Inguna Namiķe - Jauno psiholoģiju centrs

Inguna Namiķe

Inguna Namiķe

Inguna Namiķe

Par pasniedzēju

IZGLĪTĪBA

Mg.art., Mākslas zinātnes nozare, Restaurācijas apakšnozare, LMA

Bc. art., Mākslas zinātnes nozare, Restaurācijas apakšnozare, LMA

Ekonomists, Latvijas Universitāte

PAPILDUS IZGLĪTĪBA

Mākslas pedagoģija un metodika (pasn. Ilze Vītola);

Inteliģences akadēmija. Personības izaugsmes modulis;

Mācījusies gleznošanu studijā “Ceruleum” pie Ilzes Neilandes.

DARBĪBAS JOMAS

Vieslektore Latvijas Universitātē programmā “Kultūrvides mantojums”;

Gleznošanas studija ”Ceruleum” amats: pedagogs;

Ar saviem darbiem piedalījusies vairākās izstādēs.

INTERESES

Restaurēju un kopēju vecmeistarus, studējot viņu rokrakstu un gleznošanas tehnoloģiju.

Jaunie darbi turpina vērtību un identitātes meklējumus.