Maija Irbīte - Jauno psiholoģiju centrs

Maija Irbīte

Maija Irbīte

Par konsultantu
Hiroloģe ar vairāk kā 30 gadu pieredzi, vēsturniece, Reiki 3. līmenis.

Hiroloģijas speciālisti palīdz izprast cilvēku raksturu, personīgo dzīvi, attiecības un iespējamo karjeru. Cilvēkus vienmēr vilinājis neparastais un noslēpumainais – tas ko varam redzēt rokās. Arī Maiju tas interesēja kopš agras jaunības: „vienmēr esmu ieklausījusies viedos cilvēkos, mācījusies no viņiem, lasījusi grāmatas par hiroloģiju. Vērojusi cilvēku rīcību, viņu raksturu, bet galvenais – lūkojusies rokās (paldies, ka viņi man to atļāva) un meklējusi sakarības starp zīmēm tajās un rakstura īpašībām. Un nonākusi pie noteiktiem secinājumiem, sakarībām. Cilvēks ir laimīgs un apmierināts ar dzīvi, ja ir harmonijā ar sevi, bet harmoniju iegūs, izprotot sevi un savus tuvākos cilvēkus. Saprast sevi, savas vēlmes, talantus un iespējas palīdz hiroloģija – mācība par rokām. Ar prieku dalos savās zināšanās ar cilvēkiem, kuri vēlas sevi labāk iepazīt ar hiroloģijas palīdzību.”

Par konsultāciju
Lūgums minēt pieteikumā vai telefonsarunā, ja konsultāciju apmeklējat ATKĀRTOTI!

Hiroloģija (hiromantija) ir sena zinātne, kas attīstījusies paralēli astroloģijai. Hiroloģija palīdz labāk izprast sevi, atrast atbildi sarežģītās dzīves situācijās, analizējot zīmes un to kombinācijas rokās.

Mēs katrs piedzimstam ar savu raksturu, spējām, talantiem, emocionālo uztveri, likteni, mēs katrs esam neatkārtojama personība, tāpēc arī zīmju kombinācijas ir tikai konkrētam cilvēkam raksturīgas, neatkārtojamas- nav divu vienādu cilvēku un nav divu vienādu roku.

Hiroloģijas konsultācijas ir informācijas bagātas, tomēr jāņem vērā, ka tās apjomu nosaka tieši tas, kādas ir mūsu rokas. Katrs cilvēks ir unikāls, tāpēc konsultācija pie hirologa ir tikai šī konkrētā cilvēka rokām veltīta saruna.

Galvenie jautājumi, kurus var izlasīt rokās:
  • Cilvēka rakstura galvenās iezīmes, personības stiprās un vājās puses.
  • Talanti un spējas, piemērotākie mācību un profesijas izvēles virzieni, iespējamā sociālā realizācija.
  • Personības garīgā izaugsme.
  • Mīlestība, dzīves scenārijs, ģimene, bērni.

Jautājumā par saderību ar konkrētu cilvēku, nepieciešams šī cilvēka plaukstu foto ar skaidri saskatāmām līnijām un roku virspuses foto (pirksti un nagi).

Lūgums uz konsultāciju ierasties ar dabīgiem nagiem, bez lakas, gēla pārklājuma vai mākslīgiem nagiem. Nagu laka var būt, bet ja ir gēla/ mākslīgie nagi, tad nevar noteikt mācību un darba virzienus, kurā virzienā vislabāk mācīties vai strādāt. Nagu forma un izmērs ir viens no pamatlementim, pēc kura nosaka arī raksturu un vēl citus jautājumus,  arī jautājumā par attiecībām tas ir svarīgs elements.

Nepieciešamības gadījumā ir iespēja veikt roku testu (speciāli mērījumi), klients pēc tam saņem grafisku un tekstuālu analīzi par 16 galvenajām rakstura īpašībām (varam to nosaukt par HIROSKOPU)

Nopietnas nepieciešamības gadījumā iespējama koriģējošā hiroloģija – kādas līnijas pārzīmēšana. Koriģēšanas pamatprincips, jo mazāk, jo labāk. 

Medicīniskie jautājumi netiek apskatīti.

Maija Irbīte

Hiroloģija
Konsultants