Loading Events

← ATPAKAĻ UZ KURSIEM

Viktorija Portere

http://www.portere.lv/lv/
Viktorija Portere

Sertificēta mediatore, zvērināta advokāte

Iegūtā mediatora kvalifikācija:

2006/ 2007.gada  12 dienu mediācijas apmācību seminars  ES projekta” Strīdu izšķiršanas sistēmas un praktizējošo juristu apmācība”

2007.gads ES konference Mediācijas brīnums- The magic of mediation

Integriete Mediation (Vācija) & Integrētā Mediācija (Latvija) divu zvaigžņu mediatora sertifikāts 200 stundu apmācību kurss (2012.gads)

·         Dalība mediācijas biedrībās Latvijā

·         Biedrības „Mediācija un ADR” biedrs.

·         Biedrības “ Integrētā mediācijas Latvijā”  biedrs

·         Biedrības “Mediācijas padome” , ētikas komisijas loceklis

Kopš 2018.gada Latvijas izglītības kvalitātes valsts dienestā ( IKVD) sertificēts pedagogs, tēmas :

– Dialoga izpratne un apzinātās personības veidošana ( sertifikāts nr. 18-16);

– Juridiskais ietvars mediācijā ( sertifikāts nr. 18-68);

– Mediatora garīgā veselība un profesionālā darbība (sertifikāts nr.18-240)

– Mediācijas prasmju un kompetenču pilnveide ( sertifikāts nr. 19-363)

Kopš  2006.gada  Latvijas  valsts  sertificēts  mediators  (2014.gada  21.oktobra  LR    valsts sertifikāts Nr. 14/5, 2019.gada 15.oktobrī nr. 14/5-2019)

Kopš  1997.gada  decembra  zvērināts  advokāts   (  Latvijas  zvērinātu   advokātu  kolēģijas izsniegta apliecība nr. 586)

Pieaugušo neformālās izglītības iestādes «Dialoga māksla» ( IKVD izsniegtās apliecības nr. 4380802206) dibinātāja un lektors

Saistību  šķīrējtiesas,  reģ.nr.  40003741242  tiesas  priekšsēdētāja  un   šķīrējtiesnese,  kopš 2000.gada

Krīžu  un  konsultāciju  centra  “Skalbes”    (  reģ.nr.  40008017804)  krīzes  konsultants  kopš 2018.gada 9.aprīļa

Biedrības «Apvienība I.K.P.» reģ.nr. 40008242131 biedre un lektore

Kopš 2011.gada   25.jūlija biedrības „Mediācijas padome”  ētikas komisijas loceklis

2009. -2012.gada Raidho biedrības valdes locekle, konsultants

1994.-1997.g. – juristkonsultants , zvērināta advokāta A.Broka palīgs

1992.g. 03-1993.09. – LR Valsts būvuzņēmums „Autoceltnieks”  – juristkonsultants.

2018.gads Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas  projekts “Radošās darbnīcas “Bērnu tiesību nodrošināšana deinstucionalizācijas kontekstā”

2013.gads Projekta „Mediācijas jomā darbojošos biedrību kapacitātes celšana mediācijas pakalpojuma ieviešanā”  jurists

2012.gads „Mediācijas popularizācija un iedzīvināšana Latvijas tiesu sistēmā”  – projekta administrators

Izglītība

2018.gads -Uzsāktas doktora studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē – pedagoģijas fakultātē ( 1.kurss sekmīgi pabeigts). Pieteiktās disertācijas tēma – Dialoga metodes konstruktīvā macīšanās mediācijā

2017.gads Latvijas Universitāte Pedagoģijas darbības pamati  ( 72 stundu apjomā) ( sertifikāts nr. 033136)

2017.gads Komercmediācijas apmācību kurss ( 20 ak.st) rīkotājs biedrība «Mediacija un ADR»

2017/2018.gads Krīzes intervences pamatlīmenis ( 44 stundu teorijas  kurss un 200 stundu prakse)) Krīžu un konsultāciju centrs Skalbes , licence programmai Nr.DIKS-16-242-ail

2014.gads  –  sertifikāts  nr.  470/14  par  kursu  ”Psiholoģijas  konsultants”  ,  izdevējs  Sankt- Pēterburgas nekomerciālā partnerība “Psihologu, psihoterapeitu un treneru ģilde”.

2012.gads-  Integriete  Mediation  (Vācija)  &  Integrētā  Mediācija  (Latvija)  divu  zvaigžņu mediatora sertifikāts 200 stundu apmācību kurss

2009.g.      Eiropas   Savienības      projekta   ietvaros   iziets   mediatora   apmācības   kurss; apliecinājums par mediatoru apmācības  kursa apguvi.

2008.   –   2009.g.   „International   Correspondence   course”   (   izglītības   iestādes   reģ.nr. 3460800020) kurss  „ Praktiskais psihologs” ; sertifikātu nr.001432

2004.-2005.g. Latvijas Universitāte  kurss  „Nekustamā īpašuma vērtēšana un pārvaldīšana”, izsniegts   Latvijas   Universitātes   nekustamā   īpašuma   vērtēšanas   skolas   atestāts par profesionālo tālākizglītību.

2002.-  2004.g    Latvijas  Policijas  akadēmija,      Latvijas  Policijas  akadēmijā  ieguva  tiesību zinātnes Maģistra akadēmisko  grādu  (izglītības kods- 453800) civiltiesību apakšnozarē ;

2001.- 2002.g. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte ,   ieguvusi ekonomista kvalifikāciju grāmatvedībā ( augstākās profesionālās  izglītības  diploms )

1989.-1995.g.    Latvijas  Universitāte    tiesību  zinātņu  bakalaura  studiju  programmas  kurss; diploms

January 2021

+ EKSPORTĒT PASĀKUMUS