MEDIATORA MEISTARĪBA. NLP METODES MEDIATORA DARBĀ | Mediatoru kompetences padziļinātais kurss | 1x mēnesī sestdienās | 2 mēneši | 75€ par mēnesi

Mediatoru kompetences padziļinātais kurss MEDIATORA MEISTARĪBA. NLP METODES MEDIATORA DARBĀ [.....]