KLĀTIENES KURSS | Spoguļošana SIEVIETĒM | Personības izaugsmes grupa DZĪVES TELPAS SAKĀRTOŠANAI | 1x mēnesī sestdienā un svētdienā | 5 mēneši | 140 € par mēnesi

!!!Vadoties pēc epidemioloģiskās situācijas un ieviestajiiem ierobežojumiem, kurss notiks KLĀTIENĒ [.....]