzēt. Kad sākam runāt, tad cilvēks saka – jā, mammai bija.

-Atceros jūsu lekciju, kad stās­tījāt, kā pēc nagu formas konsta­tēt, vai cilvēkam ir tieksme no­teiktos apstākļos kļūt agresīvam, konfliktēt. Man tas ir noderējis, izvērtējot, kuriem cilvēkiem la­bāk mest līkumu.

-Jā, ja nags vai nu ir izteikti plats un īss, vai ir bumbuļveida īkšķa gals. To nevar nepamanīt. Platie nagi nozī­mē – es ātri aizsvilstos.

– Tomēr nevar uzreiz «piešūt» diagnozi – tuesitādsun tikai tāds.

-Nevar nevienu atsevišķu elemen­tu absolutizēt. Analizējot roku, es lūdzu: nevajag absolutizēt kādu rak­stura īpašību, jo var sekot divas trīs īpašības, kas to nonivelēs. Vai arī kādu rakstura īpašību var pastiprināt un tā kļūst par galveno. Ir jāskatās kopsaka­rības. Cilvēks ir daudzšķautņains un pretrunu pilns, un to puzli mēs liekam kopā. Kāds ir rokasspiediens, cik elas­tīgi pirksti, jo līnijas vien neko nedod. Nagu formu vajag redzēt. Gribētu piebilst par galvas līniju. Ja ir dažādas formas līnijas rokās – vienā ir lietišķā, eksaktā un otrā izteikti radošā, tad cil­vēkam ir dots ļoti daudz, bet vienlai­kus dzīve ir sarežģītāka. Viņš ir vispu­sīgi attīstīts, daudzpusīgs. Bet viņam, kam tik daudz ir dots, jāizvēlas, kurā jomā pelnīt naudu. Otru jomu šis cil­vēks nedrīkst nolikt maliņā – viņam vajag to hobija līmenī paturēj. Ja nebūs neapmierinātība, stress, –   īgņošanās, kaut kas nepatiks. Lielāko tiesu cilvēks izvēlas lietišķās līnijas noteik­tos dotumus izmantot naudas pelnī­šanā un hobija līmenī ir vai nu foto­grafēšana, vai valodas, vai dejas.

-Kad no rokas pazūd līnijas? Pēc nāves, vai ne?

-Esmu to skatījusies. Ne vienmēr pazūd pilnībā, bet paliek ļoti, ļoti blā­vas, arī galvenās līnijas. Līnijas lēnām, lēnām izzūd. Varbūt esmu vecmodīga, bet uzskatu, ka mēs atrodamies starp Visumu un zemi. Un kaut kas mūsos ir, kas pēc nāves ķermeni pamet. Vai tā ir dvēsele vai kas cits – varam strīdēties.

-Iespējams, esat dzirdējusi cilvēkus sakām, ka viņi negrib, lai fotografē rokas vai plaukstas. Jūsu versija, kāpēc tā?

-Tā ir informācija. Tu saki vienu, bet es rokā redzu, kas tu esi. Vispre­cīzākais ir plaukstas nospiedums, jo fotogrāfija var maldināt.

-Pieļauju, ka pretojas ezotēri- ķi – visiem apskatāma plaukstas fotogrāfija atņemšot spēku un tamlīdzīgi. 

– Aborigēni vispār neļauj sevi fo­tografēt. Šīs tautas glabā sevī ļoti, ļoti daudz, ko mēs esam zaudējuši. Diemžēl.

-Plaukstā var redzēt arī tiek­smi uz suicīdu. Ja to līniju ierau­gāt, vai brīdināt cilvēku?

-Pazīstamai psiholoģei vienreiz jautāju: pasaki, ko man darīt? Viņa teica – obligāti runā par to, lai cilvēks izrunājas. Cik man bijis gadījumu konsultācijās vai korporatīvos pa-     sākumos, tad parasti tūlīt ir asaras, cilvēks dabū to burbuli laukā. Ir bijis, kad atzīstas – jā, bijuši [pašnāvības] mēģinājumi. Cilvēki teikuši – toreiz kaķis mani izglāba. Dažādi ir noticis.

– Un jums jāzina, kā pateikt, kā runāt. Viegli nav.

-Redziet, ikviena konsultācija man nav hihī, hahā, tāpēc ir svarī­gi, lai varu ar cilvēku parunāt ilgāk, ja vajag. Nedrīkst sarunu pārtraukt tieši pēc divām stundām, jo otrreiz –     mums saruna vairs var neizdoties. Tāpēc saku – hiroloģija man ir ho­bijs, to daru no darba brīvajā laikā. Ja nebūtu intereses, ja nepatiktu, tad nedarītu.

Hiroloģija jāievēro trīs pamat­patiesības: klusēšana, klusēšana un vēlreiz klusēšana. Un jābūt godīgam, jāsaka, ko redzi rokā. Jā, sākumā man mēdz iebilst – tā nav, bet beigās cilvēks apstiprina to pašu, kam pats iebilda. ©

Vaizdas

•   Ir lasīti apgalvojumi, ka hiromantija ir radusies jau akmens laikmetā, par to liecinot plaukstu nospiedumi uz alu sienām. Tas gan ir pārspīlējums, bet seno ēģiptiešu papirusos tik tiešām var atrast padomus roku tulkošanā. Persiešu zinātnieks Avicenna savā traktātā aprakstījis roku tipus un to ietekmi uz cilvēka veselību. Jā, un ne­drīkst ignorēt faktu, ka 1892. gadā angļu zinātnieks Frān- siss Galtons, kurš pētīja pirkstu nospiedumus, publicēja pamatīga apjoma sējumu «Pirkstu nospiedumi», pierādot, ka katram cilvēkam tie ir unikāli un dzīves laikā nemai­nās. Bet dažus gadsimtus pirms tam jau varēja uzgavi­lēt, ka daktiloskopija jeb cilvēku identifikācija pēc viņu pirkstu nospiedumiem ir dzimusi. Ieslodzīto ļaundaru personību noteikšanai pirkstu nospiedumus oficiāli sāka izmantot tikai 1858. gadā.

•    Kāds no britu zīlētājiem «pēc rokas» esot tolaik vēl nākamajam karalim Eduardam VIII pareģojis, ka tas zaudēs troni mīlestības dēļ. Kā zināms, šis Anglijas karalis vispirms pazaudēja galvu un sirdi šķirtenes Volisas Simpsones dēļ un pēc tam – atteicās no troņa un apprecēja ekstravaganto Voli- su. Viņš ir vienīgais britu monarhs, kurš šādā veidā labprātī­gi atteicies ko karaliskā goda un pienākumiem.

Arī seksapīlo aktrisi Merilinu Monro ļoti interesējusi hiromantija. Viens no hiromantiem viņas plaukstā saska­tīja divus bērnus un lieliskus jūrnieces dotumus. Bērnu Merilinai nebija, toties bija jūras slimība.

Avots: Ričards VEBSTERS «Plaukstas lasīšana»

Rakstu PDF formatā skatiet pielikumā.

Autore: Antra Gabre. Praktiskā Astroloģija 2014 Nr.8

29 Janvāris, 2016

Twitter

Instagram

ceturtdien, Marts 7th, 2019 at 6:05pm
 • 15
 • 0
pirmdien, Marts 4th, 2019 at 4:09pm
 • 16
 • 0
pirmdien, Marts 4th, 2019 at 3:47pm
 • 16
 • 0
otrdien, Februāris 26th, 2019 at 11:35am
 • 12
 • 0
otrdien, Februāris 26th, 2019 at 11:11am
 • 8
 • 0
pirmdien, Februāris 25th, 2019 at 8:46pm
 • 13
 • 0
ceturtdien, Februāris 7th, 2019 at 9:36pm
 • 30
 • 2
ceturtdien, Februāris 7th, 2019 at 9:35pm
 • 28
 • 0
ceturtdien, Februāris 7th, 2019 at 9:34pm
 • 22
 • 0
sestdien, Decembris 8th, 2018 at 12:36pm
 • 19
 • 1
otrdien, Novembris 6th, 2018 at 4:13pm
 • 39
 • 0
otrdien, Novembris 6th, 2018 at 4:13pm
 • 22
 • 0
otrdien, Novembris 6th, 2018 at 4:13pm
 • 20
 • 0
trešdien, Jūlijs 25th, 2018 at 1:57pm
 • 19
 • 0
otrdien, Marts 13th, 2018 at 10:43am
 • 8
 • 0
pirmdien, Decembris 11th, 2017 at 4:54pm
 • 12
 • 0
piektdien, Novembris 17th, 2017 at 12:07pm
 • 24
 • 1
otrdien, Oktobris 3rd, 2017 at 5:12pm
 • 11
 • 0
pirmdien, Jūlijs 31st, 2017 at 12:51pm
 • 18
 • 0
pirmdien, Jūnijs 26th, 2017 at 12:28pm
 • 14
 • 0
© Jauno psiholoģiju centrs | Izstrādāja gudramajaslapa.lv
Jauno psiholoģiju centrs