Sveiciens mūsu jaunajā mājas lapā!. Mēs būsim ļoti pateicīgi, ja informēsiet mūs par nepilnībām vai kļūdām - laura@nlp.lv . Paldies!

ONLINE KURSS | Mediatoru kompetences padziļinātais kurss | 2. LĪMENIS | 5 moduļi | 86€ par moduli | 07.10.23.

viktorija300x300
Viktorija Portere
cropped-icon.png
Jauno Psiholoģiju Centrs
Pēdējās izmaiņas: 13 jūlijs, 2023
0 jau pieteikušies

Par kursu

Mediatoru kompetences padziļinātais kurss

ONLINE NODARBĪBAS: 1x mēnesī sestdienās no 7.oktobra pl.10:00-18:00. 

ILGUMS: 5 mēneši (5 moduļi). 

MAKSA: 86€ par moduli. Kursanti ar iepriekšējo izglītību jurisprudencē var neapmeklēt moduli  “Juridiskais ietvars mediācijā”. (Mācības notiek, ja grupā ir 10 cilvēki).

Katru moduli ir iespēja apmeklēt arī atsevišķi! 

Svarīga mediācijas procesa sastāvdaļa ir konstruktīva dialoga izveidošana starp strīdus pusēm, kas ir svarīga, apgūstama mediatora prasme un izkopjama visa mūža garumā, ko pilnībā nodrošina sagatavotā programma. Dialogs ir komunikācijas procesa vērtība. Tikai dialoga procesā mēs varam līdz galam saprast partneri un būt saprasti. Dialoga veidošanai ir nepieciešams adekvāts pašvērtējums, pašcieņa, kas savukārt rada cieņu pret citiem un spēju komunicēt. Dialoga pielietojums ir ne tikai ikdienas komunikācijā, bet arī veiksmīgā konfliktu situāciju risināšanā. Dialoga prasmīga veidošana ir pamats nevardarbīgai komunikācijai. Lai izprastu mediācijas veiksmes mehānismu, kursā tiek padziļināti izskatīta konstruktīvisma paradigma psiholoģijā, pedagoģijā un mediācijā. Kursā padziļināti tiek pētīts konflikts un dažādi mediācijas modeļi. Tuvplānā tiek skatīta mediācijas iespēja skolā un komerclietās. Kursā detalizētāk pētīta ģimenes sistēma, krīzes cēloņi, iespējamie konflikti un to risināšana. Īpaša vieta kursā ir iedalīta mediatora prasmēm, tehnikām un metodēm. Tās tiek skaidrotas un mācītas ne tikai katrā modulī, bet īpaši tam ir veltīts atsevišķs modulis. Tā kā mediācijas apmācību interesenti nav tikai juridisko profesiju pārstāvji, tad papildus komunikācijas un konflikta psiholoģiskiem, filozofiskiem, mediācijas menedžmenta jautājumiem, tiek skatīti arī mediācijas juridiskās nianses un normatīvie akti.

Kam paredzēts kurss? Praktizējošiem mediatoriem, mediatoriem apmācībā, psihologiem, juristiem, pedagogiem, personālvadības speciālistiem. Kā arī jebkuram interesentam, kurš ikdienā strādā ar cilvēkiem, vada kolektīvu vai saskaras ar konfliktu risināšanu.

1. MODULIS. Mediācijas modeļi padziļināti- 07.10.2023. (kopā 10 stundas)

Pasniedzēja: Viktorija Portere

Moduļa saturs:

 • Klasiskā (fasilatīvā) mediācija;
 • Ekosistēmiskā mediācija;
 • Provokatīvā mediācija;
 • Transformatīvā mediācija;
 • Naratīvā mediācija;
 • Vērtējošā un risinājuma atrašanas mediācija;
 • Taisnīguma atjaunojoša mediācija;
 • Nianses darbā ar nepilngadīgajiem;
 • Tematiskās lomu spēles un individuālie praktiskie uzdevumu, grupu un pāru darbs.

2. MODULIS. Konstruktīvās mediācijas modelis- 04.11.2023. (kopā 10 stundas)

Pasniedzēja: Viktorija Portere

Moduļa saturs:

 • Konstruktīvisms mediācijā un metakognitivitāte;
 • Komunikācijas funkcijas un metakomunikācija;
 • Saziņas elementi;
 • Cilvēka uzvedības elementi un faktori;
 • Objektīvā personība un uztveres pamati;
 • Dialoga komponenti, barjeras un mērķis;
 • Dialoga veidi mediācijas procesā;
 • Socializācijas process;
 • Klausīties, dzirdēt un sadzirdēt;
 • Kā rīkoties, lai esam sadzirdēti;
 • Mediācijas U-teorija;
 • Emocijas dialogā;
 • Uzvedības modeļi;
 • Dialoga rezultāts;
 • Atvērtā dialoga māksla;
 • Nevardarbīgā dialoga pamatelementi;
 • Manipulācija un aktualizācija;
 • Proaktivitāte;
 • Moduļa apguvei teorija un tematiskās lomu spēles, individuālie praktiskie uzdevumu, grupu un pāru darbs.

3. MODULIS. Komercmediācija- 02.12.2023 (kopā 10 stundas)

Pasniedzēja: Viktorija Portere

Moduļa saturs:

 • Sarunu vadīšanas īpatnības biznesā;
 • Komercmediācijas fāzes;
 • Komercmediācijas veidi;
 • Konfliktu risināšanas veidu priekšrocības;
 • Mediatora loma komercmediācijā;
 • Mediatora speciālās iemaņas komercmediācijā;
 • Moduļa apguvei teorija un tematiskās lomu spēles, individuālie praktiskie uzdevumu, grupu un pāru darbs.

4. MODULIS. Juridiskais ietvars mediācijā- 03.02.2024. (kopā 10 stundas)

Pasniedzēji: Viktorija Portere, Inese Briķena

Moduļa saturs

 • Strīdu risināšanas veidi un to juridiskais ietvars, normatīvie akti;
 • Mediācijas procesa dokumenti un to sastāvdaļas;
 • Vienošanās izpildu kārtība;
 • Civilprocesa likums un mediācija;
 • Personīgo datu aizsardzība mediācijā;
 • Patstāvīgais darbs ar dokumentiem;
 • Moduļa apguvei teorija un tematiskās lomu spēles, individuālie praktiskie uzdevumu, grupu un pāru darbs.

 5. MODULIS. Mediators kā ģimenes koučs- 02.03.2024. (kopā 10 stundas)

Pasniedzēja: Viktorija Portere

Moduļa saturs

 • Ģimene – sistēma sistēmā;
 • Ģimenes locekļu personību “aisbergs”;
 • Ģimenes locekļu mijiedarbības veidi un izdzīvošanas tipi;
 • Ģimenes karte;
 • Ģimenes likumi;
 • Konfliktu risināšanas ģimenē;
 • Moduļa apguvei teorija un tematiskās lomu spēles, individuālie praktiskie uzdevumu, grupu un pāru darbs.

Jūsu pasniedzējs

Viktorija Portere

0/5
4 Kursi
0 Atsauksmes
0 Studenti
Sertificēta mediatore, zvērināta advokāte. Iegūtā mediatora kvalifikācija: 2006/ 2007.gada  12 dienu mediācijas apmācību seminars  ES projekta” Strīdu izšķiršanas sistēmas un praktizējošo juristu apmācība”; 2007.gads ES konference Mediācijas brīnums- The magic of mediation; Integriete Mediation (Vācija) & Integrētā Mediācija (Latvija) divu zvaigžņu mediatora sertifikāts 200 stundu apmācību kurss (2012.gads); Dalība mediācijas biedrībās Latvijā; Biedrības „Mediācija un ADR” biedrs; Biedrības “ Integrētā mediācijas Latvijā”  biedrs; Biedrības “Mediācijas padome”, ētikas komisijas loceklis. Kopš 2018.gada Latvijas izglītības kvalitātes valsts dienestā ( IKVD) sertificēts pedagogs, tēmas : – Dialoga izpratne un apzinātās personības veidošana ( sertifikāts nr. 18-16); – Juridiskais ietvars mediācijā ( sertifikāts nr. 18-68); – Mediatora garīgā veselība un profesionālā darbība (sertifikāts nr.18-240); – Mediācijas prasmju un kompetenču pilnveide ( sertifikāts nr. 19-363). Kopš  2006.gada  Latvijas  valsts  sertificēts  mediators  (2014.gada  21.oktobra  LR    valsts sertifikāts Nr. 14/5, 2019.gada 15.oktobrī nr. 14/5-2019); Kopš  1997.gada  decembra  zvērināts  advokāts   (  Latvijas  zvērinātu   advokātu  kolēģijas izsniegta apliecība nr. 586); Pieaugušo neformālās izglītības iestādes «Dialoga māksla» ( IKVD izsniegtās apliecības nr. 4380802206) dibinātāja un lektors; Saistību  šķīrējtiesas,  reģ.nr.  40003741242  tiesas  priekšsēdētāja  un   šķīrējtiesnese,  kopš 2000.gada; Krīžu  un  konsultāciju  centra  “Skalbes”    (  reģ.nr.  40008017804)  krīzes  konsultants  kopš 2018.gada 9.aprīļa; Biedrības «Apvienība I.K.P.» reģ.nr. 40008242131 biedre un lektore; Kopš 2011.gada   25.jūlija biedrības „Mediācijas padome”  ētikas komisijas loceklis; 2009. -2012.gada Raidho biedrības valdes locekle, konsultants; 1994.-1997.g. – juristkonsultants , zvērināta advokāta A.Broka palīgs; 1992.g. 03-1993.09. – LR Valsts būvuzņēmums „Autoceltnieks”  – juristkonsultants; 2018.gads Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas  projekts “Radošās darbnīcas “Bērnu tiesību nodrošināšana deinstucionalizācijas kontekstā”; 2013.gads Projekta „Mediācijas jomā darbojošos biedrību kapacitātes celšana mediācijas pakalpojuma ieviešanā”  jurists; 2012.gads „Mediācijas popularizācija un iedzīvināšana Latvijas tiesu sistēmā”  – projekta administrators. Izglītība 2018.gads -Uzsāktas doktora studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē – pedagoģijas fakultātē ( 1.kurss sekmīgi pabeigts). Pieteiktās disertācijas tēma – Dialoga metodes konstruktīvā macīšanās mediācijā; 2017.gads Latvijas Universitāte Pedagoģijas darbības pamati  ( 72 stundu apjomā) ( sertifikāts nr. 033136); 2017.gads Komercmediācijas apmācību kurss ( 20 ak.st) rīkotājs biedrība «Mediacija un ADR»; 2017/2018.gads Krīzes intervences pamatlīmenis ( 44 stundu teorijas  kurss un 200 stundu prakse)) Krīžu un konsultāciju centrs Skalbes , licence programmai Nr.DIKS-16-242-ail; 2014.gads  –  sertifikāts  nr.  470/14  par  kursu  ”Psiholoģijas  konsultants”  ,  izdevējs  Sankt- Pēterburgas nekomerciālā partnerība “Psihologu, psihoterapeitu un treneru ģilde”; 2012.gads-  Integriete  Mediation  (Vācija)  &  Integrētā  Mediācija  (Latvija)  divu  zvaigžņu mediatora sertifikāts 200 stundu apmācību kurss; 2009.g.      Eiropas   Savienības      projekta   ietvaros   iziets   mediatora   apmācības   kurss; apliecinājums par mediatoru apmācības  kursa apguvi; 2008.   –   2009.g.   „International   Correspondence   course”   (   izglītības   iestādes   reģ.nr. 3460800020) kurss  „ Praktiskais psihologs” ; sertifikātu nr.001432; 2004.-2005.g. Latvijas Universitāte  kurss  „Nekustamā īpašuma vērtēšana un pārvaldīšana”, izsniegts   Latvijas   Universitātes   nekustamā   īpašuma   vērtēšanas   skolas   atestāts par profesionālo tālākizglītību; 2002.-  2004.g    Latvijas  Policijas  akadēmija,      Latvijas  Policijas  akadēmijā  ieguva  tiesību zinātnes Maģistra akadēmisko  grādu  (izglītības kods- 453800) civiltiesību apakšnozarē; 2001.- 2002.g. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte ,   ieguvusi ekonomista kvalifikāciju grāmatvedībā ( augstākās profesionālās  izglītības  diploms ); 1989.-1995.g.    Latvijas  Universitāte    tiesību  zinātņu  bakalaura  studiju  programmas  kurss; diploms.
Skatīt vairāk

Jauno Psiholoģiju Centrs

0/5
56 Kursi
0 Atsauksmes
0 Studenti
Skatīt vairāk