Loading Events
Kurss jau sācies, pieteikties nākamajam: info@nlp.lv

PIETEIKUMS

Izvēlaties vietu skaitu.
PIETEIKUMS are no longer available

TĀLMĀCĪBA – Mācies sev ērtā LAIKĀ un VIETĀ!

(ONLINE KURSA  tiešraidei  izmantojam programmu ZOOM!)

Mainās pasaule un mainās arī NLP kursi! Sekojot līdzi jaunākajiem atklājumiem par smadzeņu darbību (neirozinātnei), mēs pielāgojam un uzlabojam arī savu programmu. Iedvesmojoties un mācoties no pasaules līmeņa pētniekiem un pasniedzējiem.

Daces Rolavas papildinātais

NLP BĀZES kurss

(Bez priekšzināšanām)

Neirolingvistiskā programmēšana

NODARBĪBAS: 4x mēnesī ceturtdienu vakaros no 9. aprīļa pl. 18:00-21:00.

Nodarbības būs iespēja noskatīties arī sev ērtā laikā!

ILGUMS: 5 mēneši.

MAKSA SAMAZINĀTA: 100 € mēnesī. Iepriekšējā cena: 135 € mēnesī.

„Pasniedzot NLP bāzes, praktiķa un meistara kursus, pēc iespējas esmu centusies izskaidrot to, kā NLP “strādā”, pamatojoties uz jaunākajiem pētījumiem psiholoģijā, neiropsiholoģijā un fizioloģijā.

Kā es to darīšu un ko darīsiet Jūs?

Vispirms Jūs klausīsieties teorētisko daļu. Pie katras no tēmām stāstīšu vēsturi –  kādēļ un kā konkrētā tēma vai tehnika ir radusies. Viegli saprotamā un populārzinātniskā veidā sniegšu tās saistību ar neirofizioloģiju, psiholoģiju un uzvedības modeļiem. Iekļaušu jaunākos pētījumus par katru no tēmām. Tas palīdzēs Jums saprast pamatojumu, kādēļ katra noteiktā tēma “strādā” ikdienā. 

Tā kā pēdējo 20 gadu laikā esmu apguvusi un pasniegusi ne tikai NLP, bet arī hipnoterapiju, sistēmfenomenoloģiju, seksoloģiju, rekreatīvo psihokatalīzi, tad programmā iekļaušu arī visnoderīgāko no tā visa ikdienā – ģimenē, darbā, attiecībās.

Pēc aizraujošās teorētiskās daļas es tehniku demonstrēšu arī praktiski. Pēc tam Jūs to izstrādāsiet grupā vai pa pāriem, varēsiet apgūtās zināšanas un praktiskās iemaņas izmēģināt ārpus kursa.

Topošajiem un jau praktizējošiem psihologiem iesaku izmantot NLP kā diagnostikas un intervences metodi!

Uz tikšanos!”

***

Kā sakārtot savu dzīvi tā, lai no tās spētu gūt maksimāli daudz prieka? Lielais jautājums “KĀ?” ir tas, kas cilvēku prātus nodarbinājis vienmēr. Kā dzīvot? Kā eksistēt? Kā būt? Un kāpēc viss ir tieši tā, kā tas ir? Visus šos jautājumus pēta un analizē zinātne ar neparastu nosaukumu – neirolingvistiskā programmēšana jeb NLP.

Dažos vārdos, kas ir NLP?

Tā ir mācība par sevis un citu cilvēku izzināšanu. Mācība par to, kā šīs zināšanas pielietot ikdienā, lai uzlabotu savu un arī sabiedrības dzīves kvalitāti. Tā ir cilvēka domāšanas un uzvedības izpēte, mācība par to, kā atrast iekšējo līdzsvaru, harmoniju un mieru, dzīvojot tajā, ko mēs dēvējam par realitāti.

Ko ietver vārdi “neirolingvistiskā programmēšana”?

NLP pie sava pilnā nosaukuma tika 70. gadu sākumā. Patiesībā stāsts ir visai interesants. Santakrusas Universitāte bija slavena ar to, ka atbalstīja jaunas zinātniskas idejas un studentu pētniecisko darbību. Viņi rīkoja tādas kā “projektu nedēļas”, kuru laikā studentiem bija uzdevums pētīt priekšmetu, kas nav viņu programmā. Viens no NLP pamatlicējiem, Ričards Bendlers, pētīja veiksmīgus un mazāk veiksmīgus cilvēku uzvedības modeļus. Rezultātā viņa “projekta nedēļa” tiek turpināta vēl šodien – tā ir “ievilkusies” nu jau vairāk kā 40 gadu garumā.

Uzvedības modeļi jeb programmas veidojas ģenētikas, audzināšanas, izglītības, talantu un citu procesu ietekmē. Šī programma sakārtojas un izstrādājas līdz sešu, septiņu gadu vecumam. Turpmāk tiek likta klāt tikai pieredze. Katra cilvēka programma un līdz ar to arī uzvedība ir tik strukturēta, ka šo programmu izzinot, cilvēks kļūst paredzams. Kad NLP to atklāja, tika meklēts, kā šo jauno zinātni nosaukt.

No sengrieķu valodas vārds “programma” nozīmē “secīgu darbību veikšana”. Vārds “neiro” apzīmē cilvēka nervu sistēmu, ko pēta NLP. Vienkāršiem vārdiem runājot, tā ir visu piecu maņu izzināšana. Cilvēks redz, dzird, sajūt, sagaršo un sasmaržo pasauli – tas ir tas, kā mēs uztveram informāciju. Neiroloģija pēta cilvēka iekšējo pasauli. It kā visi cilvēki ir uzbūvēti vienādi, tomēr tajā pat laikā mēs atšķiramies cits no cita.

Vārds “lingvistika” apzīmē valodu. To, ko cilvēks ir uztvēris un aptvēris, viņš spēj aprakstīt. Katrs to dara atšķirīgi. Tādēļ NLP pēta cilvēku domāšanas un uzvedības modeļus līdz pat sīkumam, līdz detaļai, līdz niansei. Tā ir zinātne, kas pēta gan domāšanas kopīgās iezīmes, gan atšķirības. Piemēram, pētot valodu, tiek iztirzāts gan teikums, gan katrs tā vārds, gan zilbe. Kādēļ tik smalki? Jo zem šī procesa slēpjas cilvēka domāšanas šabloni, kas savieno neiroloģiju ar lingvistiku. Tas ir domāšanas process.

Kam būtu jāapgūst NLP?

Jebkuram cilvēkam jebkurā vecumā, jebkurā stāvoklī. Jebkuram, tātad tiešām, jebkuram cilvēkam – no māmiņas vēdera līdz sirmam senioram. Katrs NLP atradīs kaut ko, kas palīdzēs vairāk saprast sevi, savu iekšējo sūtību jeb programmu. Sevis saprašana ir galvenais priekšnoteikumus cilvēkam, lai tas savu dzīvi spētu pavadīt daudz priecīgāks, apmierinātāks, laimīgāks un darba spējīgāks. Visas programmas ir katrā cilvēkā, un tās ir izzināmas.

Ko es iegūšu, iemācoties un pielietojot NLP?

Lielākā problēma ir tā, ka mēs esam raduši skatīties tikai uz savām un citu cilvēku darbībām: “Viņš man izdarīja tā un šitā, viņš nav izdarījis to un to…” Mēs sūdzamies par rīcībām un vēlamies izlabot tās. Mēs pamanām runas defektus, tomēr reti analizējam to, kā sarunājamies – runas kontekstu “laižam gar ausīm”. Reti esmu sastapusi cilvēku, kura mērķis būtu no valodas izslēgt parazītvārdus. Tikpat reti pie manis uz konsultācijām nāk cilvēki, kuri saka: “Es paanalizēju savu dzīvi, savu rīcību un sapratu, ka vēlos sevī mainīt to un to…” Mēs esam pieraduši darbības tikai apspriest.

NLP māca “rakt dziļāk”. Katra cilvēka darbības iespējams izzināt, paredzēt un programmēt. Daļu programmu ir iespējams mainīt. Ja cilvēks spēj apzināties, ka vēlas kaut ko mainīt, un spēj mainīt savu pārliecību, tad šis cilvēks spēj mainīt savu programmu. Ir jāmaina savu attieksmi. Maini savu domāšanu, un mainīsies tava apkārtne! Vēlies mainīt pasauli, sāc ar sevi! Tas ir tas, ko spēj dot NLP.

Es vienmēr esmu uzvērusi, ka brīnišķīgs resurss cilvēkiem ir smaidīt – tas veido ķēdes reakciju. Es pasmaidu, kāds man pasmaida pretim un aiznes šo smaidu tālāk.

Kā ir ar NLP pielietošanu profesionālajā darbībā?

Es uzskatu, ka katram ir vajadzīgs zināt NLP. Ikviens spētu likt to lietā, jo NLP sniedz spēju izzināt un apmierināt cilvēka vajadzības, motivāciju, celt darba kvalitāti un dzīves līmeni. Ārstiem psihologiem, sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem, skolotājiem, kultūras darbiniekiem zināt NLP būtu tikai norma. Visiem, kam ir darbs ar indivīdu vai ar populāciju kā tādu. Pati daudz esmu lasījusi lekcijas skolās tieši tā iemesla dēļ, ka NLP iemāca strādāt ar katru indivīdu atsevišķi. Skolotājs un klase, tā ir maza organizācija. Zinot NLP metodes un instrumentus, iespējams uzrunāt auditoriju kopumā tā, lai katram cilvēkam rastos sajūta, ka tiek runāts tieši ar viņu. Skolotājs ar NLP zināšanām ir liels ieguvums gan skolai, gan bērniem.

Tātad, NLP nozīmē iemācīties saprast ikvienu?

Tieši tā. Saprast katru indivīdu atsevišķi, pat strādājot ar cilvēku masām. NLP ietver gandrīz visu: filozofiju, psiholoģiju, enerģētiku, neiroloģiju. NLP, tas ir koučings jeb mērķu uzstādīšana, tā ir psihoterapija jeb iekšējo procesu izzināšana un izlīdzināšana, un tā ir arī diagnostika un konsultācija – kas tu esi, kādas ir tavas spējas un talanti.

Man pašai NLP ir misija, tas ir dzīves veids – celties ar NLP un iet gulēt ar NLP. Tā ir pietiekoši sarežģīta zinātne, kas ietver katru dzīves sīkumu. Lai mācītu NLP, ar zināšanām vien ir par maz – ir vajadzīga izpratne. Mūsu prāts ir smalks instruments, un NLP ir zinātne, kas rada sava veida instrukcijas tā izmantošanai, lai cilvēks spētu sasniegt to, ko vēlas un dzīvot tā, kā vēlas.

Dace Rolava – Mg. psych. organizāciju psiholoģijas maģistre, jau 15 gadus strādā kā NLP trenere (neirolingvistiskā programmēšana) ar NLP pamatlicēja Ričarda Bendlera sertifikātu. Apmācīttiesīga praktiķe un trenere klīniskajā un Ēriksona hipnozē. Kopš 2011. gada EAHP serifikāts (European Certificate on Clinical hypnosis), 2015. gadā ESH sertifikāts (European Society of Hypnosis), kouča trenere un dažādu NLP kursu pasniedzēja jau vairāk kā 15 gadus.

NLP BĀZES KURSA PROGRAMMA:

20 nodarbības (90 akadēmiskās stundas)

„Iepazīsimies jeb ar ko sākas NLP”

 • Ko iegūsiet no šīs programmas;
 • Kā NLP darbojas?
 • Domāšanas veidi;
 • Reprezentatīvās sistēmas;
 • Sensorās reprezentatīvās sistēmas;

Sensorās reprezentatīvās sistēmas ir sava veida uztveres filtri.

 • Informācijas uztveres sistēmas;

Iekšēji uztveram informāciju ar redzes tēlu, skaņu, sajūtu, smaržu un garšu palīdzību. Mūsu sajūtas ir mūsu informācijas uztveres kanāli, veidojot vizuālo, audiālo sajūtu vai diskrēto domāšanas šablonu.

 • Fizioloģiskie marķieri;
 • Acu kustību paterni;
 • Lingvistiskās atslēgas runā – vēl viena no cilvēka reprezentatīvajām sistēmām.
 • Verbālā pielāgošanās sarunas biedram;

Apgūsiet prasmi radīt uzticēšanos un veiksmīgi saprasties.

 • Dažādi filtri – Kad divi cilvēki sarunā lieto vienādus filtrus, parasti vērojams augsts savstarpējās sapratnes līmenis.
 • Asociēts / Disasociēts

Sevis apzināšanās ar visām savām sajūtām ir asociēts stāvoklis. Disasociētā stāvoklī būsiet nošķirts no savām sajūtām. Spēja disasociēties ir NLP iemaņu pamats.

 • Kā tikt galā ar stresu;
 • Apzinātības tehnikas.

Submodalitātes – smalkās atšķirības domāšanā

 • Katram domāšanas veidam – vizuālajam, audiālajam, sajūtu un diskrētajam – ir smalkās nianses. Prasme trenēt un paplašināt savu domāšanas veidu un tā diapazonu.
 • Domāšanas procesa vadīšana – vizuālās atšķirības, sajūtu atšķirības. Šīs nianses veido mūsu atmiņu un emocijas. Strādāsim ar emocionāliem pārdzīvojumiem pagātnē.

Sensorais asums un kalibrēšana / vērošana

 • Saskarsmes, komunikācijas instruments, kurš palīdz izprast cilvēka domāšanas stratēģijas, vērot uzvedības īpatnības.

Esiet līderi ar NLP!

 • Radīt uzticības gaisotni:

Raports – Spoguļneironu darbība.

 • Kā veidot un uzturēt savstarpēju sapratni?
 • Savstarpēja sapratne kā ietekmes forma;
 • Vērtību saskaņošana sarunās un tempa izvēle;
 • Klausīšanās ar visu ķermeni;
 • Īsākais ceļš uzz savstarpējas sapratnes veidošanu.

Kas Jūsu uzvedību padara automātisku un kā to mainīt – „Enkuri”.

 • Darbs ar emocijām;

Pagātnes negatīvo emociju dzēšana, pozitīvo emociju radīšana, nostiprināšana.

 • Resurss un bezresurss;

Visi resursi, kas cilvēkiem vajadzīgi, lai mainītos, viņiem jau ir!

 • NLP galvenais nosacījums: Problēma + Resursi +Rezultāts
 • „Pilnības aplis”

Paredzamās komunikācijas sagatavošana.

Stresa situāciju pārvarēšana, būt veiksmīgam un pārliecinātam:

 • Eksāmenā;
 • Uzstājoties;
 • Darba pārrunās;
 • Vadot sapulci;
 • Iepazīstoties;
 • Partnersarunās;

Uzvedības modeļu korekcija (pārveidošana? izmainīšana?)

Veiksminieka stratēģija.

Metaprogrammas

Meta  – ārpusē.

Programma – uzvedības modelis, uzvedības paterns.

Iepazīstināšu ar metaprogrammām, kuras ļauj saprast, kā cilvēki reaģēs noteiktās situācijās. Katrs saņems diagnostiku, kādi ir jūsu talanti!

Sasniedziet to, ko patiešām vēlaties!

 • Kas palīdz cilvēkam ātrāk un efektīvāk sasniegt savus mērķus;
 • Vēlamo mērķu sasniegšana ir pirmā iespēja parādīt sev – ES VARU!

NLP tehniskie instrumenti

„Nepietiek ar to, ka esi gudrs, ir jāprot arī šo gudrību izmantot.”  Cicerons

 • Vēziena paterns – Prasme elastīgi mainīt ieradumus;

Strādāsim ar negatīvajiem automātiskajiem uzvedības modeļiem – mazajām atkarībām.

 • Somatopsiholoģijas principi;

Katrs klausītājs izpildot testu „Cilvēka konstruktīvais zīmējums” saņems diagnostiku.

Strādāsim ar pārliecībām un vērtībām – sajūtu topogrāfija.

 • Darbs ar bailēm un fobijām (Tehnika „Ātrā fobiju dzēšana”);

Darbs ar trauksmēm, bailēm, fobijām. Izzināsim fizioloģiskos procesus, kuri rada un nostiprina baiļu sajūtas. Strādāsim tehniku, kuru NLP pamatlicējs Ričards Bendlers iztrādāja ātrai fobiju dzēšanai.

 • Konfilktu risināšana, Tehnika „Konfliktdaļu integrācija”;

Teorija par daļām – epiģenētika, ieklausīšanās ķermeņa gudrībā. Runāsim par to, kas savieno prātu ar ķermeni, par domām, izvēlēm, šaubām un veiksmīga lēmuma pieņemšanu.

 Daces Rolavas vebinārs “Ko Tev var dot NLP? Ievads NLP” 

Bezmaksas ievadnodarbība kursam “NLP Bāze”