KLĀTIENES KURSS | DACES ROLAVAS NLP PRAKTIĶIS KURSS | 1x mēnesī sestdienā vai svētdienā | 12 mēneši | 80€ par mēnesi | 26.11.23. - Jauno psiholoģiju centrs