Loading Events
Kurss jau sācies, pieteikties nākamajam: info@nlp.lv

PIETEIKUMS

Izvēlaties vietu skaitu.
PIETEIKUMS nākamam kursam: tel. 26 575 571, info@nlp.lv

Mediatoru kompetences padziļinātais kurss

MEDIATORA MEISTARĪBA. NLP METODES MEDIATORA DARBĀ

NODARBĪBAS: 1x mēnesī sestdienās – 5. jūnijs pl.10:00-18:00 un 10.jūlijs pl.10:00-18:00 (kopā 20 akadēmiskās stundas).

ILGUMS: 2 mēneši (2 nodarbības).

MAKSA: 150 € par 2 nodarbībām. Nodarbības notiks ZOOM platformā un būs pieejami video ieraksti. Pēc kursa pabeigšanas tiek izsniegta apliecība!

Kam paredzēts kurss? Praktizējošiem mediatoriem, mediatoriem apmācībā, psihologiem, juristiem, pedagogiem, personālvadības speciālistiem. Kā arī jebkuram interesentam, kurš ikdienā strādā ar cilvēkiem, vada kolektīvu vai saskaras ar konfliktu risināšanu.

Praktiskās metodes un instrumenti mediatora darbam. Šajā modulī jūs apgūsiet neirolingvistiskās programmēšanas instrumentus un metodes komunikācijas uzlabošanai konsultēšanas laikā.

1.DAĻA Informācijas uztveres sistēmas

Tiks apgūtas cilvēka informācijas jeb reprezentatīvās sistēmas (tipoloģija), kas ātri dod iespēju atpazīt sarunu biedra domāšanas, uztveres un atbildes stilu jeb tipu. Mediatora darbā šīs zināšanas palīdz veiksmīgāk uzsākt un veikt sarunu klientam vieglāk uztveramā un saprotamā veidā. Metode un paņēmieni noder arī, lai labāk izprastu un izskaidrotu konfliktus, kas klientu starpā ir radušies  uztveres īpatnību (dažādo reprezentatīvo sistēmu) dēļ.

Kas ir “Informācijas uztveres sistēmas” ? 

Iekšēji uztveram informāciju ar redzes tēlu, skaņu, sajūtu, smaržu un garšu palīdzību. Mūsu sajūtas ir mūsu informācijas uztveres kanāli, veidojot vizuālo, audiālo sajūtu vai diskrēto domāšanas šablonu. Mūsu maņas – tās ir 7 nevis 5 kā runāts un mācīts līdz šim. Tās ir – propriorecepcija, dzirde, redze, taktīlā sajūta, smarža un garša  jeb PAVTOG. Dzīves uztveres un pieredzes dažādie filtri – Kad divi cilvēki sarunā lieto vienādus filtrus, parasti vērojams augsts savstarpējās sapratnes līmenis.

2.DAĻA Asociēts / Disasociēts stāvoklis

Apgūsiet prasmi radīt uzticēšanos un veiksmīgi saprasties. Sevis apzināšanās ar visām savām sajūtām ir asociēts stāvoklis. Disasociētā stāvoklī būsiet nošķirts no savām sajūtām. Spēja disasociēties ir būtiska darbā ar konfliktējošiem un smagiem klientiem, lai nepārņemtu klientu negatīvo nostāju, reakciju un emocijas. Apgūsiet kādēļ ir būtiski distancēties no negatīvā, no stresa, no negatīviem pagātnes notikumiem un pašreizējā brīža negatīvā pārdzīvojuma. Kādēļ ir svarīgi distancēties no klienta negatīvās informācijas.  Kā arī iemācīsieties kā to praktiski izdarīt!

3.DAĻA Submodalitātes – smalkās atšķirības domāšanā. Kā mēs domājam! 

  • Katram domāšanas veidam – vizuālajam, audiālajam, sajūtu un diskrētajam – ir smalkās nianses. Prasme trenēt un paplašināt savu domāšanas veidu un tā diapazonu.
  • Domāšanas procesa vadīšana – vizuālās atšķirības, sajūtu atšķirības. Šīs nianses veido mūsu atmiņu un emocijas. Strādāsim ar emocionāliem pārdzīvojumiem pagātnē.