Inga Demčuka “Kristālu detektīve” Žurnāls “Praktiskā Astroloģija” Nr.10/2019