Sveiciens mūsu jaunajā mājas lapā!. Mēs būsim ļoti pateicīgi, ja informēsiet mūs par nepilnībām vai kļūdām - laura@nlp.lv . Paldies!
-100%

Бесплатный вводный урок | Введение в классический гипноз | на русском языке | 28.09.2023.

rsz__mg_37391
Sergejs Grīnvalds
cropped-icon.png
Jauno Psiholoģiju Centrs
Pēdējās izmaiņas: 27 jūlijs, 2023
32 jau pieteikušies

Par kursu

Введение в классический гипноз

Бесплатный вводный урок: 28. 09.2023., четверг 19:00-20:00.

Преподаватель: Сергей Гринвальд (на русском языке). 

Семинар: 6.-8. 10.2023., пятница 10:00-18:00, суббота, 10:00-18:00, воскресенье 10:00-18:00.

Gaidīsim Jūs organizatoriskajā  ievadlekcijā par Klasiskās hipnozes kursu. Programmā paredzēta īsa iepazīšanās ar pasniedzēju un programmu. Padziļinātās ievadlekcijas par dažādām hipnozes tēmām pieejamas pēc pieprasījuma no Sergeja Grīnvalda. Lūgums rakstīt Sergejam uz Telegram + 380 97 449 4567 viņš Jūs pievienos grupai, kurā pieejami ieraksti un cita informācija.
 
Ждем вас в организационной вводной лекции по курсу классического гипноза. Программа предусматривает краткое знакомство с репетитором и программой. Углубленные вводные лекции по различным темам гипноза доступны по запросу у Сергея Гринвальда. Пожалуйста, напишите Сергею в Telegram +380 97 449 4567, он добавит вас в группу, где доступны записи и другая информация.

Курс объединяет  современные теоретические и практические достижения в сфере классического гипноза. Курс создан Восточноевропейской ассоциацией гипнотерапевтов и клинических психологов (ВАГиП) при участии с Кафедрой психиатрии, наркологии, медицинской психологии и социальной работы Харьковского Национального Медицинского Университета. Автор курса – Сергей Гринвальд, врач психиатр, психотерапевт, медицинский психолог, к.мед.н., президент ВАГиП, главный редактор журнала «Альманах гипнологии и психологии», ведущий преподаватель Professional Hypnosis Training Institute (г. Варшава).
Миссия курса – дать правдивые научные знания о гипнозе как основе гипнотерапи!

Мы гарантируем при прохождении курса полное овладение практическими приёмами гипноза – наведение, углубление, формирование лечебных внушений, вызывание ролевого поведения, галлюцинации, управление эмоциями, анестезия, амнезия, формирование ложных воспоминаний, возрастной регресс, работа с субличностями…
Эти навыки являются  базовыми для овладения любого направления гипнотерапии – одного из наиболее эффективного и научного направления психотерапии. Кроме того, владение данными навыками позволяет понимать глубинные механизмы психики, воздействовать на людей, улучшает качество коммуникации в любой сфере. Также, эти навыки являются базовыми в сфере эстрадного гипноза.
Вы получите знания и умения в сфере гипноза, а также сертификат Востоноевропеской асоциации гипнотерапвтов и клинических психологов, подтверждающий прохождение курсов, дающий право аттестоваться на категорию “Гипнолог” и овладевать различными направлениям гипнотерапии и эстрадным гипнозом.

Jūsu pasniedzējs

Sergejs Grīnvalds

0/5
2 Kursi
0 Atsauksmes
32 Students
 • Psihiatrs, psihoterapeits, medicīnas psihologs.
 • Harkovas psihoterapijas skolas skolnieks.
 • Medicīnas zinātņu kandidāts.
 • Austrumeiropas hipnoterapeitu un klīnisko psihologu asociācijas prezidents.
 • Vadošais skolotājs Profesionālās hipnozes apmācības institūts (Krakova, Polija).
 • Psihosomatiskās medicīnas klīnikas “Dr. Grīnvalds” galvenais ārsts.
 • Ikgadējās starptautiskās zinātniski praktiskās konferences organizācijas komitejas vadītājs.
 • “Aktuālie hipnoloģijas un hipnoterapijas jautājumi”.
 • Zinātniskā un praktiskā žurnāla “Hipnoloģijas un psiholoģijas almanahs” galvenais redaktors, žurnāla “Hypnosis in Clinical and Experimental Psychology” redkolēģijas loceklis.
 • 28 zinātnisku publikāciju autors, tai skaitā viena monoautora monogrāfija.
 • Pasniedz hipnozi kopš 2011. gada.
 • Врач психиатр, психотерапевт, медицинский психолог.
 • Воспитанник Харьковской школы психотерапии.
 • Кандидат медицинских наук.
 • Президент Восточноевропейской ассоциации гипнотерапевтов и клинических психологов.
 • Ведущий преподаватель  Professional Hypnosis Training Institute (г. Краков, Польша)
 • Главный врач клиники психосоматической медицины “dr. Greenvald”
 • Глава организационного комитета ежегодной международной научно-практической конференции
 • “Актуальные вопросы гипнологии и гипнотерапии”
 • Главный редактор научно-практического журнала “Альманах гипнологии и психологии”, член редакционной коллегии журнала «Гипноз в клинической и экспериментальной психологии»
 • Автор 28 научных печатных работ, в том числе одной моноавторской монографии
 • Преподавание гипноза с 2011-го года.
Skatīt vairāk

Jauno Psiholoģiju Centrs

0/5
54 Kursi
0 Atsauksmes
0 Studenti
Skatīt vairāk