Sveiciens mūsu jaunajā mājas lapā!. Mēs būsim ļoti pateicīgi, ja informēsiet mūs par nepilnībām vai kļūdām - laura@nlp.lv . Paldies!

Sergejs Grīnvalds

Sergejs Grīnvalds

Sergejs Grīnvalds

Par pasniedzēju

 • Psihiatrs, psihoterapeits, medicīnas psihologs.
 • Harkovas psihoterapijas skolas skolnieks.
 • Medicīnas zinātņu kandidāts.
 • Austrumeiropas hipnoterapeitu un klīnisko psihologu asociācijas prezidents.
 • Vadošais skolotājs Profesionālās hipnozes apmācības institūts (Krakova, Polija).
 • Psihosomatiskās medicīnas klīnikas “Dr. Grīnvalds” galvenais ārsts.
 • Ikgadējās starptautiskās zinātniski praktiskās konferences organizācijas komitejas vadītājs.
 • “Aktuālie hipnoloģijas un hipnoterapijas jautājumi”.
 • Zinātniskā un praktiskā žurnāla “Hipnoloģijas un psiholoģijas almanahs” galvenais redaktors, žurnāla “Hypnosis in Clinical and Experimental Psychology” redkolēģijas loceklis.
 • 28 zinātnisku publikāciju autors, tai skaitā viena monoautora monogrāfija.
 • Pasniedz hipnozi kopš 2011. gada.
 • Врач психиатр, психотерапевт, медицинский психолог.
 • Воспитанник Харьковской школы психотерапии.
 • Кандидат медицинских наук.
 • Президент Восточноевропейской ассоциации гипнотерапевтов и клинических психологов.
 • Ведущий преподаватель  Professional Hypnosis Training Institute (г. Краков, Польша)
 • Главный врач клиники психосоматической медицины “dr. Greenvald”
 • Глава организационного комитета ежегодной международной научно-практической конференции
 • “Актуальные вопросы гипнологии и гипнотерапии”
 • Главный редактор научно-практического журнала “Альманах гипнологии и психологии”, член редакционной коллегии журнала «Гипноз в клинической и экспериментальной психологии»
 • Автор 28 научных печатных работ, в том числе одной моноавторской монографии
 • Преподавание гипноза с 2011-го года.