Loading Events
Kurss jau sācies, pieteikties nākamajam: info@nlp.lv

PIETEIKUMS

Izvēlaties vietu skaitu.
PIETEIKUMS nākamajam kursam pa tālr.: 26 575 571, info@nlp.lv

Hiroloģija – Kā lasīt rokas!

NODARBĪBAS: 2x mēnesī sestdienās no 31. oktobra pl.10:00-16:00.

ILGUMS: 3 mēneši.

MAKSA: 100 € par mēnesi. Viss kurss 350 €. 

Kursa programma:

I daļa– nemainīgās zīmes rokas analīzē

1.nodarbība ( maksa 100 €)

Hiroloģijas jēdziens, galvenie principi, hiroloģija mūsdienu pasaulē. Ko varam un ko nevaram “izlasīt” rokās.

Kas ir roka – plauksta, pirksti.

Kopējais rokas iespaids- vizuālais iespaids, sasveicināšanās, rokas lokanums. Aizvērtā un atvērtā roka, plāna un pilnīga (bieza) roka, žesti.

Ritma un „ķēriena” stūri, radošuma izpausme rokā.

Vertikālais un horizontālais rokas dalījums.

Roku klasifikācija- lielas un mazas rokas, vēsturiskā un mūsdienu klasifikācija (Zeme, Gaiss, Uguns, Ūdens).

Nagi kā precīzi cilvēka rakstura atklājēji, to izmērs, forma, krāsa. Pirkstu gali un nagu forma

2.nodarbība 

(atkārtojam īsumā iepriekšējo nodarbību)

Pirksti –to piestiprinājums plaukstai, pirkstu dalījums falangās, to garums, resnums. Mezgloti pirksti un gludi pirksti.

Īkšķis, rādītājpirksts (Jupiters), lielais pirksts (Saturns), zeltnesis (Apolons), mazais pirkstiņš (Merkurs).

Īkšķis – cilvēka gribasspēka un neatlaidības raksturojums. Īkšķa piestiprinājums plaukstai, pamata un naga falanga, falangu raksturojums, to savstarpējo garumu attiecības. Īkšķa naga formas.

Pirkstu savstarpējo garumu analīze.

Rādītājpirksts (Jupiters) – cilvēka pašcieņas, godkārības, ambīciju raksturojums. Falangu izmēri, naga forma, pirksta gals.

3.nodarbība ( maksa 100 €)

(Atkārtojam iepriekšējās nodarbības vielu)

Lielais pirksts (Saturns) – cilvēka veselā saprāta, skepses, pienākuma sajūtas izpausme. Falangu izmēri, naga forma, pirksta gals.

Zeltnesis (Apolons)– cilvēka radošuma izpausme, diplomātiskums, mākslinieciskās tieksmes. Falangu izmēri, naga forma, pirksta gals (uzmanību „ūdens pilei”)

Mazais pirkstiņš (Merkurs) – cilvēka spējas biznesā finansēs, verbālajā saskarsmē u.c. Mazā pirkstiņa garums, falangu savstarpējās attiecības, novietojums pie plaukstas.

Četru pirkstu forma, savērsums, cilvēka ieradums turēt pirkstus.

Rokas reljefs- kalni plaukstā

Dermatoglifika pirkstu galos

Nemainīgās daļas kopsavilkums

II daļa– mainīgās zīmes rokas analīzē

4.nodarbība 

(iepriekšejās vielas atkāertojums)

Plauksta, zīmes tajā. Pilnas un tukšas rokas, galvenās un palīglīnijas, to rašanās un izmaiņas dzīves gaitā. Līniju veidi

Līniju novietojums plaukstā, līnijas sākums, nobeigums, forma.

Galvenās līnijas

Dzīves (dzīvības) līnija

Galvas (prāta) līnija

Sirds līnija

Pērtiķa jeb Sidnejas līnija

5.nodarbība (maksa 100 €)

(iepriekšejās vielas atkārtojums)

Galvenās palīglīnijas

Likteņa līnija

Apolona līnija

Merkūra līnija

Venēras līnija (josta)

Rokas analīze

6.nodarbība 

(iepriekšējās vielas atkārtojums)

Citas palīglīnijas: ceļojumu līnija, veiksmes līnija, intuīcijas līnija, kaisles līnija, simpātiju līnijas un citas palīglīnijas.

Sīkās zīmes plaukstā- kvadrāts, zvaigzne, trīsstūri u.c., to novietojums.

Līniju analīze piemēros, līniju savstarpējās attiecības plaukstā.

Dermatoglifika plaukstā.

Hronoloģija plaukstā

7.nodarbība ( maksa 50 €)

Talantu, profesijas iezīmes rokās.

Rokas analīze (analīzes secība)

Praktiski analizējam rokas – ātrā analīze, tradicionālā analīze.

Kopsavilkums, secinājumi

“Ko mūsu plaukstās dara Venera un Merkurs?” intervija ar Maiju Irbīti

Maijas Irbītes raksts “Kas ierakstīts Tavās plaukstās.”

Bezmaksas ievadnodarbība kursam “Hiroloģija- kā lasīt rokas!” (2020.gads), pasniedz Maija Irbīte

Bezmaksas ievadnodarbība kursam “Hiroloģija- kā lasīt rokas!” (2019.gads), pasniedz Maija Irbīte