Loading Events

PIETEIKUMS

Izvēlaties vietu skaitu.
Mediatoru 2. kurss 03.10.2021 (maksa par moduli)
150.00
ATZĪMĒJIET DALĪBNIEKU SKAITU
Mediatoru 2.kurss 03.10.2021. (samazināta maksa par visu kursu)
900.00
ATZĪMĒJIET DALĪBNIEKU SKAITU
Mediatoru 2.kurss 03.10.2021 (samazināta maksa par visu kursu, izņemot "Juridiskais ietvars mediācijā"
800.00
ATZĪMĒJIET DALĪBNIEKU SKAITU

Mediatoru kompetences padziļinātais kurss

NODARBĪBAS: 1x mēnesī sestdienās un svētdienās no 3. oktobra pl.10:00-18:00.

ILGUMS: 7 mēneši (8 moduļi).

MAKSA: Samaksu par kursu var veikt maksājot par katru moduli atsevišķi 150 EUR (2 dienu modulis), 75 EUR (1 dienas modulis), vai arī veicot samaksa par visu kursu. Maksājot par visu kursu tiek piemērota atlaide 1050,- vietā 900,- . Kursanti ar iepriekšējo izglītību jurisprudencē var neapmeklēt moduli  “Juridiskais ietvars mediācijā”  – tādā gadījumā maksājot par visu kursu maksa ir 800,-.

Katru moduli ir iespēja apmeklēt arī atsevišķi!

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS GADĪJUMĀ MĀCĪBAS NOTIEK ATTĀLINĀTI!

Svarīgā mediācijas procesa sastāvdaļa ir konstruktīva dialoga izveidošana starp strīda pusēm, kas ir svarīga, apgūstama mediatora prasme un izkopjama visa mūža garumā, ko pilnībā nodrošina sagatavotā programma. Dialogs ir komunikācijas procesa vērtība. Tikai dialoga procesā mēs varam līdz galam saprast partneri un būt saprasti. Dialoga veidošanai ir nepieciešams adekvāts pašvērtējums, pašcieņa, kas savukārt rada cieņu pret citiem un spēju komunicēt. Dialoga pielietojums ir ne tikai ikdienas komunikācijā, bet arī veiksmīgā konfliktu situāciju risināšanā. Dialoga prasmīga veidošana ir pamats nevardarbīgai komunikācijai. Lai izprastu mediācijas veiksmes mehānismu, kursā tiek padziļināti izskatīta konstruktīvisma paradigma psiholoģijā, pedagoģijā un mediācijā. Kursā padziļināti tiek pētīts konflikts un dažādi mediācijas modeļi. Tuvplānā tiek skatīta mediācijas iespēja skolā un komerclietās. Kursā detalizētāk pētīta ģimenes sistēma, krīzes cēloņi, iespējamie konflikti un to risināšana. Īpaša vieta kursā ir iedalīta mediatora prasmēm, tehnikām un metodēm. Tās tiek skaidrotas un mācītas ne tikai katrā modulī, bet īpaši tam ir veltīts atsevišķs modulis. Tā kā mediācijas apmācību interesenti nav tikai juridisko profesiju pārstāvji, tad papildus komunikācijas un konflikta psiholoģiskiem, filozofiskiem, mediācijas menedžmenta jautājumiem, tiek skatīti arī mediācijas juridiskās nianses un normatīvie akti.

Kam paredzēts kurss? Praktizējošiem mediatoriem, mediatoriem apmācībā, psihologiem, juristiem, pedagogiem, personālvadības speciālistiem. Kā arī jebkuram interesentam, kurš ikdienā strādā ar cilvēkiem, vada kolektīvu vai saskaras ar konfliktu risināšanu.

1. MODULIS. Mediators kā ģimenes koučs

03.10.2021. un 07.11.2021.  no 10:00 līdz 18:00 (kopā 20 stundas)

MAKSA: 150 EUR

Pasniedzēji: Viktorija Portere, Alla Plaude

Moduļa saturs

 • Ģimene – sistēma sistēmā
 • Ģimenes locekļu personību “aisbergs”
 • Ģimenes locekļu mijiedarbības veidi un izdzīvošanas tipi
 • Ģimenes karte
 • Ģimenes likumi
 • Konfliktu risināšanas ģimenē

Moduļa apguvei teorija un tematiskās lomu spēles, individuālie praktiskie uzdevumu, grupu un pāru darbs

2. MODULIS. Komercmediācija

06.11.2021 no 10:00 līdz 18:00 (kopā 10 stundas)

MAKSA: 75 EUR

Pasniedzējs: Viktorija Portere

Moduļa saturs:

 • Sarunu vadīšanas īpatnības biznesā
 • Komercmediācijas fāzes
 • Komercmediācijas veidi
 • Konfliktu risināšanas veidu priekšrocības
 • Mediatora loma komercmediācijā
 • Mediatora speciālās iemaņas komercmediācijā

Moduļa apguvei teorija un tematiskās lomu spēles, individuālie praktiskie uzdevumu, grupu un pāru darbs

3. MODULIS. Mediācijas modeļi padziļināti

04.12.2021 un 08.01.2022 no 10:00 līdz 18:00 (kopā 20 stundas)

MAKSA: 150 EUR

Pasniedzējs: Viktorija Portere

Moduļa saturs:

 • Klasiskā (fasilatīvā) mediācija
 • Ekosistēmiskā mediācija
 • Provokatīvā mediācija
 • Transformatīvā mediācija
 • Naratīvā mediācija
 • Vērtējošā un risinājuma atrašanas mediācija
 • Taisnīguma atjaunojoša mediācija
 • Nianses darbā ar nepilngadīgajiem
 • Tematiskās lomu spēles un individuālie praktiskie uzdevumu, grupu un pāru darbs

4. MODULIS. Konstruktīvisms mediācijā un Mediācijas dialogs

05.12.2021 un 09.01.2021 no 10:00 līdz 18:00 (kopā 20 stundas)

MAKSA: 150 EUR

Pasniedzēji: Viktorija Portere, Alla Plaude

Moduļa saturs:

 • Konstruktīvisms mediācijā un metakognitivitāte
 • Komunikācijas funkcijas un metakomunikācija
 • Saziņas elementi
 • Cilvēka uzvedības elementi un faktori
 • Objektīvā personība un uztveres pamati
 • Dialoga komponenti, barjeras un mērķis
 • Dialoga veidi mediācijas procesā
 • Socializācijas process
 • Klausīties, dzirdēt un sadzirdēt
 • Kā rīkoties, lai esam sadzirdēti.
 • Mediācijas U-teorija
 • Emocijas dialogā
 • Uzvedības modeļi
 • Dialoga rezultāts
 • Atvērtā dialoga māksla
 • Nevardarbīgā dialoga pamatelementi
 • Manipulācija un aktualizācija
 • Proaktivitāte

Moduļa apguvei teorija un tematiskās lomu spēles, individuālie praktiskie uzdevumu, grupu un pāru darbs

5. MODULIS. Mediatora meistarība

05.02.2022 un 05.03.2022 no 10:00 līdz 18:00 (kopā 20 stundas)

MAKSA: 150 EUR

Pasniedzēji: Viktorija Portere, Dace Rolava

Moduļa saturs

 • Mediatora instrumenti
 • Mediācijas procesa struktūras izpratne
 • Mediantu atbalsts un pastumšana

Moduļa apguvei teorija un tematiskās lomu spēles, individuālie praktiskie uzdevumu, grupu un pāru darbs

6. MODULIS. Konflikta rašanās, izpaušanās un risināšana. Konflikts un apzinātība;

06.02.2022 un 06.03.2022 no 10:00 līdz 18:00 (kopā 20 stundas)

MAKSA: 150 EUR

Pasniedzēji: Viktorija Portere, Alla Plaude

Moduļa saturs

 • Konflikta teorija, veidi
 • Konflikta eskalācijas pakāpes, elementi
 • Konflikta risināšanas modeļi
 • Sapratnes spēks un apzinātība. Apzinātas attiecības
 • Personība un tās elementi. Veselība četros līmeņos
 • Pacietība un pieņemšana, tolerance. Motivācija konflikta risināšanai.
 • Mēs esam atšķirīgi vai līdzīgi. Attiecību likumsakarības
 • Pašpieredze, sevis izziņa
 • Dzimumu, dzīves lomas un to ietekme uz komunikācijas procesu
 • Moduļa apguvei teorija un tematiskās lomu spēles, individuālie praktiskie uzdevumu, grupu un pāru darbs.

7. MODULIS. Juridiskais ietvars mediācijā

DATUMI VĒL TIKS PRECIZĒTI! (kopā 20 stundas)

MAKSA: 150 EUR

Pasniedzējs: Viktorija Portere

Moduļa saturs

 • Strīdu risināšanas veidi un to juridiskais ietvars, normatīvie akti
 • Mediācijas procesa dokumenti un to sastāvdaļas
 • Vienošanās izpildu kārtība
 • Civilprocesa likums un mediācija
 • Personīgo datu aizsardzība mediācijā
 • Patstāvīgais darbs ar dokumentiem
 • Moduļa apguvei teorija un tematiskās lomu spēles, individuālie praktiskie uzdevumu, grupu un pāru darbs.

8. MODULIS. Skolu un Vienaudžu mediācija

DATUMS VĒL TIKS PRECIZĒTS! (kopā 10 stundas)

MAKSA: 75 EUR

Pasniedzējs: Viktorija Portere, Alla Plaude

Moduļa saturs

 • Mediācijas nepieciešamība skolā un pielietošanas sfēras
 • Pedagoģiskā inovācija skolēnu pieredzei mediācijā
 • Sankcijas skolā un mediācijas alternatīva
 • Mediators pedagogs
 • Mediators skolnieks
 • Mediators vecāks

Moduļa apguvei teorija un tematiskās lomu spēles, individuālie praktiskie uzdevumu, grupu un pāru darbs