ARIFMOLOĢIJA, NUMEROLOĢIJA

Pasniedzēji
ANDREJS ŽANDRS

PAR KONSULTANTU

Profesors, psiholoģisko zinātņu doktors, filozofs un vēsturnieks, literatūras zinātnieks un bibliogrāfs, teologs un ezotēriķis, astrologs un tarologs. Meistars un Skolotājs vienā personā. Vairāku grāmatu autors.

Филосов и историк, литературовед и библиограф, богослов и эзотерик, астролог и таралог. Это Мастер и Учитель одновременно. Автор книг “Число как универсальный информационный ресурс”, “Психоанализ личности посредством системы арканов”, “Имя — матрица судьбы”,”Психоанализ личности посредством системы Арканов Таро” и др.

PAR KONSULTĀCIJU

Konsultācijas ilgums: 1 – 1,5 h 

Konsultācijas maksa: 150€

Valoda: krievu valodā

PIETEIKŠANĀS: rakstot uz epastu  info@nlp.lv , zvanot uz +37126575571!

 

A. Žandra konsultāciju tēmas:

1.Vispārējā Jūsu personības koncepcija un psihoanalīze pēc jūsu dzimšanas datiem

“Īpašu uzmanību veltu cilvēka personības attīstībai saistībā ar konfliktiem, caur kuriem nākas iet, sākot ar viņa vecāku satikšanos, ieņemšanu, grūtniecību, piedzimšanu un tālāko attīstību”. A.Žandrs

1) Kā ieraudzīt sevi – talantus, spējas, vajadzības
2) Dzīves cikli. Jūsu dzīves racionālais plāns – prāts, intuīcija, pieredze. Pragmatiskais plāns – materiālais rezultāts. Mentālais plāns – emocijas, jūtas, domāšanas dinamika.
3) Darbs, interese par to un nozīme.
4) Hobiji un aizraušanās.
5) Nepieciešamība izzināt sevi, savu personību.
6) Ģimene, tās nozīme Jūsu dzīvē. Bērnu un vecāku attiecības
7) Attiecības ar pretējo dzimumu.

Konsultācijas laikā tiks apskatīti augstākminētie jautājumi, kā arī atbildēts uz Jūsu konkrēti interesējošiem jautājumiem. Tiks apskatīta Jūsu dzīvesbiedra, drauga, bērna, biznesa partnera saistība ar Jums, bet šiem cilvēkiem netiks veikta pilnīga personības analīze.

Ja Jūs vēlaties pilnīgu personības analīzi arī par Jūsu dzīvesbiedru, draugu, bērnu, biznesa partneri, tas notiek pēc atsevišķas vienošanās par konsultācijas ilgumu un samaksu.

2.Jūsu dzīves „kapitālā ” pārbūve jeb renovācija.

3.Lietišķie jautājumi (maksa pēc vienošanās, iepazīstoties ar apjomu)

a) Personāla sakārtošana;
b) Darbs un attiecības ar partneriem;
c) Darba vides sakārtošana.