Numeroloģijas EKSPRESmetode iesācējiem | Veselība un raksturs | 2x mēnesī otrdienās | 6 mēneši | 70€ mēnesī | 05.12.2023. - Jauno psiholoģiju centrs
Sveiciens mūsu jaunajā mājas lapā!. Mēs būsim ļoti pateicīgi, ja informēsiet mūs par nepilnībām vai kļūdām - laura@nlp.lv . Paldies!