Loading Events

PIETEIKUMS

Izvēlaties vietu skaitu.
ONLINE NLP Praktiķis 05.10.2022. (maksa par 1 mēnesi)
80.00
ATZĪMĒJIET DALĪBNIEKU SKAITU
ONLINE NLP Praktiķis 05.10.2022. (maksa par 6 mēnešiem ar atlaidi)
455.00
ATZĪMĒJIET DALĪBNIEKU SKAITU
ONLINE NLP Praktiķis 05.10.2022. (maksa par visu kursu ar atlaidi)
860.00
ATZĪMĒJIET DALĪBNIEKU SKAITU

Mainās pasaule un mainās arī NLP kursi! Sekojot līdzi jaunākajiem atklājumiem par smadzeņu darbību (neirozinātnei), mēs pielāgojam un uzlabojam arī savu programmu. Iedvesmojoties un mācoties no pasaules līmeņa pētniekiem un pasniedzējiem.

Daces Rolavas NLP PRAKTIĶA ONLINE kurss

ONLINE GRUPAI NODARBĪBAS: 2x mēnesī trešdienu vakaros no 5. oktobra pl.18:00-21:00. 

KLĀTIENES GRUPAI NODARBĪBAS: 1x mēnesī sestdienās no 17. septembra pl.10:00-17:00.

ILGUMS: 12 mēneši.

MAKSA: 80 € par mēnesi. Kursam būs pieejams video materiāls, kurā atkārtoti varēsiet noskatīties iepriekš nofilmētas nodarbības un papildus tēmas!

Bezmaksas ONLINE ievadnodarbība trešdien, 24. augustā pl.18:30-21:00. Plašāka informācija un pieteikšanās ŠEIT!

Bezmaksas ONLINE ievadnodarbība trešdien, 14. septembrī pl.18:30-21:00. Plašāka informācija un pieteikšanās ŠEIT!

„Pasniedzot NLP bāzes, praktiķa un meistara kursus, pēc iespējas esmu centusies izskaidrot to, kā NLP “strādā”, pamatojoties uz jaunākajiem pētījumiem psiholoģijā, smadzeņu darbībā,  neiropsiholoģijā un fizioloģijā.

Kā es to darīšu un ko darīsiet Jūs?

Vispirms Jūs klausīsieties teorētisko daļu. Pie katras no tēmām stāstīšu vēsturi –  kādēļ un kā konkrētā tēma vai tehnika ir radusies. Viegli saprotamā un populārzinātniskā veidā sniegšu tās saistību ar smadzeņu darbību, neirofizioloģiju, psiholoģiju un uzvedības modeļiem. Iekļaušu jaunākos pētījumus par katru no tēmām. Tas palīdzēs Jums saprast pamatojumu, kādēļ katra noteiktā tēma “strādā” ikdienā. 

Tā kā pēdējo 20 gadu laikā esmu apguvusi un pasniegusi ne tikai NLP, bet arī hipnoterapiju, sistēmfenomenoloģiju, seksoloģiju, rekreatīvo psihokatalīzi, tad programmā iekļaušu arī visnoderīgāko no tā visa ikdienā – ģimenē, darbā, attiecībās.

Pēc aizraujošās teorētiskās daļas es tehniku demonstrēšu arī praktiski. Pēc tam Jūs to izstrādāsiet grupā vai pa pāriem, varēsiet apgūtās zināšanas un praktiskās iemaņas izmēģināt ārpus kursa.

Topošajiem un jau praktizējošiem psihologiem iesaku izmantot NLP kā diagnostikas un intervences metodi!

Uz tikšanos!”

***

Kā sakārtot savu dzīvi tā, lai no tās spētu gūt maksimāli daudz prieka? Lielais jautājums “KĀ?” ir tas, kas cilvēku prātus nodarbinājis vienmēr. Kā dzīvot? Kā eksistēt? Kā būt? Un kāpēc viss ir tieši tā, kā tas ir? Visus šos jautājumus pēta un analizē zinātne ar neparastu nosaukumu – neirolingvistiskā programmēšana jeb NLP.

Dažos vārdos, kas ir NLP?

Tā ir mācība par sevis un citu cilvēku izzināšanu. Mācība par to, kā šīs zināšanas pielietot ikdienā, lai uzlabotu savu un arī sabiedrības dzīves kvalitāti. Tā ir cilvēka domāšanas un uzvedības izpēte, mācība par to, kā atrast iekšējo līdzsvaru, harmoniju un mieru, dzīvojot tajā, ko mēs dēvējam par realitāti.

Ko ietver vārdi “neirolingvistiskā programmēšana”?

NLP pie sava pilnā nosaukuma tika 70. gadu sākumā. Patiesībā stāsts ir visai interesants. Santakrusas Universitāte bija slavena ar to, ka atbalstīja jaunas zinātniskas idejas un studentu pētniecisko darbību. Viņi rīkoja tādas kā “projektu nedēļas”, kuru laikā studentiem bija uzdevums pētīt priekšmetu, kas nav viņu programmā. Viens no NLP pamatlicējiem, Ričards Bendlers, pētīja veiksmīgus un mazāk veiksmīgus cilvēku uzvedības modeļus. Rezultātā viņa “projekta nedēļa” tiek turpināta vēl šodien – tā ir “ievilkusies” nu jau vairāk kā 40 gadu garumā.

Uzvedības modeļi jeb programmas veidojas ģenētikas, audzināšanas, izglītības, talantu un citu procesu ietekmē. Šī programma sakārtojas un izstrādājas līdz sešu, septiņu gadu vecumam. Turpmāk tiek likta klāt tikai pieredze. Katra cilvēka programma un līdz ar to arī uzvedība ir tik strukturēta, ka šo programmu izzinot, cilvēks kļūst paredzams. Kad NLP to atklāja, tika meklēts, kā šo jauno zinātni nosaukt.

No sengrieķu valodas vārds “programma” nozīmē “secīgu darbību veikšana”. Vārds “neiro” apzīmē cilvēka nervu sistēmu, ko pēta NLP. Vienkāršiem vārdiem runājot, tā ir visu piecu maņu izzināšana. Cilvēks redz, dzird, sajūt, sagaršo un sasmaržo pasauli – tas ir tas, kā mēs uztveram informāciju. Neiroloģija pēta cilvēka iekšējo pasauli. It kā visi cilvēki ir uzbūvēti vienādi, tomēr tajā pat laikā mēs atšķiramies cits no cita.

Vārds “lingvistika” apzīmē valodu. To, ko cilvēks ir uztvēris un aptvēris, viņš spēj aprakstīt. Katrs to dara atšķirīgi. Tādēļ NLP pēta cilvēku domāšanas un uzvedības modeļus līdz pat sīkumam, līdz detaļai, līdz niansei. Tā ir zinātne, kas pēta gan domāšanas kopīgās iezīmes, gan atšķirības. Piemēram, pētot valodu, tiek iztirzāts gan teikums, gan katrs tā vārds, gan zilbe. Kādēļ tik smalki? Jo zem šī procesa slēpjas cilvēka domāšanas šabloni, kas savieno neiroloģiju ar lingvistiku. Tas ir domāšanas process.

Kam būtu jāapgūst NLP?

Jebkuram cilvēkam jebkurā vecumā, jebkurā stāvoklī. Jebkuram, tātad tiešām, jebkuram cilvēkam – no māmiņas vēdera līdz sirmam senioram. Katrs NLP atradīs kaut ko, kas palīdzēs vairāk saprast sevi, savu iekšējo sūtību jeb programmu. Sevis saprašana ir galvenais priekšnoteikumus cilvēkam, lai tas savu dzīvi spētu pavadīt daudz priecīgāks, apmierinātāks, laimīgāks un darba spējīgāks. Visas programmas ir katrā cilvēkā, un tās ir izzināmas.

Ko es iegūšu, iemācoties un pielietojot NLP?

Lielākā problēma ir tā, ka mēs esam raduši skatīties tikai uz savām un citu cilvēku darbībām: “Viņš man izdarīja tā un šitā, viņš nav izdarījis to un to…” Mēs sūdzamies par rīcībām un vēlamies izlabot tās. Mēs pamanām runas defektus, tomēr reti analizējam to, kā sarunājamies – runas kontekstu “laižam gar ausīm”. Reti esmu sastapusi cilvēku, kura mērķis būtu no valodas izslēgt parazītvārdus. Tikpat reti pie manis uz konsultācijām nāk cilvēki, kuri saka: “Es paanalizēju savu dzīvi, savu rīcību un sapratu, ka vēlos sevī mainīt to un to…” Mēs esam pieraduši darbības tikai apspriest.

NLP māca “rakt dziļāk”. Katra cilvēka darbības iespējams izzināt, paredzēt un programmēt. Daļu programmu ir iespējams mainīt. Ja cilvēks spēj apzināties, ka vēlas kaut ko mainīt, un spēj mainīt savu pārliecību, tad šis cilvēks spēj mainīt savu programmu. Ir jāmaina savu attieksmi. Maini savu domāšanu, un mainīsies tava apkārtne! Vēlies mainīt pasauli, sāc ar sevi! Tas ir tas, ko spēj dot NLP.

Es vienmēr esmu uzvērusi, ka brīnišķīgs resurss cilvēkiem ir smaidīt – tas veido ķēdes reakciju. Es pasmaidu, kāds man pasmaida pretim un aiznes šo smaidu tālāk.

Kā ir ar NLP pielietošanu profesionālajā darbībā?

Es uzskatu, ka katram ir vajadzīgs zināt NLP. Ikviens spētu likt to lietā, jo NLP sniedz spēju izzināt un apmierināt cilvēka vajadzības, motivāciju, celt darba kvalitāti un dzīves līmeni. Ārstiem psihologiem, sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem, skolotājiem, kultūras darbiniekiem zināt NLP būtu tikai norma. Visiem, kam ir darbs ar indivīdu vai ar populāciju kā tādu. Pati daudz esmu lasījusi lekcijas skolās tieši tā iemesla dēļ, ka NLP iemāca strādāt ar katru indivīdu atsevišķi. Skolotājs un klase, tā ir maza organizācija. Zinot NLP metodes un instrumentus, iespējams uzrunāt auditoriju kopumā tā, lai katram cilvēkam rastos sajūta, ka tiek runāts tieši ar viņu. Skolotājs ar NLP zināšanām ir liels ieguvums gan skolai, gan bērniem.

Tātad, NLP nozīmē iemācīties saprast ikvienu?

Tieši tā. Saprast katru indivīdu atsevišķi, pat strādājot ar cilvēku masām. NLP ietver gandrīz visu: filozofiju, psiholoģiju, enerģētiku, neiroloģiju. NLP, tas ir koučings jeb mērķu uzstādīšana, tā ir psihoterapija jeb iekšējo procesu izzināšana un izlīdzināšana, un tā ir arī diagnostika un konsultācija – kas tu esi, kādas ir tavas spējas un talanti.

Man pašai NLP ir misija, tas ir dzīves veids – celties ar NLP un iet gulēt ar NLP. Tā ir pietiekoši sarežģīta zinātne, kas ietver katru dzīves sīkumu. Lai mācītu NLP, ar zināšanām vien ir par maz – ir vajadzīga izpratne. Mūsu prāts ir smalks instruments, un NLP ir zinātne, kas rada sava veida instrukcijas tā izmantošanai, lai cilvēks spētu sasniegt to, ko vēlas un dzīvot tā, kā vēlas.

NLP PRAKTIĶA KURSA PROGRAMMA:

24 nodarbības.

1.„Iepazīsimies jeb ar ko sākas NLP”

 • Ko iegūsiet no šīs programmas;
 • Kā NLP darbojas?
 • Domāšanas veidi;
 • NLP pamatpieņēmumi.

2.“Iepazīt, saprast, novērtēt sevi un apkārtējos.

Šajā kursa daļā apgūsiet zināšanas un tehnikas sevis un citu iepazīšanai. Tev visapkārt ir radi, draugi, kolēģi un ne tikai… Uzzini un saproti, kādēļ viņi ir tieši tādi, kādi ir, un iemācies runāt viņu valodā! Panāc, lai viņi Tevi sadzird, saprot un ir sajūsmā, ka arī Tu saproti viņus – jūsu starpā būs vislabākā sapratne! Iemācīsies redzēt, dzirdēt un sajust savu līdzcilvēku attieksmi, raksturu un pat noteikt, kad viņi stāsta patiesību un kad nē!

 • Informācijas uztveres sistēmas;

Iekšēji uztveram informāciju ar redzes tēlu, skaņu, sajūtu, smaržu un garšu palīdzību. Mūsu sajūtas ir mūsu informācijas uztveres kanāli, veidojot vizuālo, audiālo sajūtu vai diskrēto domāšanas šablonu.

Mūsu maņas – tās ir 7 nevis 5 kā runāts un mācīts līdz šim. Tās ir –  ropriorecepcija, dzirde, redze, taktīlā sajūta, smarža un garša  jeb PAVTOG.

 • Dzīves uztveres un pieredzes dažādie filtri – Kad divi cilvēki sarunā lieto vienādus filtrus, parasti vērojams augsts savstarpējās sapratnes līmenis.
 • Asociēts / Disasociēts stāvoklis

Apgūsiet prasmi radīt uzticēšanos un veiksmīgi saprasties.

Sevis apzināšanās ar visām savām sajūtām ir asociēts stāvoklis. Disasociētā stāvoklī būsiet nošķirts no savām sajūtām. Spēja disasociēties ir NLP iemaņu pamats.

Apgūsiet kādēļ ir būtiski distancēties no negatīvā, no stresa, no negatīviem pagātnes notikumiem un pašreizējā brīža negatīvā pārdzīvojuma. Kā arī iemācīsieties kā to praktiski izdarīt!

 • Kā tikt galā ar stresu; Jaunākie pētījumi par stresu un tā ietekmi (telomēri, hipotalāma – hipofīzes – virsnieru ass)
 • Apzinātības tehnikas;

3.Submodalitātes – smalkās atšķirības domāšanā. Kā mēs domājam!

 • Katram domāšanas veidam – vizuālajam, audiālajam, sajūtu un diskrētajam – ir smalkās nianses. Prasme trenēt un paplašināt savu domāšanas veidu un tā diapazonu.
 • Domāšanas procesa vadīšana – vizuālās atšķirības, sajūtu atšķirības. Šīs nianses veido mūsu atmiņu un emocijas. Strādāsim ar emocionāliem pārdzīvojumiem pagātnē.

4.Sensorais asums un kalibrēšana / vērošana

 • Saskarsmes, komunikācijas instruments, kurš palīdz izprast cilvēka domāšanas stratēģijas, vērot uzvedības īpatnības.

5.Esiet līderi ar NLP!

 • Radīt uzticības gaisotni: Raports – spoguļneironu darbība. Kā veidot un uzturēt savstarpēju sapratni?
 • Savstarpēja sapratne kā ietekmes forma;
 • Vērtību saskaņošana sarunās un tempa izvēle;
 • Klausīšanās ar visu ķermeni;
 • Īsākais ceļš uz savstarpējas sapratnes veidošanu. Pielāgošanās
 • Kalibrēšana – spēja saredzēt/ uztvert līdzcilvēka domāšanas stratēģijas, emocijas. Saprast par ko un kā emocionāli domā cilvēks.

6.Kas Jūsu uzvedību padara automātisku un kā to mainīt – „Enkuri”.

 • Darbs ar emocijām;

Pagātnes negatīvo emociju dzēšana, pozitīvo emociju radīšana, nostiprināšana.

 • Resurss un bezresurss;

Visi resursi, kas cilvēkiem vajadzīgi, lai mainītos, viņiem jau ir! Kā apzināties savus resursus un tos efektīvi izmantot.

 • NLP galvenais nosacījums: Problēma + Resursi +Rezultāts

Kad konsultēju, tad šo tehniku izmantoju, lai sagatavotu klientu autovadītāja, skolas un augstskolu eksāmeniem, diplomdarbu aizstāvēšanai, konferenču runām un pat bildinājumam😊

 • „Pilnības aplis”

Publiskā uzstāšanās. Kā tai sagatavoties?  Paredzamās komunikācijas sagatavošana.

 • Stresa situāciju pārvarēšana, būt veiksmīgam un pārliecinātam:

Eksāmenā;

Uzstājoties;

Darba pārrunās;

Vadot sapulci;

Iepazīstoties;

Partnersarunās;

 • Uzvedības modeļu korekcija Veiksminieka stratēģija.

7.Metaprogrammas

Jūsu talantu diagnostika. Katrs kursants sanems savu talantu diagnostiku! Kas ir tas, ko Jūs dariet ar prieku un vienmēr.

Iepazīstināšu ar metaprogrammām, kuras ļauj saprast, kā cilvēki reaģēs noteiktās situācijās.

8.Sasniedziet to, ko patiešām vēlaties! Kā pāriet no viena uzvedības modeļa uz citu.

 • Kas palīdz cilvēkam ātrāk un efektīvāk sasniegt savus mērķus?
 • Vēlamo mērķu sasniegšana ir pirmā iespēja parādīt sev – ES VARU!
 • Volta Disneja jaunrades stratēģija. Metode “Prāta vētra” vēlamo mērķu sasniegšanai.

Volta Disneja tehnikas vērtība ir tajā, ka tā apraksta kopējo kreatīvo stratēģiju, ko var pielietot jebkura uzdevuma risināšanā visdažādākajās cilvēka darbības jomās.

9.NLP tehniskie instrumenti

Iekšējo procesu izlīdzināšana

„Nepietiek ar to, ka esi gudrs, ir jāprot arī šo gudrību izmantot.”  Cicerons

1)Darbs ar bailēm un fobijām (Tehnika „Ātrā fobiju dzēšana”);

 • Kas ir bailes? Kā tās rodas? Jaunākais smadzeņu izpētē par bailēm.
 • Darbs ar trauksmēm, bailēm, fobijām. Izzināsim fizioloģiskos procesus, kuri rada un nostiprina baiļu sajūtas. Strādāsim un iemācīsieties tehniku, kuru NLP pamatlicējs Ričards Bendlers iztrādāja ātrai fobiju/baiļu dzēšanai. Varēsiet to izmantot sev un saviem tuvajiem.

Šī ir viena no manām “top tehnikām”, ko ļoti bieži un rezultatīvi izmantoju konsultēšanas laikā. Dace

2) Somatopsiholoģijas principi;

 • Katrs klausītājs izpildot testu „Cilvēka konstruktīvais zīmējums” saņems diagnostiku.
 • Strādāsim ar pārliecībām un vērtībām – sajūtu topogrāfija.

3) Vēziena paterns – Prasme elastīgi mainīt ieradumus;

Kā rodas atkarības? Kas notiek smadzenēs un kā to var mainīt? Strādāsim ar negatīvajiem automātiskajiem uzvedības modeļiem – mazajām atkarībām (no nagu graušanas, ēšanas problēmām līdz smēķēšanai).

4) Laika prezentācija, laika līnija, Tehnika „Personīgās pieredzes izmainīšana”;

Kas mums neļauj aizmirst negatīvo pagātni? Kas tajā brīdī notiek mūsu smadzenēs? Un kā  to labot. Pieredze un laiks ir savā starpā cieši saistīti. Tehnika „Personīgās pieredzes izmainīšana” cēloņu meklēšana un atrašana pagātnes notikumos. Regresijas tehnika.

5) Saišu saraušana – atkarību noņemšana, Tehnika „Mentālo saišu saraušana”

Individuālās pieķeršanās uzvedības pieredze tieši ietekmē cilvēku sadzīvi ģimenē vai dzimtā. Labu attiecību gadījumā šīs izjūtas ir prieks un drošības apziņa.

Ar tehnikas palīdzību varam “aizmirst” vecās attiecības, pāridarījumus, greizsirdību, pārāk lielu kontroli, pārtraukt pārāk ieilgušas sēras.

Ļoti bieži izmantoju šo tehniku, lai vecākiem palīdzētu palaist bērnu bērnudārzā. Jo vecāku satraukums arī bērnā rada nevajadzīgas bailes. 

6) Loģiskie līmeņi, Tehnika „Loģiskie apziņas līmeņi”

Roberta Diltsa izstrādātā tehnika, kura ir plaši izmantojama ikdienas un darba dzīvē. Tās formulu var izmantot rakstot runas, atskaites, uzstāšanās, prezentācijas, motivācijas vēstules. Kā arī sagatavoties darba intervijām vai citām nozīmīgām tikšanām un reklāmā.

Loģisko apziņas līmeņu integrācija:

Loģisko līmeņu atspoguļojums valodā;

Loģisko līmeņu pielietojums publiskā runā.

7) Refreimings, Tehnika „Sešu soļu refreimings” – tas ir darbs ar gudro daļiņu sevī! Sāpju, noguruma un citu nepatīkamu sajūtu laikā var jautāt kāds šajā gadījumā ir zemapziņas pozitīvais nolūks. Un atrastu vislabāko

Mūsu kursā šo tehniku parasti novietojam tuvāk semināra beigām tāpēc, ka atšķirībā no daudzām citām, tai ir vajadzīga īpaša verbālās komunikācijas pārvaldīšanas prasme.

8) Konfilktu risināšana, Tehnika „Konfliktdaļu integrācija”;

Teorija par daļām – epiģenētika, ieklausīšanās ķermeņa gudrībā. Runāsim par to, kas savieno prātu ar ķermeni, par domām, izvēlēm, šaubām un veiksmīga lēmuma pieņemšanu.

9) Īss ievads pašhipnozē un apziņas aktivizācijas tehnikās pamatojoties uz visjaunākajiem atklājumiem par smadzeņu darbību.

Tehnikas jeb vingrinājumi stresa un trauksmes mazināšanai, kā arī uzmanības un koncentrēšanās spēju paaugstināšanai.

Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā visur tiek gaidītas zibenīgas atbildes un ātri rezultāti. Tas cilvēkus noved pie koncentrēšanās spēju zudumu un stresa. Bet šis laikmets ne tikai rada problēmas, tas arī palīdz radīt pretlīdzekļus, kas ir ātri un efektīvi. Tehnoloģiju attīstība saistībā ar smadzeņu pētniekiem ik brīdi atklāj, kas notiek mūsu smadzenēs un kā mēs varam uzlabot to darbību. Tā pašhipnoze, ko es Jums mācīšu, atšķiras no tās, ko mācīju pirms 3, 5 vai 10 gadiem. Tādēļ arī mainās nosaukums uz “apziņas aktivizācijas tehnikām”. Visas īsās 3-5 minūšu tehnikas, ko apgūsiet ir zinātniski pētītas un pamatotas. Un vislabākais ir tas, ka tās varat izmantot arī paši, ne tikai terapeita vadībā.

Eksāmens

1. Eksāmena rakstiskā daļa:

 • Klausītājam jāiesniedz eseja par NLP;
 • Izlasītās grāmatas konspekts (brīvs apjoms);
 • 5 izmaiņu metaforas.

2. Eksāmena mutiskā daļa:

 • 3-5 jautājumi no mācību laikā apgūtās teorijas.

Ievadnodarbība kursam “NLP PRAKTIĶIS”, vada Dace Rolava (2022.gads)

Vebinārs “Ko Tev var dot NLP? NLP reprezentatīvās sistēmas”