Viktorija Portere - Jauno psiholoģiju centrs

Viktorija Portere

Viktorija Portere

Viktorija Portere

Par pasniedzēju

Sertificēta mediatore, zvērināta advokāte.

Iegūtā mediatora kvalifikācija:

 • 2006/ 2007.gada  12 dienu mediācijas apmācību seminars  ES projekta” Strīdu izšķiršanas sistēmas un praktizējošo juristu apmācība”;
 • 2007.gads ES konference Mediācijas brīnums- The magic of mediation;
 • Integriete Mediation (Vācija) & Integrētā Mediācija (Latvija) divu zvaigžņu mediatora sertifikāts 200 stundu apmācību kurss (2012.gads);
 • Dalība mediācijas biedrībās Latvijā;
 • Biedrības „Mediācija un ADR” biedrs;
 • Biedrības “ Integrētā mediācijas Latvijā”  biedrs;
 • Biedrības “Mediācijas padome”, ētikas komisijas loceklis.

Kopš 2018.gada Latvijas izglītības kvalitātes valsts dienestā ( IKVD) sertificēts pedagogs, tēmas :

– Dialoga izpratne un apzinātās personības veidošana ( sertifikāts nr. 18-16);

– Juridiskais ietvars mediācijā ( sertifikāts nr. 18-68);

– Mediatora garīgā veselība un profesionālā darbība (sertifikāts nr.18-240);

– Mediācijas prasmju un kompetenču pilnveide ( sertifikāts nr. 19-363).

 • Kopš  2006.gada  Latvijas  valsts  sertificēts  mediators  (2014.gada  21.oktobra  LR    valsts sertifikāts Nr. 14/5, 2019.gada 15.oktobrī nr. 14/5-2019);
 • Kopš  1997.gada  decembra  zvērināts  advokāts   (  Latvijas  zvērinātu   advokātu  kolēģijas izsniegta apliecība nr. 586);
 • Pieaugušo neformālās izglītības iestādes «Dialoga māksla» ( IKVD izsniegtās apliecības nr. 4380802206) dibinātāja un lektors;
 • Saistību  šķīrējtiesas,  reģ.nr.  40003741242  tiesas  priekšsēdētāja  un   šķīrējtiesnese,  kopš 2000.gada;
 • Krīžu  un  konsultāciju  centra  “Skalbes”    (  reģ.nr.  40008017804)  krīzes  konsultants  kopš 2018.gada 9.aprīļa;
 • Biedrības «Apvienība I.K.P.» reģ.nr. 40008242131 biedre un lektore;
 • Kopš 2011.gada   25.jūlija biedrības „Mediācijas padome”  ētikas komisijas loceklis;
 • 2009. -2012.gada Raidho biedrības valdes locekle, konsultants;
 • 1994.-1997.g. – juristkonsultants , zvērināta advokāta A.Broka palīgs;
 • 1992.g. 03-1993.09. – LR Valsts būvuzņēmums „Autoceltnieks”  – juristkonsultants;
 • 2018.gads Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas  projekts “Radošās darbnīcas “Bērnu tiesību nodrošināšana deinstucionalizācijas kontekstā”;
 • 2013.gads Projekta „Mediācijas jomā darbojošos biedrību kapacitātes celšana mediācijas pakalpojuma ieviešanā”  jurists;
 • 2012.gads „Mediācijas popularizācija un iedzīvināšana Latvijas tiesu sistēmā”  – projekta administrators.

Izglītība

2018.gads -Uzsāktas doktora studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē – pedagoģijas fakultātē ( 1.kurss sekmīgi pabeigts). Pieteiktās disertācijas tēma – Dialoga metodes konstruktīvā macīšanās mediācijā;

2017.gads Latvijas Universitāte Pedagoģijas darbības pamati  ( 72 stundu apjomā) ( sertifikāts nr. 033136);

2017.gads Komercmediācijas apmācību kurss ( 20 ak.st) rīkotājs biedrība «Mediacija un ADR»;

2017/2018.gads Krīzes intervences pamatlīmenis ( 44 stundu teorijas  kurss un 200 stundu prakse)) Krīžu un konsultāciju centrs Skalbes , licence programmai Nr.DIKS-16-242-ail;

2014.gads  –  sertifikāts  nr.  470/14  par  kursu  ”Psiholoģijas  konsultants”  ,  izdevējs  Sankt- Pēterburgas nekomerciālā partnerība “Psihologu, psihoterapeitu un treneru ģilde”;

2012.gads-  Integriete  Mediation  (Vācija)  &  Integrētā  Mediācija  (Latvija)  divu  zvaigžņu mediatora sertifikāts 200 stundu apmācību kurss;

2009.g.      Eiropas   Savienības      projekta   ietvaros   iziets   mediatora   apmācības   kurss; apliecinājums par mediatoru apmācības  kursa apguvi;

2008.   –   2009.g.   „International   Correspondence   course”   (   izglītības   iestādes   reģ.nr. 3460800020) kurss  „ Praktiskais psihologs” ; sertifikātu nr.001432;

2004.-2005.g. Latvijas Universitāte  kurss  „Nekustamā īpašuma vērtēšana un pārvaldīšana”, izsniegts   Latvijas   Universitātes   nekustamā   īpašuma   vērtēšanas   skolas   atestāts par profesionālo tālākizglītību;

2002.-  2004.g    Latvijas  Policijas  akadēmija,      Latvijas  Policijas  akadēmijā  ieguva  tiesību zinātnes Maģistra akadēmisko  grādu  (izglītības kods- 453800) civiltiesību apakšnozarē;

2001.- 2002.g. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte ,   ieguvusi ekonomista kvalifikāciju grāmatvedībā ( augstākās profesionālās  izglītības  diploms );

1989.-1995.g.    Latvijas  Universitāte    tiesību  zinātņu  bakalaura  studiju  programmas  kurss; diploms.