Dace Rolava - Jauno psiholoģiju centrs

Dace Rolava

Dace Rolava

Dace Rolava

Par pasniedzēju

JPC goda direktore, pasniedzēja un konsultante. Mg. psych., organizāciju psiholoģijas maģistre, jau vairāk kā 25 gadus strādā kā NLP trenere (neirolingvistiskā programmēšana) ar NLP pamatlicēja Ričarda Bendlera sertifikātu. Apmācīttiesīga praktiķe un trenere klīniskajā un Ēriksona hipnozē. Kopš 2011. gada EAHP serifikāts (European Certificate on Clinical hypnosis), 2015. gadā ESH sertifikāts (European Society of Hypnosis), kouča trenere un dažādu NLP kursu pasniedzēja jau vairāk kā 25 gadus.

JPC uzsāku vadīt 1996. gadā. Atskatoties uz spraiga darba pilnajiem gadiem, gribas lietot metaforu – mēs redzam sīku un smalku priežu sēkliņu, kuru var aizpūst mazākā vēja pūsma. Un ir svarīgi, lai tā mazā priežu sēkliņa, kuru purina liktenis un vējš, iekrīt auglīgā zemē un spēj nostiprināt savas saknes. Pienāk brīdis, kad šīs mazās sēkliņas ar lielu iekšējo spiedienu spraucās no zemes. Un tad nu atkal ir svarīgi, vai pietiks valgmes un apkārtējās vides mīlestības, vai neapēnos kāds liels koks, vai nenāks kādi lieli triecieni. Jāsaka, ka mūsu sēkliņai augsne un visi ārējie faktori ir bijuši labvēlīgi, tās sakņu sistēma ir sakuplojusi un kļuvusi spēcīga. Darba gaitā izdevies saliedēt labu darbinieku kolektīvu, kur prioritāte ir ne tikai bakalaura vai maģistra izglītības iegūšana, bet arī kāpšana uz augšu pa tām trepītēm, ko piedāvā JPC. Nu jau vairāki administrācijas darbinieki izauguši par speciālistiem, kas savās zināšanās un praktiskajā pieredzē spējīgi dalīties ar klausītājiem. Arī mūžizglītības koncepciju mēs savā centrā sekmīgi sākām ieviest, pirms par to Eiropā tikai vēl runāja. Ļoti sekmīga izvērsusies sadarbība ar augstas klases pasniedzējiem no Francijas, ASV, Krievijas un citām valstīm. Esam piesaistījuši arī augstas klases pasniedzējus no savas valsts, tādēļ mūsu piedāvājums kļūst aizvien daudzpusīgāks.

Raksti žurnālos un intervijas ar Daci Rolavu: