Sveiciens mūsu jaunajā mājas lapā!. Mēs būsim ļoti pateicīgi, ja informēsiet mūs par nepilnībām vai kļūdām - laura@nlp.lv . Paldies!

Par mani

Vārds un uzvārds

Sergejs Grīnvalds

Īss apraksts
 • Psihiatrs, psihoterapeits, medicīnas psihologs.

 • Harkovas psihoterapijas skolas skolnieks.

 • Medicīnas zinātņu kandidāts.

 • Austrumeiropas hipnoterapeitu un klīnisko psihologu asociācijas prezidents.

 • Vadošais skolotājs Profesionālās hipnozes apmācības institūts (Krakova, Polija).

 • Psihosomatiskās medicīnas klīnikas “Dr. Grīnvalds” galvenais ārsts.

 • Ikgadējās starptautiskās zinātniski praktiskās konferences organizācijas komitejas vadītājs.

 • “Aktuālie hipnoloģijas un hipnoterapijas jautājumi”.

 • Zinātniskā un praktiskā žurnāla “Hipnoloģijas un psiholoģijas almanahs” galvenais redaktors, žurnāla “Hypnosis in Clinical and Experimental Psychology” redkolēģijas loceklis.

 • 28 zinātnisku publikāciju autors, tai skaitā viena monoautora monogrāfija.

 • Pasniedz hipnozi kopš 2011. gada.

 • Врач психиатр, психотерапевт, медицинский психолог.

 • Воспитанник Харьковской школы психотерапии.

 • Кандидат медицинских наук.

 • Президент Восточноевропейской ассоциации гипнотерапевтов и клинических психологов.

 • Ведущий преподаватель  Professional Hypnosis Training Institute (г. Краков, Польша)

 • Главный врач клиники психосоматической медицины “dr. Greenvald”

 • Глава организационного комитета ежегодной международной научно-практической конференции

 • “Актуальные вопросы гипнологии и гипнотерапии”

 • Главный редактор научно-практического журнала “Альманах гипнологии и психологии”, член редакционной коллегии журнала «Гипноз в клинической и экспериментальной психологии»

 • Автор 28 научных печатных работ, в том числе одной моноавторской монографии

 • Преподавание гипноза с 2011-го года.

0 Enrolled Courses
0 Active Courses
0 Completed Courses
21 Total Students
2 Total Courses
0 Total Reviews