Loading Events

PIETEIKUMS

Izvēlaties vietu skaitu.
Mediācija 2.līmenis 07.10.23. (maksa par 1 moduli)
86.00
ATZĪMĒJIET DALĪBNIEKU SKAITU

Mediatoru kompetences padziļinātais kurss

ONLINE NODARBĪBAS: 1x mēnesī sestdienās no 7.oktobra pl.10:00-18:00. 

ILGUMS: 5 mēneši (5 moduļi). 

MAKSA: 86€ par moduli. Kursanti ar iepriekšējo izglītību jurisprudencē var neapmeklēt moduli  “Juridiskais ietvars mediācijā”. (Mācības notiek, ja grupā ir 10 cilvēki).

Katru moduli ir iespēja apmeklēt arī atsevišķi! 

Svarīga mediācijas procesa sastāvdaļa ir konstruktīva dialoga izveidošana starp strīdus pusēm, kas ir svarīga, apgūstama mediatora prasme un izkopjama visa mūža garumā, ko pilnībā nodrošina sagatavotā programma. Dialogs ir komunikācijas procesa vērtība. Tikai dialoga procesā mēs varam līdz galam saprast partneri un būt saprasti. Dialoga veidošanai ir nepieciešams adekvāts pašvērtējums, pašcieņa, kas savukārt rada cieņu pret citiem un spēju komunicēt. Dialoga pielietojums ir ne tikai ikdienas komunikācijā, bet arī veiksmīgā konfliktu situāciju risināšanā. Dialoga prasmīga veidošana ir pamats nevardarbīgai komunikācijai. Lai izprastu mediācijas veiksmes mehānismu, kursā tiek padziļināti izskatīta konstruktīvisma paradigma psiholoģijā, pedagoģijā un mediācijā. Kursā padziļināti tiek pētīts konflikts un dažādi mediācijas modeļi. Tuvplānā tiek skatīta mediācijas iespēja skolā un komerclietās. Kursā detalizētāk pētīta ģimenes sistēma, krīzes cēloņi, iespējamie konflikti un to risināšana. Īpaša vieta kursā ir iedalīta mediatora prasmēm, tehnikām un metodēm. Tās tiek skaidrotas un mācītas ne tikai katrā modulī, bet īpaši tam ir veltīts atsevišķs modulis. Tā kā mediācijas apmācību interesenti nav tikai juridisko profesiju pārstāvji, tad papildus komunikācijas un konflikta psiholoģiskiem, filozofiskiem, mediācijas menedžmenta jautājumiem, tiek skatīti arī mediācijas juridiskās nianses un normatīvie akti.

Kam paredzēts kurss? Praktizējošiem mediatoriem, mediatoriem apmācībā, psihologiem, juristiem, pedagogiem, personālvadības speciālistiem. Kā arī jebkuram interesentam, kurš ikdienā strādā ar cilvēkiem, vada kolektīvu vai saskaras ar konfliktu risināšanu.

1. MODULIS. Mediācijas modeļi padziļināti- 07.10.2023. (kopā 10 stundas)

Pasniedzēja: Viktorija Portere

Moduļa saturs:

 • Klasiskā (fasilatīvā) mediācija;
 • Ekosistēmiskā mediācija;
 • Provokatīvā mediācija;
 • Transformatīvā mediācija;
 • Naratīvā mediācija;
 • Vērtējošā un risinājuma atrašanas mediācija;
 • Taisnīguma atjaunojoša mediācija;
 • Nianses darbā ar nepilngadīgajiem;
 • Tematiskās lomu spēles un individuālie praktiskie uzdevumu, grupu un pāru darbs.

2. MODULIS. Konstruktīvās mediācijas modelis- 04.11.2023. (kopā 10 stundas)

Pasniedzēja: Viktorija Portere

Moduļa saturs:

 • Konstruktīvisms mediācijā un metakognitivitāte;
 • Komunikācijas funkcijas un metakomunikācija;
 • Saziņas elementi;
 • Cilvēka uzvedības elementi un faktori;
 • Objektīvā personība un uztveres pamati;
 • Dialoga komponenti, barjeras un mērķis;
 • Dialoga veidi mediācijas procesā;
 • Socializācijas process;
 • Klausīties, dzirdēt un sadzirdēt;
 • Kā rīkoties, lai esam sadzirdēti;
 • Mediācijas U-teorija;
 • Emocijas dialogā;
 • Uzvedības modeļi;
 • Dialoga rezultāts;
 • Atvērtā dialoga māksla;
 • Nevardarbīgā dialoga pamatelementi;
 • Manipulācija un aktualizācija;
 • Proaktivitāte;
 • Moduļa apguvei teorija un tematiskās lomu spēles, individuālie praktiskie uzdevumu, grupu un pāru darbs.

3. MODULIS. Komercmediācija- 02.12.2023 (kopā 10 stundas)

Pasniedzēja: Viktorija Portere

Moduļa saturs:

 • Sarunu vadīšanas īpatnības biznesā;
 • Komercmediācijas fāzes;
 • Komercmediācijas veidi;
 • Konfliktu risināšanas veidu priekšrocības;
 • Mediatora loma komercmediācijā;
 • Mediatora speciālās iemaņas komercmediācijā;
 • Moduļa apguvei teorija un tematiskās lomu spēles, individuālie praktiskie uzdevumu, grupu un pāru darbs.

4. MODULIS. Juridiskais ietvars mediācijā- 03.02.2024. (kopā 10 stundas)

Pasniedzēji: Viktorija Portere, Inese Briķena

Moduļa saturs

 • Strīdu risināšanas veidi un to juridiskais ietvars, normatīvie akti;
 • Mediācijas procesa dokumenti un to sastāvdaļas;
 • Vienošanās izpildu kārtība;
 • Civilprocesa likums un mediācija;
 • Personīgo datu aizsardzība mediācijā;
 • Patstāvīgais darbs ar dokumentiem;
 • Moduļa apguvei teorija un tematiskās lomu spēles, individuālie praktiskie uzdevumu, grupu un pāru darbs.

 5. MODULIS. Mediators kā ģimenes koučs- 02.03.2024. (kopā 10 stundas)

Pasniedzēja: Viktorija Portere

Moduļa saturs

 • Ģimene – sistēma sistēmā;
 • Ģimenes locekļu personību “aisbergs”;
 • Ģimenes locekļu mijiedarbības veidi un izdzīvošanas tipi;
 • Ģimenes karte;
 • Ģimenes likumi;
 • Konfliktu risināšanas ģimenē;
 • Moduļa apguvei teorija un tematiskās lomu spēles, individuālie praktiskie uzdevumu, grupu un pāru darbs.