KLĀTIENES KURSS | Mediatoru apmācības pamatkurss | 1x mēnesī sestdienā un svētdienā | 5 mēneši | 5 moduļi | 175 € par mēnesi | 09.03.24. - Jauno psiholoģiju centrs