Setup Menus in Admin Panel

Personāla atlase

Piedāvājums personāla atlases pakalpojumiem.

Mūsu uzņēmums piedāvā personāla atlases psihodiagnostisko daļu. Tas nozīmē iesaistīties atlases otrajā kārtā, kad klients jau ir atlasījis pretendentus, izvērtējot profesionālo sagatavotību, atbilstošu izglītību un pieredzi.

Personāla atlases etapi:

 

 • Mūsu personāla atlases speciālista tikšanās ar Jūsu vadību un tiešo pretendenta vadītāju, lai izveidotu precizētu vakances amata aprakstu un precizētu psiholoģiskās diagnostikas aprakstu apjomu (līdz 2 stundām). Iesakām veikt arī tiešā vadītāja psihodiagnostiku, lai mūsu personāla atlases speciālists varētu pilnvērtīgāk izvēlēties pretendentu. Tas palīdz atlases procesā norādīt uz pretendentu un vadītāja kopīgajiem domāšanas un uztveres procesiem, kā arī iespējamām konflikta zonām saskarsmē.
 • Mēs vai jūsu uzņēmums nosūtam pretendentiem 3 -5 testus/ uzdevumus, kas tiem ir jāizpilda. Vēlams, ka Jūs informējat pretendentus, ka mēs ar viņiem sazināsimies un tos nosūtīsim, jo ja viņiem rodas kādi jautājumi testu/ uzdevumu izpildīšanas laikā, lai mēs varētu operatīvi uz tiem atbildēt un sniegt paskaidrojumus!
 • Saņemot atbildes, mūsu speciālisti veic pretendentu analīzi un raksta padziļinātus aprakstus atsaucoties uz sastādīto amata aprakstu (apraksta paraugu skatīt pielikumā). Šajā punktā pastāv divas iespējas: 1. Tiek veidoti padziļināti apraksti 2-3 vispiemērotākajiem pretendentiem, kurus piedāvā mūsu personāla atlases speciālists 2. Tiek veikta analīze un tikšanās laikā ar Jūsu vadību un pretendenta tiešo priekšnieku tiek izstāstīts 2-3 pretendentu psihodiagnostikas rezultāti, tikšanās ilgums aptuveni 2-3 pretendentu rezultāti apspriešanai aptuveni 1- 2 stundas.
 • Mūsu speciālists piedalās atlases intervijās.
 • Pēc intervijām notiek tikšanās ar Jūsu uzņēmuma pārstāvi un pretendenta tiešo vadītāju, kurā tiek izklāstīti ieteikumi pēc intervijām ar pretendentiem.

 

Papildiespējas.

Mūsu personāla atlases speciālists var palīdzēt jaunajam darbiniekam iekļauties kolektīvā. Tas ir sevišķi būtiski, ja jaunais darbinieks ir vadošs speciālists. Pārzinot jaunā darbinieka psiholoģisko portretu un veicot viņa padoto psihodiagnostiku, vadītājs ātrāk un efektīvāk iepazīst savu komanda un katra darbinieka darba spēju un radošo potenciālu un motivāciju. Personāla atlases procesa gaita, tā izmaksas un vajadzība pēc šāda pakalpojuma, tiek atsevišķi izrunātas ar Jūsu uzņēmuma vadību.

 

Psihodiagnostiskais apraksts iekļauj šādu personības iezīmju, stresa noturības, emocionalitātes, darba spēju, apskatu (tas var tikt paplašināts vai sašaurināts pēc pasūtītāja prasībām pretendentam):

 

 • Pašvadības spēju analīze.
 • Proaktivitāte – personīgā skatījuma principi.
 • Rezultāta vīzijas izpratne – personīgā līderisma principi.
 • Svarīguma, prioritāšu izpratne – personīgā menedžmenta principi.
 • Lojalitāte, abpusēja ieguvuma izpratne – starppersonālā līderisma principi.
 • Spēja censties izprast un tikai tad tikt saprastam – empātiskās komunikācijas principa izpratne.
 • Sinerģētiskās spējas – savstarpējās sadarbības spējas.
 • Emocionālās sakritības stils/reakcija un stresu – paņēmiens, kuram cilvēks dod priekšroku, reaģējot uz “stresoriem”.
 • Atskaites/autoritāšu sistēma – paņēmiens, kuram cilvēks dod priekšroku, novērtējot citu cilvēku, situāciju, pārdzīvojumu vai ideju.
 • Emocionālais stāvoklis – paņēmiens, kādu cilvēks izvēlas datu apstrādei (īpaši stresa situācijās): tajās iedziļinās un pārdzīvo vai norobežojas un distancējas no tām.
 • Somātiskā (ķermeņa) reakcija – paņēmiens, kādu cilvēks izvēlas datu apstrādei: ļoti ātri vai lēnāk un refleksīvi.
 • Pārliecināšanas spēks un ticamība – divas kategorijas – pārliecināšanas reprezentācija: kuru no sensoru sistēmām: vizuālā, audiālā, kinestētiskā (VAK), atzīst par labāko eksperimenta kvalitātes novērtēšanai.
 • Pārliecināšanas demonstrācija: pārejas process no domas līdz faktiskam lēmumam un darbības noslēgumam.
 • Emocionālā virzība – stils, kādam dod priekšroku, novirzot savas emocijas – tās pārdzīvojat dotajā situācijā vai ļaujat emocijām izplatīties arī uz citām dzīves jomām.
 • Emocionālā intensitāte/piesātinājums – cilvēka emocionālais piesātinājums attiecībā pret briesmām – no kautrības, bikluma, atturības un jūtīguma līdz uzņēmībai, bezjūtībai un izlaidībai.
 • Motivāciju virziens – virziens, kādam tiek doda priekšroku motivāciju stratēģijā, – vai nu iet pretī tam, ko vēlas, vai dodas prom no tā, no kura vēlas izvairīties.
 • Gribas izvēle adaptējoties – stils, kuram dod priekšroku, saņemot instrukcijas vai pildot uzdevumus.
 • Adaptācija – paņēmiens, ar kādu grib kontaktēties ar savu vidi.
 • Spēju būt precīzam/ diskrētam pienākumu izpildē. Spēju ievērot normas, reglamentu, likumus.

Twitter

otrdien, Februāris 19th, 2019 at 4:13pm
Sveicināti! Lai veiksmīgāk varētu plānot savu nedēļu, iesakām Jums ielūkoties Mēness dienu kalendārā (18.02- 24.02).
https://t.co/CYeHfyBkUt https://t.co/DJrzZH5apr
jpc_nlp photo
otrdien, Februāris 12th, 2019 at 10:43am
Sveicināti! Lai veiksmīgāk varētu plānot savu nedēļu, iesakām Jums ielūkoties Mēness dienu kalendārā (11.02- 17.02).
https://t.co/CYeHfyBkUt https://t.co/R3e0nRasox
jpc_nlp photo

Instagram

ceturtdien, Februāris 7th, 2019 at 9:36pm
 • 27
 • 2
ceturtdien, Februāris 7th, 2019 at 9:35pm
 • 27
 • 0
ceturtdien, Februāris 7th, 2019 at 9:34pm
 • 21
 • 0
sestdien, Decembris 8th, 2018 at 12:36pm
 • 19
 • 1
otrdien, Novembris 6th, 2018 at 4:13pm
 • 39
 • 0
otrdien, Novembris 6th, 2018 at 4:13pm
 • 21
 • 0
© Jauno psiholoģiju centrs | Izstrādāja gudramajaslapa.lv
Jauno psiholoģiju centrs