Loading Events

Mācības paredzētas kursantiem, kuri ieguvuši NLP BĀZES VAI NLP PRAKTIĶA  KURSA apliecību

NLP MEISTARA kurss

NODARBĪBAS: 1x mēnesī sestdienā no 3.decembra pl.10:00-17:00. 

ILGUMS: 12 mēneši.

MAKSA: 80 € par mēnesi. 

Neirolingvistiskā Programmēšana (NLP) – zināšanas sniedz spējas izzināt un apmierināt cilvēka vajadzības, motivāciju, celt darba kvalitāti un dzīves līmeni kā tādu.

NLP MEISTARS: Otrais apmācību līmenis neirolingvistiskajā programmēšanā. Kursa laikā tiek sniegta padziļināta izpratne par cilvēka domāšanas un uzvedības procesiem – ieguvēji būs arī cilvēki ar priekšzināšanām komunikācijas jomā, psiholoģijā. Kurss nostiprina iemaņas praktiskajā psiholoģijā.

Kursa laikā tiek apgūtas NLP tehnikas un metodes, NLP pielietojums praktiskajā konsultēšanā un personiskās terapeitiskās prakses. Kursantiem tiek sniegtas zināšanas, kā izmantot NLP metodes un instrumentus darbā ar sevi un klientiem. Tiek sniegta informācija par inovācijas un radošuma instrumentiem, lai dotu cilvēkiem iespēju virzīties uz priekšu.

Paredzēts tiem, kas jau ir apguvuši NLP BĀZES VAI PRAKTIĶA kursu, kā arī tiem, kas jau apguvuši NLP meistara līmeni un vēlas nostiprināt zināšanas. Paredzēts dažādu profesiju pārstāvjiem – ārstiem, psihologiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, juristiem, menedžeriem, pārdošanas speciālistiem, personāla atlases darbiniekiem, studentiem. Mācīties iespēja kā jauniem, tā veciem – jebkuram, kurš vēlas uzlabot savas dzīves kvalitāti. Efektīvi izmantojot NLP saskarsmē, veiksmīgu rezultātu var iegūt vienkāršāk.

NLP meistara diploms ir liels ieguvums papildizglītības apliecināšanā, kā arī papildus bonuss CV!

Pēc kursa pabeigšanas iespējams turpināt padziļinātu apmācību NLP, patstāvīgi strādāt kā NLP konsultantam.

NLP meistara kursa programma:

A bloks:

 • S.C.O.R.E. – modelis izmaiņām
 • NLP konsultanta konsultācijas sesijas ietvars
 • NLP konsultanta darba bāzes principi
 • Miltona Eriksona hipnotisko paternu šabloni:
  • „Pārbīdītie” paterni, ievadot hipnozē
  • Rokas levitācija
  • Variāciju pielietošana
  • Izvēles izteicieni
  • Valodas maģija
 • Metaforas veidošanas un pielietošanas bāzes elementi:
  • Nostāstu un metaforu pielietošanas mērķi
  • Kalibrēšana metaforu stāstīšanas laikā
  • Metaforu raksturojumi
  • Metaforas veidošanas process
  • Ievadīšana transā ar metaforas palīdzību
  • Miltona Eriksona trīskāršā spirāle
  • Metaforas virzītas uz „dažādiem” mērķiem:
   • Afekta izmainīšana (emocionālās elastības iegūšana)
   • Attieksmes reorganizācija
   • Personības restrukturizācija
   • Metaforu radīšanas sērijas summēšana

B bloks:

 • NLP meistars tehniku mentālā karte
 • Reimprintings
 • Pieci būtības stāvokļi:
  • Eksistence
  • Iekšējais miers
  • Mīlestība
  • Atzinība
  • Viengabalainība
 • Trīs tehnikas darbam ar fobijām:
  • Acu kustību desensibilizācija
  • Domāšanas lauku terapijas algoritmi
  • Emocionālās brīvības tehnika
 • Darbs ar alerģiskajām saslimšanām:
  • „Somātisko/ iegūto alerģiju dzēšana”

C bloks:

 • NLP modelēšana: veiksmīgu stratēģiju modelēšanas principi
 • Modelēšana
  • Modelēšanas vispārēja shēma
  • Modelēšanas stratēģija pēc Džona Grindera metodes
  • Modelēšanas stratēģija pēc Roberta Diltsa metodes
  • Stāvokļa modelēšana
 • Stratēģijas:
  • Modelēšanas stratēģija pēc Deivida Gordona metodes
  • Modelēšanas stratēģija ar izvietotu modeli:
   • stratēģiju izzināšana,
   • stratēģijas modelēšana,
   • tehnikas radīšana ar 7 soļiem, vadoties pēc izvēlētās stratēģijas, kuru demonstrē modelis.

D bloks:

 • Sertifikācija
  • 3 sesiju konsultāciju darbs.
  • Sesiju apraksts. Paveiktā darba prezentācija.
  • Metaforas no „10 līdz 1” veidošana un prezentācija
  • Izlasītās grāmatas konspekts, konspekta prezentācija.